Otázky Václava Moravce II. – M. Vystrčil, R. Vondráček – pokračování

03.10.2021

ČT24 | 12:50 | Pořad: Otázky Václava Moravce II.


>>> Předchozí

 

Václav MORAVEC, moderátor ČT
Proč vás jako Sněmovnu a de facto vládu nezajímá to stanovisko?

Radek VONDRÁČEK, předseda Poslanecké sněmovny PČR /ANO/
Já jsem se rozhodl, já jsem si řekl dopředu, že se nebudu rozčilovat. Jenom prosím vás, kdy vám teda ten náš pan premiér řekl, ne, ne, ne, teď mám kampaň, jak vám to řekl, můžete nám to tady říct?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu PČR, místopředseda strany /ODS/
Ano, on řekl, že...

Radek VONDRÁČEK, předseda Poslanecké sněmovny PČR /ANO/
Protože to není pravda, tak já jenom že... Kdy vám to řekl? Jakou formou vám to řekl, pane předsedo?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu PČR, místopředseda strany /ODS/
On to řekl, normálně to veřejně prohlásil, že se tím nebude zabývat.

Radek VONDRÁČEK, předseda Poslanecké sněmovny PČR /ANO/
Kdy a kde to veřejně..., no ale ne, že ne, ne, ne , teď mám kampaň. Nevymýšlejte si a nedávejte do úst něco panu premiérovi.

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu PČR, místopředseda strany /ODS/
Ano, přiznávám, bylo to odlehčené vyjádření jeho reakce, přesná vyjádření neznám, ale je to úplně jasný.

Radek VONDRÁČEK, předseda Poslanecké sněmovny PČR /ANO/
Já protože tady nechci z toto dělat střet, protože se potřebujeme, tady jsme fakt měli být jednotní, tak jenom jsem si tohle chtěl ujasnit. No a Sněmovna prostě to je zásada diskontinuity Poslanecké sněmovny. Už není v silách Poslanecké sněmovny cokoliv řešit. Já myslím, že náš evropský výbor je velmi aktivní.

Václav MORAVEC, moderátor ČT
Takže to bude jenom Senát?

Radek VONDRÁČEK, předseda Poslanecké sněmovny PČR /ANO/
Ne, tak už bude ustavena nová Sněmovna. Já doufám, že začneme fungovat co nejdřív.

Václav MORAVEC, moderátor ČT
A promiňte, vy myslíte, že budete schopni jako obě komory parlamentu formulovat postoj, jednotný postoj České republiky ke Green Dealu?

Radek VONDRÁČEK, předseda Poslanecké sněmovny PČR /ANO/
Určitě ta snaha o nějakou koordinaci bude extrémní a budeme se snažit nějakým způsobem využít ty možnosti co jako parlament máme.

Václav MORAVEC, moderátor ČT
A neměli byste to předpřipravit? To je to, nač se ptám. Jestli nebude zásadní problém, že bude se konstituovat nová Poslanecká...

Radek VONDRÁČEK, předseda Poslanecké sněmovny PČR /ANO/
Není pravda, že by třeba prostě řekli, tady položím tužku a ve vládě už se tomu nebudeme věnovat. Tzn. tam jsou na to úředníci, tam jsou na to kapacity, vláda na tom opravdu pracuje. Sněmovna v tuto chvíli opravdu končí, to je prostě fakt. A bude nová.

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu PČR, místopředseda strany /ODS/
Můžu jenom dvě věci. První věc je, že se může zastavit to projednávání, aby se zracionalizovala, a to jsou připomínky vůči subsidiarity nebo proporcionality dokumentů, to se dá dělat...

Václav MORAVEC, moderátor ČT
Česky lidově pro běžného diváka to znamená...?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu PČR, místopředseda strany /ODS/
Že tam je možnost samostatného rozhodování státu na...

Václav MORAVEC, moderátor ČT
Na národní úrovni?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu PČR, místopředseda strany /ODS/
A nebo že některá opatření jsou tak závažná, že narušují tu rovnováhu mezi zeměmi a řekněme pravomoci Evropské unie a podobně, a to musí někdo posoudit, a to není vůbec jednoduché. A toto lze učinit od 5. do 8. listopadu těch dokumentů různě, protože jich je osm, ale v tomto v tom termínu, proto my to jednáme 5. listopadu, aby jsme tam měli všechny ty dokumenty, případně možnost nějakým způsobem připomínkovat. A potom, to má pan předseda pravdu, je ještě poměrně dlouhá doba na to přímo připomínkovat ten obsah, ale už není možné to zastavit, už jako v tom okamžiku už se připomínkuje obsah a potom to projednávaní...

Václav MORAVEC, moderátor ČT
To zastavení je do toho 8. listopadu jsem pochopil nebo do pátého?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu PČR, místopředseda strany /ODS/
Do pátého.

Radek VONDRÁČEK, předseda Poslanecké sněmovny PČR /ANO/
Tam je v tuto chvíli podstatná vláda, protože jestliže máme teďka volby osmého - devátého a ještě než se vůbec sejde ustavující schůze, tak tady ta se předpokládá nebo jsem tak všeobecně zavnímal spíš začátek listopadu. Ale nikde není psáno, že ustavíme výbory.

Václav MORAVEC, moderátor ČT
Proto se, pane předsedo, ptám, jestli by to neměla dosluhující Poslanecká sněmovna zásadně předpřipravit z toho důvodu, jestli o tom bude rozhodovat jenom Senát? Chápu správně?

Radek VONDRÁČEK, předseda Poslanecké sněmovny PČR /ANO/
My to můžeme předpřipravit opravdu čistě, čistě podkladově, čistě neformálně, protože ta zásada diskontinuity je stoprocentní. Tam všechno padá pod stůl, co se neprojednalo. Takže.

Václav MORAVEC, moderátor ČT
Vy ještě můžete něco do 21. října projednat a bylo by to, co jsme zmiňovali minulý týden, bylo by to historicky v parlamentarismu poprvé v novodobé historii českého parlamentarismu poprvé, kdyby Poslanecká sněmovna posuzovala a schvalovala něco po volbách.

Radek VONDRÁČEK, předseda Poslanecké sněmovny PČR /ANO/
Je to, je to pravda a máme takhle postavenou ústavu. Na druhou stranu si myslím, že když to vezmete z hlediska nějakých principů, tak to není moc ústavně žádoucí, aby se ještě scházela Sněmovna, která vlastně už není. Ona ještě je, nestalo se to, je to předmět často teoretických diskuzí. Já bych si to ještě uměl představit opravdu teoreticky, kdyby ještě opravdu šlo třeba o přehlasovaní nějakého veta, ale ani to ne. Já si myslím, že je lepší, když to budeme tak nějak toho ducha ústavy ctít, a že se scházet nebudeme. To je můj osobní pocit, protože někdy když se bavíte o ústavě, tak je to někdy o těch pocitech, ne čistě o interpretaci.

Václav MORAVEC, moderátor ČT
Ano. Vy jste chtěl reagovat?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu PČR, místopředseda strany /ODS/
Moje připomínka tentokrát opravdu nesměřovala k fungování Poslanecké sněmovny v této věci, tam si skutečně myslím, že pokud někdo třeba mohl intenzivně spolupracovat, tak je to, tak je to vláda, protože ta bude ještě vládnout i po volbách nějakou dobu a tam si myslím, že ta kontinuita ještě bude nějakou dobu trvat, byť ta vláda bude, řekněme, v demisi. A je to škoda, že to takhle necháváme na poslední chvíli nebo jsme mohli spolupracovat intenzivněji, třeba po té dnešní debatě budeme mít zítra ty při.., budeme mít zítra ty všechna vyjádření.

Václav MORAVEC, moderátor ČT
Ono když je řeč o spolupráci, tak volební období Sněmovny, a proto tady Radek Vondráček se nachýlil ke konci. Senát se k posledním zákonům, které schválila končící Poslanecká sněmovna sejde až po skončení mandátu současných poslanců, konkrétně 26. října. Pokud některou z norem upraví nebo zamítne, Sněmovna už o nich nebude moci rozhodnout a zákony tak nebudou přijaty. O jaké normy jde? Patří mezi ně vládní drážní novela, dále novela, podle níž by policisté a celníci měli dostat možnost řidičům kvůli dluhům za přestupky zabavit registrační značku, nebo také novela týkající se platnosti stanoviska ministerstva životního prostředí k vlivům vybraných významných dopravních staveb na životní prostředí, dále pak novela požární, diskuzi v Senátu zřejmě vyvolá sociální novela, která má až o pětinu zvýšit úhrady za stravování pro klienty pobytových zařízení sociálních služeb. Také nekonfrontační je novela o státních symbolech, Senát se zřejmě bude muset vypořádat také s vládním návrhem na zmrazení platů ústavních činitelů na následujících 5 let, protože tím se bude zabývat Poslanecká sněmovna příští týden. Pane předsedo, vím, že to je obtížné odhadnout, která z těch norem spadne pod stůl, a které vy budete schvalovat či případně vetovat 26. října, ale existuje některá z těch zásadnějších novel, která by mohla spadnout pod stůl a musel by znovu začít legislativní proces?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu PČR, místopředseda strany /ODS/
Vzhledem k legislativní kvalitě nebo spíše nekvalitě těch norem nebo zákonů, které přichází nyní z Poslanecké sněmovny si myslím, že si to stát může, neřeknu u kterých se tak stane, asi to skutečně nebude ta o těch symbolech, ale budou to některé jiné s tím, že my teda budeme jednat jednak 26. jednak 27. a potom jak jsem říkal toho 5. listopadu. A je to hloupý, že to takhle prostě vychází na dobu, kdy pokud my to chceme opravit, tak už to vlastně znamená, že to padá pod stůl, protože není Poslanecká sněmovna už, a to je dáno zákonem, už schopná to znovu projednat. Ale ono by to bylo stejné, a to je spíš pro diváky, kdyby se tak, kdyby jsme jednali 10. října jo, protože oni potom musí mít 10 dní na nastudování a teprve potom ho začnou jednat, tzn. není to tím, že by jsme nemohli zasednout dřív, nic, nic bychom nespravili. Pokud bychom zasedli 11. října, tak jsme úplně ve stejné situaci jako když zasedáme 26. října.

Václav MORAVEC, moderátor ČT
Tím odůvodňujete 26. říjen jako termín schůze, kterou jste svolal. Já už jsem zmiňoval, že v příštím týdnu se uskuteční hned dvě schůze, rozlučkové schůze Poslanecké sněmovny, v uvozovkách rozlučkové, na kterých se bude probírat návrh, vládní návrh zákona o platech ústavních činitelů, jejich zmražení, sněmovní tisk 1342, který tady leží před námi. A opozice pak svolala mimořádnou schůzi, respektive navrhla svolání mimořádné schůze ke sněmovnímu dokumentu 9016 závěrečné zprávy vyšetřovací komise k ekologické katastrofě na řece Bečvě. Pane předsedo Vystrčile, vy jste četl ten návrh na zmrazení platů ústavních činitelů, jinými slovy myslíte, že Senátu projde, aby nedošlo ke skokovému navýšení platů ústavních činitelů od začátku roku?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu PČR, místopředseda strany /ODS/
Já nevím, já počkám, co Poslanecká sněmovna pošle a potom teprve se tím budeme zabývat, protože to vidím jako součást volební kampaně a skoro jako nejlepší vidím, že si počkejme si až to teda Sněmovna schválí nebo neschválí a v jaké podobě to pošle.

Václav MORAVEC, moderátor ČT
Vy nevěříte tomu, že projde ten vládní návrh? Předpokládám, že vláda má zajištěnou, pane předsedo...?

Radek VONDRÁČEK, předseda Poslanecké sněmovny PČR /ANO/
Tam jde o to, že se ten návrh příliš nezmění, protože je to takzvaně v režimu 90 v jednom čtení. A tam už není možné nějakým zásadním způsobem měnit ten text. Já jenom ještě jednu větu. My jsme měli asi 20 těch třetích čtení a my jsme vybrali těch pár, co prošlo a já vám řeknu, jak to bylo. My nebo aspoň ke mně dorazila informace, že všechny tyto zákony, které jdou do Senátu, které jsme věděli, že nestihneme všech 20, tak jsme vybrali ty, které byly předkomunikované se Senátem. Tak já doufám, že to platí, a že projdou všechny.

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu PČR, místopředseda strany /ODS/
Můžu k tomu? Teď mi teda řekněte, kdo vám to říkal? Proboha, pane předsedo, opravdu, opravdu... Já vám zaručuju, že v Senátu to tak není, a že není možný, není možný jako říkat, že jste slyšel, že to Senát schválí. Od koho jste to slyšel?

Radek VONDRÁČEK, předseda Poslanecké sněmovny PČR /ANO/
Opravdu když se řešil program schůze, kdy jsme řešili, co by jsme ještě vzali... Třeba u toho otisku kulatého razítka kruhového tvaru nebude nějaký zásadní problém. Máme tam třeba věc, která se může stát předmětem diskuze, protože opravdu do zákona o policii nebo té novely jsme, tam je čistý přílepek, nikdo to nezastírá. Marek Benda tam přidal něco týkající se soudu, chtěl prostě pomoci Nejvyššímu soudu, protože máme spoustu těch kauz, kdy v době nouzového stavu byly vynášeny vyšší tresty a je snaha to napravit...

Václav MORAVEC, moderátor ČT
Chápu správně, že vy žijete v domnění, že Senát to automaticky 26. schválí?

Radek VONDRÁČEK, předseda Poslanecké sněmovny PČR /ANO/
Já třeba když se řešil zákon o drahách, který je poměrně důležitý, protože se jedná o implementaci a je tam už snad vzájemný nějaký intrižment a prostě hrozí tam nějaké sankce, tak tam jsme ho napřed nedávali a pak jsem měl zpětnou vazbu přes MPO, že to vyjednávali, tak asi s nějakým předsedou výboru ne, předpokládám. A pak nám řekli, tak to prodejte, ty dráhy projdou. A tak jsme to tam dali. A takhle jsme to dělali se vším.

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu PČR, místopředseda strany /ODS/
Jednak je přáním otce myšlenky u vás často a druhá věc je, my ty zákony čteme, opravdu je čteme a tam třeba někde je napsáno, pane reaktor, tam je napsáno třeba, že na ruce máte 6 prstů nebo 7 třeba, to tam je napsáno, já to říkám obrazně, a teď, a teď vy si říkáte, a tak a teď všechno ostatní je dobrý a my to tam máme nechat, že máme na ruce 7 prstů nebo nemáme? Protože takhle vy dneska píšete ty zákony. A teď ty legislativci to naši přečtou a říkají, no bezva, bezva, bezva, ale tady máte napsáno, že ruka má 7 prstů, a že člověk má 4 oči.

Václav MORAVEC, moderátor ČT
Tzn., že vy nepředpokládáte, že by všechny ty zákony prošli?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu PČR, místopředseda strany /ODS/
Já nepředpokládám, protože když vidím tu legislativní nekvalitu a fakt nekvalitu, a to není o politice kolikrát. To není možný, co přichází někdy od vás, protože vy to všechno děláte komplexními pozměňovacími návrhy. Jste zdegeneroval ten legislativní proces. Vy zákony neděláte na vládě, vy je děláte v Poslanecký sněmovně. Naši ministři, nechte mě domluvit, vaši ministři už dneska neprojednávají v mezirezortním připomínkovým řízení své zákony. Posílají to přímo do Sněmovny, aby se tomu mezirezortu vyhnuli, ve Sněmovně to opravují komplexními pozměňovacími návrhy, tzn. ze Sněmovny dělají částečně vládu a pak to posílají do Senátu a pak chodí prostě do Senátu, aby jsme to opravili, viz daně, viz prostě velký exekuční zákon atd. Protože vám to absolutně utíká a úplně jste z hlediska tvorby právních norem vytvořili systém, který nemůže být funkční a musí být s významnými chybami, jak normálně věcnými chybami o těch prstech atd. tak i o tom, že některý rezorty vůbec neviděly některý změny a vidí je po prvý až potom, co se přijmou v Poslanecký sněmovně, protože žádný mezirezort nebyl, protože jak ta vláda není vláda, jak vždycky Hamáček říká, a já nejsem v té vládě, ale já říkám, vy jste v té vládě, on říká, já nejsem v té vládě. Tak oni nakonec v Poslanecký sněmovně si potom vyřizují, jak to udělají a pak chodí prostě do Senátu, aby jsme to opravili. A takhle to celý dneska vypadá a my na to koukáme a říkáme si, to je bezvadný, my tady nejsme opraváři od toho, aby jsme opravovali co vy uděláte. My jsme tady od toho, aby jsme normálně kontrolovali ten systém a dělali svoji práci pořádně. Ale aby jsme jenom, jenom jako opravovali pořád to, co vy někde zhuntíte, to není možný.

Václav MORAVEC, moderátor ČT
Chtěl jste reagovat?

Radek VONDRÁČEK, předseda Poslanecké sněmovny PČR /ANO/
Nezlobte se na mě, ale tady fakt funguje mezirezortní řízení, ty zákony se připravují, vyřizují se tisíce připomínek u některých zákonů a vy to víte. Vy pak máte na to 30 dnů a samozřejmě vaše legislativa je chytřejší než je ta naše, chytřejší než je ta vládní. A když říkáte, že se tam někdy mění a jsou pozměňovací návrhy, proboha, ale to je prostě věc ústavní, to prostě...

Václav MORAVEC, moderátor ČT
Já se omlouvám, poslední, poslední.., abychom otevřeli ještě jedno téma.

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu PČR, místopředseda strany /ODS/
Pandemický zákon, daňový balíček, velká exekuční novela, potraviny, stavební zákon... To je neuvěřitelný, to je jedna věc za druhou.

Václav MORAVEC, moderátor ČT
Vy jste, vy jste oba druhým a třetím nejvyšším ústavním činitelem, podívejme se ještě na zdraví prvního ústavního činitele. Miloš Zeman se v tomto týdnu ve středu večer setkal s Viktorem Orbánem, prezident na oficiální fotografii s Orbánem vypadá unaveně, a to přes týden starý pobyt prezidenta Zemana v nemocnici. Podle informací otázek ověřených ze dvou zdrojů, a to ze střešovické nemocnice i okolí prezidenta je zdravotní stav hlavy státu vážnější než uvádí prezidentská kancelář s odkazem na tzv. rekondiční pobyt. Vraťme se v čase, jak lékaři, prezidentská kancelář referovali v minulosti o zdravotním stavu hlavy státu.

moderátor
Prezident Václav Havel dnes podstoupil operaci plic.

Prof. Mudr. Pavel Pavko, DRSC., 2. - 23. 12. 1996
Byl odstraněn malý velmi malý nádor plicní, který měl asi 15 mm.

Ladislav ŠPAČEK, mluvčí prezidenta /2. - 23. 12. 1996/
Já vás vítám na předvánoční tiskové konferenci s lékaři, kteří pečují o prezidenta republiky Václava Havla.

moderátorka
Operace, které se dnes podrobil Václav Havel, začala asi v půl páté odpoledne.

Prof. Dr. Ernst BODNER, 14. 4. 1998
Momentálně je prezident ve velmi dobrém stavu.

moderátor
Prezident Václav Klaus je po operaci.

Pavel DUNGL, vedoucí operačního týmu /3. 6. 2008/
Operační výkon spočívá v implantaci náhrady kyčelního kloubu.

Radim OCHVAT, mluvčí prezidenta /3. 6. 2008/
Pan prezident se podle svých slov cítí, cítí velmi dobře.

moderátorka
Prezident Miloš Zeman je po operaci.

Vratislav MYNÁŘ, kancelář prezidenta republiky /26. 8. 2020/
Byl přestěhován z jednotky intenzivní péče z pooperačního pokoje na standardní pokoj.

moderátor
Prezidenta Miloše Zemana dopoledne přijali v Ústřední vojenské nemocnici.

redaktor
Prezidentův mluvčí nezvedá telefon, ani neodpovídá na zprávy. Na Twitteru dnes informoval o charitativním tenisovém turnaji pro prezidentův nadační fond.

moderátor
Prezidentův mluvčí se po několika dnech vyjádřil ke zdravotnímu stavu Miloše Zemana. Na stránkách Hradu napsal, že prezident v úterý plánovaně nastoupil do Ústřední vojenské nemocnice v Praze, kde podstoupil zevrubné zdravotní vyšetření.

Václav MORAVEC, moderátor ČT
Při tomto posledním pobytu hlavy státu v nemocnici nikdo z lékařů nevystoupil. Pořad 168 hodin kontaktoval Ústřední vojenskou nemocnici s tím, zda funguje nějaké zdravotní konzilium prezidenta republiky, či je možné poskytnout další informace. Střešovická nemocnice, jak vidíte, se odkázala na zákon o zdravotních službách a nehodlá tento zákon porušovat. A podle § 51 ukládá zákon o poskytování zdravotních služeb. A teď následuje výčet paragrafů stejně tak otázky, kontaktovali tiskového mluvčího hlavy státu s ohledem na aktuální zdravotní stav, jestli rekondiční pobyt jako pojmenování posledního pobytu prezidenta republiky v Ústřední vojenské nemocnici je schváleno ošetřujícím lékařem prezidenta republiky, a zda je prezidentu republiky v Lánech poskytována podobná péče. Když se podíváte, protože teď na prezidenta republiky budou kladeny ty největší časové a vyjednávací nároky po příští sobotě a příští neděli, kdy budeme znát výsledky voleb. Považujete za adekvátní, jak referuje prezidentská kancelář o zdravotním stavu hlavy státu, pane předsedo Vystrčile?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu PČR, místopředseda strany /ODS/
Náš právní řád neukládá, neukládá, aby ústavní činitelé museli informovat o svém zdravotním stavu. Já za sebe říkám a je to v souladu i s usnesením Komise pro ústavu v Senátu Parlamentu České republiky, že by bylo dobré, aby pan prezident předtím než začne dělat taková zásadní rozhodnutí, která nás čekají, informoval o svém zdravotním stavu buď prostřednictvím nějakého konzilia nebo nějakého, nějakého souboru lékařů, kteří řeknou, jak to vypadá, protože to je pro nás pro všechny velmi důležité.

Václav MORAVEC, moderátor ČT
Promiňte, ale konzilium bylo zrušeno. My jsme se snažili kanceláře prezidenta dotázat, zda s ohledem na zdravotní stav prezidenta republiky uvažuje o opětovném svolání lékařského konzilia prezidenta republiky, protože veřejnost neví, zda je prezidentovi zajištěna dostatečná lékařská péče v Lánech?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu PČR, místopředseda strany /ODS/
Já znovu říkám, že pan prezident nemusí, není to v našem právním řádu, když to neudělá, tak to neudělá. Já za sebe říkám, že si myslím, že vzhledem k tomu, že je evidentní, že bývá hospitalizován, a že má zdravotní problémy, aby ta informace, veřejná informace k veřejnosti došla, aby jsme byli informováni o jeho zdravotním stavu, protože to je důležité. Bude asi nějakou dobu pověřovat někoho sestavením vlády, bude rozhodovat o tom, kdo bude a kdo nebude premiérem atd., a to jsou věci tak zásadní, že bych považoval za férové, správné a odpovídající, řekněme, duchu ústavy a nějakým pravidlům, která jsou standardem, nakonec to bylo i tak za Václava Havla, že budeme o tom, jaký je zdravotní stav prezidenta Zemana informováni a samozřejmě mu přeji, aby ten zdravotní stav byl co možná nejlepší, dobrý.

Václav MORAVEC, moderátor ČT
Když se připojíme k přání co nejlepšího zdraví prezidentu republiky. Pane předsedo Vondráčku, podle vás má veřejnost dostatečné informace, že je o prezidenta v Lánech postaráno, když podle informací ze střešovické nemocnice se počítalo s delším ozdravným pobytem prezidenta republiky?

Radek VONDRÁČEK, předseda Poslanecké sněmovny PČR /ANO/
Je to opravdu vnitřní osobnostní sféra každého člověka, každý na to má jiný názor, má to svůj ochranný kruh jinak široký. Pan prezident si ty informace hlídá. Možná trošičku je to i otázka jeho vztahu vůbec k mediální sféře, prostě tak to je.

Václav MORAVEC, moderátor ČT
Tak snad k veřejnosti, protože je prezidentem České republiky?

Radek VONDRÁČEK, předseda Poslanecké sněmovny PČR /ANO/
Jo, jo, ale vy víte, jak to myslím?

Václav MORAVEC, moderátor ČT
Nevím, jak vy to myslíte. Jak můžete vědět, co já, vy už víte kromě toho, že jsem maďarským ministrem pro menšiny, tak už víte, co já si myslím?

Radek VONDRÁČEK, předseda Poslanecké sněmovny PČR /ANO/
Ne, automaticky, co dokáže inteligentní člověk a sledujete dění kolem sebe a víte, že vztahy pana, pana prezidenta s některými zástupci médií nebyly vždycky úplně zalité sluncem.

Václav MORAVEC, moderátor ČT
Promiňte, ale to měl i Václav Havel, on jako jediný prezident měl na střeše Všeobecné fakultní nemocnice televizi Nova. Teď máme zastřené informace o zdravotním stavu prezidenta republiky, prezident je veřejným činitelem, a proto se ptám, jestli podle vás jako třetího nejvyššího ústavního činitele máte dostatek informací, že je o prezidenta dobře postaráno, že nebyl jeho pobyt ve střešovické nemocnici zkrácen kvůli pracovním povinnostem, což na něj mohlo klást zásadní nároky. Jestli vám to zkrátka přijde adekvátní při srovnání s Václavem Havlem či Václavem Klausem?

Radek VONDRÁČEK, předseda Poslanecké sněmovny PČR /ANO/
No, je dobře, že ti prezidenti nejsou stejný a každý je jiný. V tom je krása politické scény. Já za sebe, jestli se ptáte mě, já informován jsem, protože jsem v telefonickém kontaktu s panem kancléřem. Takže já ty informace mám z pozice své funkce. Způsob, jakým je potom informovaná veřejnost opravdu záleží na tom, na tom daném člověku, pan prezident Zeman není úplně zdravý, to víme. Na druhou stranu si myslím, že se těší na povolební vyjednávání, a že si je patřičně užije a myslím si, že je způsobilý k tomu, aby je vedl, a že se na to opravdu on speciálně on velmi těší.

Václav MORAVEC, moderátor ČT
Ale nemáme zprávu žádného lékařského konzilia ani nikdo nevystoupil z lékařů. Proto se vás ptám, jestli vám to...?

Radek VONDRÁČEK, předseda Poslanecké sněmovny PČR /ANO/
Stanovil, stanovil, stanovil takto tu hranici.

Václav MORAVEC, moderátor ČT
Já se vás ptám, jestli vám to přijde normální, nebo jestli se vracíme do Brežněvovské éry.

Radek VONDRÁČEK, předseda Poslanecké sněmovny PČR /ANO/
Mám pro to pochopení.

Václav MORAVEC, moderátor ČT
Máte pro to pochopení. Pane předsedo, vy jste chtěl?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu PČR, místopředseda strany /ODS/
Já to jen zopakuju. Mně je to líto, já si myslím, že by to mělo být tak, že od odborníků dostaneme jasnou zprávu, že pan prezident je zdráv a připraven na ta jednání, která ho čekají, protože to je pro nás pro všechny důležité a řekl bych velmi nerad, abychom nakonec ho ještě nějakým způsobem museli oficiálně dotazovat, protože to je právě to doporučení té naší ústavní komise, abychom neopomněli možnost se na prezidenta republiky případně obrátit.

Václav MORAVEC, moderátor ČT
Počkejte, tzn., že kdyby jste se vy jako senát mohli obrátit na prezidenta republiky?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu PČR, místopředseda strany /ODS/
Já říkám, že bych byl, že bych byl jako velmi nerad, aby k tomu došlo, ale v okamžiku, kdyby se ukázalo, že pořád vlastně nevíme, jak to je, a že nikdo nechce říci, jak to je a bylo by to celé zahalené nějakou mlhou, tak jedna z věcí, která, jedna z variant, která tady je ve hře a je součástí toho usnesení Komise pro ústavu v Senátu je, že máme možnost, on nemusí odpovědět, že máme možnost se takto oficiálně dotázat. Ale já říkám znovu, že věřím, že to nebude potřeba, že se normálně ty informace dozvíme, protože je to velmi důležité pro to, co po těch volbách nastane.

Václav MORAVEC, moderátor ČT
Chápu správně, že pokud bude pokračovat současné mlčení lékařů, tak že byste jako Senát zvažovali tuto variantu?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu PČR, místopředseda strany /ODS/
Já věřím tomu, že.. Znovu by jsme se museli k tomu vrátit a říkám, usnesení komise pro ústavu existuje a museli bychom velmi vážně i vzhledem k tomu, že jsme už o tom jednou jednali v souvislosti s čl. 66 ústavy atd., předpokládám, že bychom se k tomu opravdu, bohužel, bohužel, museli vrátit. Ale já fakt si myslím a věřím, věřím tady v tomto případě panu předsedovi, že se to všechno vyjasní, a že bude jasné, že pan prezident je připraven a zdráv a řídit nebo minimálně nějakým způsobem manažovat ta povolební vyjednávání.

Radek VONDRÁČEK, předseda Poslanecké sněmovny PČR /ANO/
Uvidíme za 5-6 dní.

Václav MORAVEC, moderátor ČT
Přeji vám vše dobré ve volbách. Těším se na další setkávání v otázkách. Našimi hosty byli třetí nejvyšší ústavní činitel České republiky předseda Poslanecké sněmovny Radek Ondráček, těším se na další setkání.

Radek VONDRÁČEK, předseda Poslanecké sněmovny PČR /ANO/
Děkuju za pozvání, na shledanou.

Václav MORAVEC, moderátor ČT
Věřte, že nejsem maďarským ministrem pro menšiny. A děkuji i druhému nejvyššímu ústavnímu činiteli Miloši Vystrčilovi, který byl také hostem otázek, těším se na setkání. Děkuju.

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu PČR, místopředseda strany /ODS/
Děkuju za pozvání.

Václav MORAVEC, moderátor ČT
Vám divákům děkuji, že jste se dívali. Takové byly poslední otázky před letošními sněmovními volbami. Uvidíme se příští týden, kde našimi hosty budou experti nejen ekonomové, ale i politologové. Těšíme se příští týden v neděli na shledanou a hezký zbytek dne ve společnosti zpravodajské 24.

Přílohy