Peripetie služebního zákona

12.06.2015

ČT 24 | 22:00 | Pořad: Události, komentáře 


David BOREK, moderátor

--------------------
Služební zákon už brzy najede na ostrý provoz a šéf všech úředníků, tedy náměstek pro státní správu Postránecký se ozval s obavou. Okolo narůstajícího počtu ministerských náměstků. Že by první předzvěst velkého zklamání okolo zákona, který byl přitom spojen s velkými očekáváními. Zeptáme se. Jsou tu komentované večerní zprávy, vítejte. Kvůli služebnímu zákonu v resortech přibylo náměstků. Několik ministerstev jich má až 8. Podle Josefa Postráneckého to může komplikovat řízení úřadu. Počet náměstků kritizuje i opozice. Premiér Sobotka odmítám že by řešením mohl být početní strop.

Štěpánka MARTANOVÁ, redaktorka
--------------------
Co ministerstvo, to jiný počet náměstků. Celkem jich je na 16 resortech 88. Průměrně tedy 5,5 člověka na jeden úřad.

Bohuslav SOBOTKA, premiér, předseda strany /ČSSD/
--------------------
Právě z toho důvodu, že každé ministerstvo má úplně jiný rozsah kompetencí, tak jsme ten strop odmítli.

Štěpánka MARTANOVÁ, redaktorka
--------------------
Nejvíc jich je na zemědělství, resortu práce a sociálních věcí a taky zahraničí. Tam jich bylo nedávno dokonce 9.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr zahraničních věcí /ČSSD/
--------------------
Ve skutečnosti počet lidí na těch vrcholných postech za poslední půlrok neustále ubývá.

Štěpánka MARTANOVÁ, redaktorka
--------------------
Moc náměstků, složité řízení úřadu. O tom je přesvědčený šéf všech státních úředníků, tedy i odborných náměstků Josef Postránecký. Navíc je během letošního roku ještě čekají výběrová řízení. Pokud uspějí, posty jim zůstanou.

redaktor /citace: Josef POSTRÁNECKÝ, náměstek ministra vnitra pro státní službu/ /Zdroj: ČTK/
--------------------
"Netěší mě, že někde došlo k poměrně výraznému nárůstu počtu náměstků. Pokud je někde až 9 náměstků, tak z hlediska řízení toho resortu se to může ukázat jako určitý problematický faktor. Uřídit 9 náměstků je složitější, než jich uřídit 5."

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Ten model je velmi drahý, je velmi neefektivní a vláda zbytečně o miliardy zvyšuje výdaje na státní správu.

Dan ŤOK, ministr dopravy /nestr. za ANO/
--------------------
Problém je v služebním zákoně, který nezná dneska vrchního ředitele, takže ze 2 vrchních ředitelů se stali 2 náměstci.

Štěpánka MARTANOVÁ, redaktorka
--------------------
Po 7 náměstcích mají i na vnitru nebo třeba na školství. Budoucí šéfka resortu počet snižovat nechce, změny ale nastanou.

Kateřina VALACHOVÁ, budoucí ministryně školství /nestr./
--------------------
Jsem komunikovala s panem profesorem Štechem, kterého jsem požádala o blízkou spolupráci.

Štěpánka MARTANOVÁ, redaktorka
--------------------
Po 4 náměstcích má místní rozvoj a spravedlnost. 5 mají finance. Obrana před několika týdny počet snížila. To kultura změny nechystá.

Daniel HERMAN, ministr kultury /KDU-ČSL/
--------------------
Mám 6 náměstků a to je číslo, které i bude zůstávat po 1. červenci.

Štěpánka MARTANOVÁ, redaktorka
--------------------
Právě 1. červencový den posouvá služební zákon opět dál. Zaměstnanci přejdou do služebního poměru, výjimkou ale zůstanou političtí náměstci. Právě kvůli nim se prezident obrátil na Ústavní soud. Na každém resortu můžou být maximálně 2 náměstci navržení politickou stranou. Zájem o tato místa ale není velký.

Miloš ZEMAN, prezident republiky /Interview ČT24, 13. 8. 2014/
--------------------
On tam bude sedět, bude mít dobře vybavenou kancelář, bude si česat pěšinku, protože žádnou jinou pracovní náplň nemá.

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM/
--------------------
Jsou svým způsobem politické trafiky nebo hlídání ministrů, což si myslím, že je funkce zbytečná.

Štěpánka MARTANOVÁ, redaktorka
--------------------
Kdy se ke služebnímu zákonu Ústavní soud vyjádří, ještě není jasné, to vláda se k němu vrátí už po víkendu. Řešit bude první systematizaci služebních a pracovních míst. Redakce a Štěpánka Martanová, Česká televize.

David BOREK, moderátor
--------------------
Josef Postránecký, náměstek pro státní službu, je teď hostem Událostí, komentářů. Příjemný večer.

Josef POSTRÁNECKÝ, náměstek ministra vnitra pro státní službu
--------------------
Dobrý večer vám i divákům.

David BOREK, moderátor
--------------------
Pane Postránecký, ministr Zaorálek říká, že to je pouze optický klam, že to, co se dříve nazývalo vrchní ředitel, se teď nazývá náměstek a že ve skutečnosti lidí na vrcholných postech ubývá. Souhlasíte?

Josef POSTRÁNECKÝ, náměstek ministra vnitra pro státní službu
--------------------
Tak pokud jde o celkový počet zaměstnanců ve vedoucích funkcích, tak je zhruba stabilní. Je pravdou, že ta úroveň vrchních ředitelů zákonem o státní službě byla ukončena, nicméně pokud jde o náměstky, tak není nutné za vrchního ředitele jmenovat náměstka, je možné ty činnosti rozdělit tak, že se posílí ta základní úroveň řízení na úrovni ředitelů.

David BOREK, moderátor
--------------------
Proč by vlastně vyšší počet náměstků měl komplikovat řízení úřadu? Vy jste tedy řekl, zdůrazněme, už médiím, že uřídit 9 náměstků je složitějších než jich uřídit 5. Ale to s prominutím zní jako spíše laický komentář.

Josef POSTRÁNECKÝ, náměstek ministra vnitra pro státní službu
--------------------
Tak to není laický komentář, protože některé ty problémy z vyššího počtu náměstků mohou zasahovat do běžné praktické činnosti ministerstev, kupříkladu schvalování dokumentů z úrovně 5 náměstků je logicky jednodušší, rychlejší než z úrovně třeba 8 náměstků. Rovněž tak připomínkové řízení je pak náročnější, protože připomínky předkládají zástupci více sekcí než doposud a už máme i návrhy zákonů, kde se pak napříč ministerstvy sejde 3,5 tisíce zásadních připomínek a jejich vypořádání pak skutečně komplikuje práci jednotlivým úřadům.

David BOREK, moderátor
--------------------
Děkuji tedy za konkrétní doplnění. Ještě prosím k tomu početnímu stropu. Jste tedy pro to, aby se zavedlo cosi jako maximální množství náměstků, které smí ministerstvo obsahovat?

Josef POSTRÁNECKÝ, náměstek ministra vnitra pro státní službu
--------------------
Ne, nejsem, protože i jak zdůraznil pan premiér, ta agenda jednotlivých resortů je velmi různorodá. Na některých resortech ti náměstci řídí stovky nebo tisíce úředníků, jinde ta agenda je zúžena zase do poměrně malého počtu kompetencí, takže ten strop by nebylo účelné stanovovat.

David BOREK, moderátor
--------------------
Dobře, ale strop specificky pro každé ministerstvo, uznávám, že se liší ministerstva obsahem, složitostí své agendy, ale přece by bylo možné říci tento resort bude mít maximálně 3 náměstky, tento resort jich může mít maximálně 6. Pro něco takového byste byl?

Josef POSTRÁNECKÝ, náměstek ministra vnitra pro státní službu
--------------------
Ani pro to bych nebyl, protože ta agenda se průběžně také mění a tam jde spíše o to, aby se stanovil jakýsi optimální počet náměstků s ohledem na tu stávající agendu.

David BOREK, moderátor
--------------------
Takže co s tím? Když to teď tedy analyzuji, tak vy jste si posteskl České tiskové kanceláři, ale vlastně nevidíte možnost to systémově řešit?

Josef POSTRÁNECKÝ, náměstek ministra vnitra pro státní službu
--------------------
Vidím tu možnost do budoucna. Nezapomeňme, že nyní ta organizační struktura stále je v režimu zákoníku práce po schválení systemizace již zodpovědní za organizační věci státní služby budou státní tajemníci, to jsou nejvyšší úředníci na ministerstvech a oni by měli do budoucna organizační strukturu i systemizaci přizpůsobit právě k aktuálnímu rozsahu činností, které ministerstva vykonávají a budou vykonávat. Takže já vidím právě silnou roli státních tajemníků v té optimalizaci organizační struktury a tím pádem i počtu náměstků do budoucna.

David BOREK, moderátor
--------------------
Je představitelné, že státní tajemník bude schopen říci ministrovi tady budou maximálně 4 náměstci?

Josef POSTRÁNECKÝ, náměstek ministra vnitra pro státní službu
--------------------
Tak představitelné to je, protože tu organizační strukturu i systematizaci do budoucna za ministerstva bude připravovat a předkládat ke konečnému schválení právě státní tajemník. A schvalovat ji bude vláda.

David BOREK, moderátor
--------------------
Já musím, pane Postránecký říct, že jsem trochu rozpolcen, protože já jsem rád pochopitelně, že jste se uvolil vystoupit v našem pořadu, i vlastně v Událostech České televize. Na druhou stranu si říkám, jestli vlastně vy jako úředník, zdůrazněme úředník, vůbec máte právo komentovat. Jestli to vlastně není první předzvěst sira Humphreyho, který přes média začíná hrát svoje hry. Kladl jste si otázku, jestli vlastně vy jako úředník máte právo České tiskové kanceláři něco takového říci?

Josef POSTRÁNECKÝ, náměstek ministra vnitra pro státní službu
--------------------
Tak já jsem zodpovědný za státní službu a za ze zákona se týká organizačních věcí, personálních věcí, čili to, kolik bude sekcí na ministerstvech, kolik bude náměstků a dalších představených, neboli vedoucích zaměstnanců je jaksi v kompetenci nejvyššího tedy úředníka vyjádřit se k těmto záležitostem ohledně, nehledě na to, že v současné době jsem zodpovědný za přípravu návrhu první systematizace, která bude shodou okolností projednána na příští vládě. A všechny tyto otázky souvisejí právě i s náměstky.

David BOREK, moderátor
--------------------
Vy jste řekl shodou okolností, ale právě já narážím na to, jestli to nebylo úmyslné, protože ano, příští týden má vláda jednat o systemizaci, kde předpokládám se objeví první zmínky o tom skutečně trvale, jaký by měl být počet různých řídících úředníků na resortech, jestli to nebylo od vás vlastně cílené ovlivnění toho jednání v příštím týdnu?

Josef POSTRÁNECKÝ, náměstek ministra vnitra pro státní službu
--------------------
To v žádném případě, protože ta struktura, jak jsem zdůraznil, je již v tuto chvíli dána a mým záměrem je upozornit na to, aby do budoucna se tyto otázky již řešily plně v souladu se služebním zákonem.

David BOREK, moderátor
--------------------
Co se ještě podle vás musí doladit na služebním zákonu? Jsou to věci, na které byste teď upozornil. Neříkám, že už je to teď akutní problém, ale kde je nutné i po najetí na plný provoz si dát pozor na detaily?

Josef POSTRÁNECKÝ, náměstek ministra vnitra pro státní službu
--------------------
Tak v tuto chvíli je předčasné o případní úpravě zákona hovořit, protože zatím je v režimu zákona 200 úředníků a bude jich cirka 68 tisíc po 1. červenci, a ta praxe v druhé polovině letošního roku ukáže, jestliže, jestli zákon je nastaven z hlediska kupříkladu výběrových řízení, z hlediska úřednické zkoušky, vzdělávání úředníků nastaven tak, aby výrazně napomohl zkvalitnění státní správy.

David BOREK, moderátor
--------------------
Probíhají nábory státních úředníků v těchto měsících, probíhají nábory státních úředníků takové, že ještě nebudou muset plnit kritéria, která budou muset plnit po 1. červenci? Nebo je to nějak ošetřeno a neprobíhá to vlastně vůbec?

Josef POSTRÁNECKÝ, náměstek ministra vnitra pro státní službu
--------------------
Jak jsem zdůraznil, do toho 1. července s výjimkou těch nových postů nejvyšších úředníků zatím v ostatních případech jsou úředníci nabírání v režimu zákoníku práce. Vláda koncem roku svým usnesením doporučila, aby byli nabírání již v souladu s pravidly zákona o státní službě. Ve většině případů kupříkladu na ministerstvu vnitra tomu tak je, ale je pravdou, že v některých jiných případech byly obsazovány ty posty zatím bez výběrových řízení, ale znova zdůrazňuji, je to plně v souladu s tou stávající legislativou.

David BOREK, moderátor
--------------------
A je to plně v souladu s férovými mravy v české politice? Když zbývá pár týdnů, tak proč nepočkat pár týdnů a ty nábory provést v červenci, v srpnu, v září?

Josef POSTRÁNECKÝ, náměstek ministra vnitra pro státní službu
--------------------
Tak úkoly se musí plnit a pokud ta místa jsou z různých důvodů neobsazena, tak je nezbytné zabezpečit dostatečný počet úředníků, aby úkoly vyplývající ze zákonů a z dalších rozhodnutí byly plněny. Bohužel tam fluktuace ve státní správě, jak známo, byla poměrně velká, takže není možné si dovolit nechat kupříkladu několik set neobsazených míst s tím, že se bude půl roku čekat, až vstoupí v účinnost další etapa služebního zákona.

David BOREK, moderátor
--------------------
Ještě prosím, pane Postránecký, okomentujte to pondělní rozhodnutí vlády, podle kterého budou mít státní úředníci v něčem výhodnější podmínky než ostatní zaměstnanci. Například počet dní volna. Vy jste to tedy nebo před několika dny jste to odůvodňoval tím, že státní úředníci to mají leckde těžší, nebo leckdy těžší, že mohou být například přeloženi až na 2 měsíce do jiné obce v celém Česku, což ale s prominutím asi není masový jev, že by tisíce státních úředníků byly překládáni. Je ještě nějaký jiný důvod?

Josef POSTRÁNECKÝ, náměstek ministra vnitra pro státní službu
--------------------
Tak těch důvodů je celá řada. Kupříkladu když bude člověk přijat do státní služby, tak bude mít zkušební lhůtu 6 měsíců. Jak známo v zákoníku práce je ta zkušební lhůta 3 měsíce. Vedoucí zaměstnanec neboli představený, pokud uspěje ve výběrovém řízení a nemá ještě úřednickou zkoušku, musí ji složit do 2 měsíců. Do té doby, i když už bude vykonávat řídící funkci, nebude mít příplatek za vedení, bude na tom nejnižším platovém stupni v rámci dané třídy, čili je tam celá řada omezení, která v rámci zákoníku práce známa nejsou.

David BOREK, moderátor
--------------------
Děkujeme, to byl náměstek pro státní službu Josef Postránecký. Děkujeme a na viděnou.

Josef POSTRÁNECKÝ, náměstek ministra vnitra pro státní službu
--------------------
Děkuji, hezký večer.

David BOREK, moderátor
--------------------
Hezký večer teď přeji také místopředsedovi ODS a senátorovi Miloši Vystrčilovi. Pokud se slyšíme do Jihlavy, příjemný večer.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany, senátor /ODS/
--------------------
Dobrý večer z Telče, nikoli z Jihlavy. Festivalové Telče.

David BOREK, moderátor
--------------------
A v Telči, ano festivalová Telč. Omlouvám se. Pane Vystrčile, ten spor nebo ta polemika o počtu náměstků je problémek, věc podružná, vidíte tam na státním, na zákonu o státní službě potenciál něčeho daleko více zneklidňujícího nebo toto je pro vás ten problém s velkým P?

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany, senátor /ODS/
--------------------
Tak celý ten zákon o státní službě byl přijímán chaoticky a jeho důsledkem toho přijetí potom je i ten chaos, který vzniká dneska v rámci jeho zavádění do praxe a pokud se mě ptáte na hlavní problémy ...

David BOREK, moderátor
--------------------
Ne, ale buďme, buďme konkrétní. Chaos, tak kde je chaos?

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany, senátor /ODS/
--------------------
Tak já vidím dva, dva. První je, že vlastně ta státní správa se ještě víc než doposud začne zabývat zase sama sebou. Přezkušování, různé lhůty, hodnocení, různé postupy, nepostupy, různé typy přijímání a tak dále, to znamená více byrokracie, zase složitější systém, předpokládám zavádění všeho do nějaké software, který bude někde vysoutěžen a tak dále. To je první věc. A druhá, která je ještě podle mého názoru možná horší je, že jednak vznikají dva typy úředníků v tomto státě, prvně jsou ti státní úředníci a pak jsou ti úředníci na krajích, obcích a dalších takových typů, typech úřadů. A potom je tam to vzdálení se, řekněme, toho úřednictva od živnostníků, od podnikatelů, od akademické sféry, od policistů a tak dále. Já si myslím, že pokud chceme, aby státní správa dobře fungovala, tak by měla být prostupná a neměl by být problém například pro akademika, policistu, podnikatele, z ekonomické oblasti se stát státním úředníkem. Já neříkám, že to nejde, díky ODS a díky jejím návrhům a určitému kompromisu nakonec tady určitá prostupnost existuje, ale je to, je to podle mě málo.

David BOREK, moderátor
--------------------
Já tomu moc nerozumím. Přece to nikdo neříkal ani v tom původním vládním návrhu přece nebylo, že navždy budou mít podnikatelé, policisté, akademici zakázán přístup do státní služby.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany, senátor /ODS/
--------------------
V tom původním vládním návrhu to bylo nastaveno tak, že bylo téměř nemožné se z privátní sféry a například z akademické sféry stát státním úředníkem respektive dostat se pod, pod vliv nebo do režimu služebního zákona. Potom v rámci vyjednávání došlo k tomu, že se otevřela ta možnost i pro, řekněme, účastníky privátní sféry nebo akademické sféry, ale pokud někdo chce začít dneska nebo bude chtít začít po platnosti služebního zákona nějakou kariéru ve státní správě, tak první možnost je na úrovni vedoucího oddělení. Protože všechno ostatní je pro něj velmi obtížné a musí skládat různé zkoušky a tak dále a tak dále. Opravdu je to tak a jak znovu opakuji, jenom díky určitému vyjednávání a nějakému kompromisu to možné je. Ale není to vůbec jednoduché.

David BOREK, moderátor
--------------------
Probíhá podle vád, podle vašich informací účelový nábor státního úředníků v těchto posledních týdnech? Ještě předtím, než začnou platit přísnější pravidla a úplně jiná legislativa, která reguluje jejich přijímání?

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany, senátor /ODS/
--------------------
Já konkrétní příklady, které by mi někdo potvrdil, nemám, ale je pravda, že ten systém tak, jak je nastaven, bych řekl, že do jisté míry k tomu vybízí, vybízí k tomu, aby na určitých místech, na určitá místa byli nominováni dnes lidé, kteří následně přejdou pod zákon o státní službě a pokud potom například uspějí v následných výběrových řízení, co se týká například těch úřednických nebo úředních náměstků, tak bude jenom velmi obtížné nějakým způsobem je nahrazovat, čili ten systém, jak je dneska nastaven a je to vlastně taky důsledkem toho chaotického přijímání, k tomu vybízí. Neříkám ale, že bych měl nějaké konkrétní příklady.

David BOREK, moderátor
--------------------
Pikantní nebo do jisté míry netradiční je role vaší strany, která ostře kritizovala původní podobu služebního zákona, ale pak v rámci toho velkého kompromisu opozičně-koaličního vlastně umožnila jeho projetí. Vy tedy budete teď nést odpovědnost za podobu služebního zákona?

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany, senátor /ODS/
--------------------
Tak my všichni víme, jak to celé bylo. Bylo to tak, že vlastně ten služební zákon vznikal na základě poslaneckého návrhu a následně potom vlastně to rychlé přijetí služebního zákona bylo podmínkou pro to, abychom vůbec mohli podepsat dohodu o partnerství a čerpat evropské peníze. A opozice byla pod velikým tlakem nejen koalice, ale i řekněme veřejnosti a tak dále a proto jsme se snažili s tím, co bylo k dispozici udělat maximum. A to maximum zrušení generálního ředitelství, jisté otevření té státní služby i pro jinou sféru než úřednickou, než tu stávající. A co se nám nepodařilo, bylo zrušení těch politických náměstků. Bohužel dneska je to tak, že máme politické a úřednické náměstky a ten problém jste už probíral s panem náměstkem Postráneckým, což si myslíme, že není dobře. Čili my jsme nakonec na určitý kompromis přistoupili. Pokud nám to dneska vyčítáte, předpokládám, že kdybych tady byl a my jsme na kompromis nepřistoupili a pořádali jsme různé obstrukce, tak byste se ptal, proč jsme činili obstrukce.

David BOREK, moderátor
--------------------
Možná ano. Teď samozřejmě nemůžu předjímat. Ale mě spíše zarážela ta nebo jsem se doptával na tu jistou rozpolcenost, kterou teď asi máte, protože vy budete kritizovat služební zákon, ale kdokoli v příštích letech může říct ale vy jste umožnili jeho projití.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany, senátor /ODS/
--------------------
Ne, to není rozpolcenost. Koalice má dneska v Poslanecké sněmovně většinu, to znamená, buď dříve nebo později by ten zákon prosadila v podobě, a my jsme věděli, že jediná možnost, jak to alespoň trochu napravit, je tím, že umožníme rychlejší přijetí toho zákona, tak provedeme aspoň ty základní úpravy, což bylo zrušení toho generálního ředitelství a to otevření. To se nám podařilo a protože jsme věděli, že stejně dlouhodobě nekonečně dlouho obstrukce nebo té koalici, protože má většinu, nelze vzdorovat, tak jsme přijali a dohodli se na tomto kompromisu. Dnes se bavíme o tom, jestli to bylo dobře nebo ne. Já bych řekl, že v případě toho služebního zákona to dobře bylo. Je tam ještě jedna věc, kterou si také dovolím připomenout, která také hodně vadila a to je to, že vlastně to přijetí služebního zákona podmínil pan prezident ve smyslu toho, že jedině za podmínky přijetí služebního zákona bude jmenovat, bude jmenovat ministrem financí pana Babiše a to všechno nakonec splněno bylo. My jsme nakonec si řekli, že pro Českou republiku uděláme maximum, ale nebudeme například, jak jsem již říkal a opakuji se, omlouvám se za to, blokovat další možnosti čerpání evropských fondů v letech 2014 až 2020.

David BOREK, moderátor
--------------------
Místopředseda ODS Miloš Vystrčil, hezký večer do Telče, na viděnou.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany, senátor /ODS/
--------------------
Hezký večer do Prahy.

David BOREK, moderátor
--------------------
Ve studiu je s námi Jindřich Šídlo, komentátor Hospodářských novin. Jindřichu, vítej.

Jindřich ŠÍDLO, komentátor, Hospodářské noviny
--------------------
Hezký večer.

David BOREK, moderátor
--------------------
Přímá volba prezidenta, dlouhodobě velká očekávání, teď trochu střízlivější pohled. Boj proti korupci, možná něco podobného čeká Českou republiku podobná střízlivější pozice vůči služebnímu zákonu za pár měsíců, až začne natvrdo platit?

Jindřich ŠÍDLO, komentátor, Hospodářské noviny
--------------------
Já myslím, že on hlavně nevzbuzuje žádná velká očekávání. Pan senátor Vystrčil to popsal docela přesně. Ten zákon byl přijímán jako velmi zmateným způsobem, kdy Miloš Zeman řekl, že nejmenuje Andreje Babiše ministrem nebo tu vládu, v níž by byl Andrej Babiš ministrem, pokud ten zákon neprojde. Aspoň část, protože tenkrát ten zákon neprošel samozřejmě celý v době, kdy byla ta vláda jmenovaná. Navíc ten zákon ve skutečnosti nebo ne ve skutečnosti, ne tato podoba, ale ten zákon měl začít platit před 15 lety. Ten zákon byl přijat ve volebním období 98 až 2002 a poté byl stále odkládán, takže jestli si dnes na to, a to je jedno, jestli ODS nebo sociální demokracie stěžuje na složitost přijímání toho zákona, na komplikovanost toho procesu, protože to bude  ano, civilizační změna do jisté míry 1. července, tak je to prostě proto, že to nebyli schopni nebo ochotni ještě, bych spíš řekl, přijmout dřív. Měli na to spoustu let.

David BOREK, moderátor
--------------------
Počet náměstků. Problém nebo problémek, jak jsem se ptal pana Vystrčila.

Jindřich ŠÍDLO, komentátor, Hospodářské noviny
--------------------
No, ten argument, že byly zrušeny jisté, jisté linie řízení nebo ti, ti sekční šéfové, to je prostě pravda. Já mám jenom pocit, že Česko je posedlo, posedlé jakoby vicepremiéry, náměstky, místopředsedy, protože každá politická strana má 5 místopředsedů, svého času sněmovna měla, měla jako naprosto nesmyslně vysoký počet, počet místopředsedů. Já se v tom tak zas /nesrozumitelné/. To, že ty počty náměstků narůstají, to je pravda. Ve srovnání právě s lety vlády Miloše Zemana jako premiéra, ten počet náměstků narostl o 40 %. A my ještě oba pamatujeme doby, kdy měl ministr 3 náměstky, případně 4 a úplně mu to stačilo. Teď ten počet náměstků, když stoupá k desítce, tak to číslo už je skutečně, skutečně vysoké. Ale to, jestli to ministr dokáže uřídit tak, jak se obává pan, pan superúředník, nazývat poslanecky, tak to já nevím. Já jsem nikdy ministerstvo neřídil.

David BOREK, moderátor
--------------------
Stává se pan superúředník Postránecký mocenským faktorem a ta iluze na sira Humphreyho?

Jindřich ŠÍDLO, komentátor, Hospodářské noviny
--------------------
Tak sir Humphrey je trošku něco jiného, jo, to já úplně upřímně nevím, ale tak je to, je to samozřejmě velice důležitá postava, což jako mimochodem odblokování toho zákona bylo také možné nebo já jsem se obával že vůbec nejdelší bude výběr toho člověka, protože to je skutečně silová postava.

David BOREK, moderátor
--------------------
A ta medializace? To, že on vstupuje do veřejné debaty. Jak říkám, je to rozpolcenost. Já samozřejmě jsem rád, že přišel nebo že poskytl rozhovor Událostí, Událostem, komentářů ...

Jindřich ŠÍDLO, komentátor, Hospodářské noviny
--------------------
No právě.

David BOREK, moderátor
--------------------
... ale otazník, jestli to tak má být.

Jindřich ŠÍDLO, komentátor, Hospodářské noviny
--------------------
Já myslím, že, myslím, že ano a myslím, že to, co on říkal, proč to, proč to udělal a proč vystoupil a z jakého, jakých, s jakou motivací mluvil, tak mně na tom nepřijde nic skandálního moc.

David BOREK, moderátor
--------------------
Jindřich Šídlo, komentátor Hospodářských novin. My se, Jindřichu, uvidíme ještě v závěru pořadu k jinému tématu, prozatím děkujeme.

Jindřich ŠÍDLO, komentátor, Hospodářské noviny
--------------------
Na shledanou.

Přílohy