Politický pragmatismus

29.11.2018

ČT 1 | 21:30 | Pořad: Máte slovo


Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Máte slovo. Hezký večer, milí diváci. Minulý týden vyvolali opoziční poslanci neúspěšné hlasování o nedůvěře vládě. Je současná  politická situace natolik znepokojivá, že by se měla měnit vláda? Měří se u nás všem politikům stejným metrem? A chybí v české politice slušnost a etika? A nebo v ní nikdy nebyla a ani být nemůže? O tom diskutovat budou. Jen špatný politik stojí v koutě, plive okolo sebe a nespolupracuje. Cílem dobrého politika musí být prosazení programu, který slíbil svým voličům. Říká předseda hnutí SPD a místopředseda Poslanecké sněmovny. Dobrý večer.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí SPD, místopředseda Poslanecké sněmovny
--------------------
Dobrý večer.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Není správné, aby v čele vlády stál trestně stíhaný premiér, protože v jeho případě se může jevit, že konání policie a justice nemusí být nezávislé. Prohlásil místopředseda ODS a předseda senátorského klubu ODS. Dobrý večer.

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu, místopředseda ODS
--------------------
Dobrý večer.


Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Presumpce neviny se musí ctít. Jinak by se podezření stalo účinným nástrojem k odstranění politické konkurence. Oponuje poslanec hnutí ANO. Dobrý večer.

Jiří BLÁHA, poslanec hnutí ANO
--------------------
Dobrý večer.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Je varovné, že občané jsou k politikům stále benevolentnější. Jsme již ve stádiu, kdy na sobě od politiků necháváme dříví štípat. Upozorňuje politický analytik z Masarykovy demokratické akademie. Dobrý večer.

Lukáš JELÍNEK, politický analytik, Masarykova demokratická akademie
--------------------
Dobrý večer.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
A za vás veřejnost. Jde o to, aby se nalezlo něco, na čem by bylo možno utopit Babiše, i kdyby to byla pouhá lžíce vody. V Česku se prostě úspěch neodpouští. Je přesvědčen historik a politolog. Dobrý večer.

Jan BERWID-BUQUOY, historik a politolog
--------------------
Dobrý večer.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jsou pošlapávány listopadové hodnoty a my musíme za jejich záchranu vyrazit do boje. Apeluje známý hudebník, aktivista a bývalý ministr pro lidská práva. Dobrý večer.

Michael KOCÁB, hudebník a aktivista, bývalý ministr pro lidská práva
--------------------
Dobrý večer.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Kocábe, jste zde za veřejnost, stýkáte se s částí veřejnosti, jaké listopadové hodnoty jsou tedy pošlapávány, když vyzýváte a říkáte, že musíme vyrazit do boje?

Michael KOCÁB, hudebník a aktivista, bývalý ministr pro lidská práva
--------------------
Ano, do boje, ale v souladu s ústavu, aby bylo jasno. No, o co nám tehdy šlo v listopadu? Zbavit se komunistické diktatury. Konečně se zbavit toho komunismu, který nás stál tolik. Vidíme, jaké dnes /nesrozumitelné/ komunistické strany. Zbavit se protektorátu Sovětského svazu. Vidíme, že je pošilhávání opět na východ. Nasměrovat naší zemi směrem k prozápadní liberální demokracii s důrazem na lidská práva. Lidská práva začínají být už někomu dokonce i pro smích. Vstoupit do EU, vstoupit do NATO. Naše účast v EU se rozporuje. NATO zatím ne, zaplaťpánbůh. Všechny tyto hodnoty dostávají poslední dobou docela vážný trhliny. Objevily se takové nebezpečné, takové parazitní jevy, jako je populismus, paušalizace, dehonestace, ostrakizace, extrémismus, isolacionismus, jo. To by znamenalo, kdybychom se odtrhli právě od těch evropských struktur. Pošilhávání opět na východ, to už jsem řekl, ale hlavně, a to mi přijde nejhorší špinavá slina. Opravdu špinavá slina. To se zde teďko objevuje. Tak možná by bylo dobrý...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Špinavá slina je co?

Michael KOCÁB, hudebník a aktivista, bývalý ministr pro lidská práva
--------------------
No, to je právě to, že v mnoha politických výrocích a různých šarvátkách se objevuje něco jako opravdová zášť jakoby zlo. A já bych ještě na závěr chtěl říct, že připomeňme si modlitbu: zloba, závist, zášť a strach a /nesrozumitelné/, ať pominou. A mě se zdá, že se poslední dobou zase začínají na naší scéně etablovat.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
No, tak na to by mohl reagovat pan poslanec Bláha, protože vy jste také znechucen tou nenávistí, záští. Říkáte, že vlastně ta politika jaksi nám respekt, úcta k protivníkovi, tak místo toho je zášť, nenávist.

Jiří BLÁHA, poslanec hnutí ANO
--------------------
Určitě, určitě. Já myslím, že společnost se neuvěřitelně rozděluje. A kdo k tomu přispívá? Nepřispívají k tomu jenom politici. Přispívají k tomu i média. Přispíváme k tomu všichni. Neustále se vyhraňujem, kdo je kdo, kdo je červený, kdo je bílej, kdo je zelenej a díky tomu samozřejmě vzniká, k tomu mám krásnej příběh, potkal jsem se člověkem, kterej vede Sokol. Vede ho neuvěřitelně dlouho. On mi říkal, hele Jirko, to je nějaký divný. Ke mě choděj stále stejný lidi, ale ty lidi se teďka nenáviděj. Nenáviděj se proto, protože ten je za tu stranu, druhej je za druhou stranu, třetí je za třetí stranu a jsou to lidi, který se znaj. Znaj se desítky let a oni teďka spolu nejsou schopni mluvit. A takže vlastně tím, jak se chováme, tím jak vystupujem, jak média jdou po tý senzaci, jak politici jdou po tom odrovnání toho protivníka za každou cenu.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
No, ale vy teď jste politik, pane poslanče. A jste v nejsilnějším hnutí, viďte, jste ve vládní straně, myslíte, že na tom vaše strana má nějaký podíl? Na tom rozdělování společnosti?

Jiří BLÁHA, poslanec hnutí ANO
--------------------
Každý na tom máme podíl. Každý máme, na všem se podílíme všichni. Můžeme pro to něco udělat.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale vy jste tady za politiky, že jo.

Jiří BLÁHA, poslanec hnutí ANO
--------------------
A proto já jsem do tý politiky šel, abych to pojmenoval, abych pojmenoval to, co říkají obyčejní lidi, protože mezi nima žiju, i je zaměstnávám a chci jim pomoct. A aby se lidi, kteří jsou jenom v tý politice nebo i v tý žurnalistice dozvěděli, co vlastně si myslej ty obyčejný lidi, protože ty lidi už to ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
No, to jako my jsme, my jsme rádi, že nám to takhle říkáte, ale já bych...

Jiří BLÁHA, poslanec hnutí ANO
--------------------
Ono se to rozděluje na pražský, a okolní, jo. V Praze žijete trošku jiný život.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale já bych dnes byla ráda, kdybyste nám řekl, co si myslí třeba poslanci ANO a ano... Tak bude reagovat pan magistr Jelínek. Prosím, kdybyste tedy mohl, vidíte, máme zde naprosto, nemusíte stát proti sobě, zdá se, že máte zcela totožné názory. Pane magistře, co říkáte tomu, že na to rozdělování společnosti.

Lukáš JELÍNEK, politický analytik, Masarykova demokratická akademie
--------------------
Společnost byla rozdělena vždycky a vždycky rozdělena bude. Podstatné je, co jí rozděluje.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano. No a teď tady máte dva představitele, jo, máme zde SPD, že, na to jsou vyhraněné, někdo vás miluje, pane Okamuro, někdo naopak nikoli. Totéž má ANO, že jo.

Lukáš JELÍNEK, politický analytik, Masarykova demokratická akademie
--------------------
Ale to je úplně normální, když se vede politický střet. Když se vede střet levice s pravicí, protože každý ten proud předkládá nějaké návrhy, nějaké představy o uspořádání společnosti. Mě ale vadí, když vlastně v současnosti je ta veřejná diskuse kontaminována něčím jiným, než je politický střet. Jsou to prostě kauzy politiků.  Jsou to příběhy, často velmi dojemné. Politika se dostává věcí racionální, ale věcí velmi emotivní, a to si myslím , že prohlubuje ten příkop v té společnosti. Já si pamatuju ještě doby, kdy politici odstupovali ze svých funkcí, aniž by začalo nějaké trestní stíhání, nějaké vyšetřování. Prostě jenom něco neuměli vysvětlit, tak odešli. Nebo v okamžiku, kdy zasáhla policie na úřadu vlády, tak premiér skládá funkci. Mám pocit, že vlastně dneska jsme v době, kdy si dokážeme opravdu představit už úplně cokoliv, protože tak nějak to snášíme mnohem, mnohem vyrovnaněji tu situaci okolo.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
No, tak třeba nám jako občanům, nic jiného nezbývá, že. Třeba ale vy máte na co, slyšeli jsme, že třeba zrovna to byla asi narážka na vašeho předsedu, bych tak předpokládala, protože i kolem toho jsou rozpory, viďte, pane Kocábe, jo, že by měl pan premiér Babiš, když je trestně stíhaný, rezignovat. Proč rezignovat nemá?

Jiří BLÁHA, poslanec hnutí ANO
--------------------
No, tak my si můžeme říct, ano, je trestně stíhaný, ale to se můžeme domluvit spolu tedy třeba s kolegou, že na vás něco ušijem a budete testně stíhaná třeba i vy, že jo. Ono to je hrozně složitý, jo. Ty věci pojmenovat, pojmenovat a dokázat, je něco jinýho, jo. To znamená, že dneska ta politika vstupuje do role, že vlastně si vymýšlíme některý věci jenom proto, ty příběhy, abysme toho konkrétně zastavili. Abysme zastavili...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Podle vás si vymýšlí příběhy policie třeba, kdy je pan premiér trestně stíhaný? Abychom ...

Jiří BLÁHA, poslanec hnutí ANO
--------------------
Policie to jenom vyšetřuje nějaký příběh. Někdo nějaký anonym poslal nějaký příběh.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
A to už tak dlouho se zaobírá nějakým příběhem, ano.

Jiří BLÁHA, poslanec hnutí ANO
--------------------
To tak v naší společnosti chodí, určitě to znáte a ta situace vlastně dochází do těch absurdit, že vlastně, jak tady kolega nebo protivník, to je jedno, říkal, tak vlastně ty vlády odstupují, ale co pak udělají pro ty občany? Ty občany to nezajímá. Ty je zvolili z nějakýho důvodu,a by ten politik pro ně něco vykonal. V okamžiku, kdy my se v tý Poslanecký sněmovně neustále hádáme, tak co můžeme udělat? Neuděláme vůbec nic, jo. Co jsme dělali za poslední rok?

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Moment, ano, necháme reagovat, zdá se, že zde občan pan Kocáb se tomu zasmál. Prosím.

Michael KOCÁB, hudebník a aktivista, bývalý ministr pro lidská práva
--------------------
To je skutečně pragmatický argument účel světí prostředky. Presumpce neviny je bezesporu civilizační výdobytkem a musíme ho zachovat. To je bezesporu, ale záleží na tom, jak a na kom se uplatňuje. Pokud někdo je ve vrcholné pozici a může účinně zabránit průchodu práva, což je případ třeba premiéra nebo ministra vnitra a tak dále, tak je to jiná situace. Pokud je politiky bezúhonný a něco se na něj jakoby objeví, tak určitě musí dostat čas a musí být uplatněná presumpce neviny. Pokud ale v součtu jeho činů je X poklesnutí, to znamená, že se tam ta důvěra v toho politika už předem vytratila, tak je situace jiná a myslím si, že ten politik by měl odpovědně z toho vyvodit důsledky a nebrat si svůj stát jako štít pro svůj vlastní trestní případ.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, tak ještě bude reagovat pan poslanec Bláha?

Jiří BLÁHA, poslanec hnutí ANO
--------------------
No určitě, protože to zase můžeme navázat na ten příběh. To znamená, že přijde nový politik, na něj si zase něco vymyslíme, takže zase odejde. Přijde zase nový politik a co uděláme? Neuděláme vůbec nic.

Michael KOCÁB, hudebník a aktivista, bývalý ministr pro lidská práva
--------------------
Takže budeme...

Jiří BLÁHA, poslanec hnutí ANO
--------------------
Takže my se teď budeme neustále jenom dohadovat, že někdo je červenej, někdo je zelenej, někdo je bílej. A jenom proto, že někdo nemá argumenty, někdo nemá program, někdo nemá vizi, někdo nemá i prostředky v hlavě, aby něco posunul dál, tak prostě se chová, jak se chová a jestliže někam ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Počkejte, ale pan Kocáb říkal, jestli ... Co jste řekl? Vy jste řek, že ...

Jiří BLÁHA, poslanec hnutí ANO
--------------------
Proč myslíte, že Babišovi dalo více jak 30 % lidí důvěru? Z politiků vyhrál absolutně přes čáru. Ostatní za ním zůstali o parník. Z jakého důvodu? Proč si myslíte? Vzpomeňte, i my jsme žili v komunistické době.

Michael KOCÁB, hudebník a aktivista, bývalý ministr pro lidská práva
--------------------
Dostal důvěru, dostal důvěru. Ale ten součet těch potlesků je strašně velkej. On už jenom jeho přítomnost v normalizační komunistické straně je dostatečný důvod, aby nebyl premiérem.

Jiří BLÁHA, poslanec hnutí ANO
--------------------
Jasně, vy na to máte důkazy? Vy na to máte důkazy?

Michael KOCÁB, hudebník a aktivista, bývalý ministr pro lidská práva
--------------------
Měl problém s StB, zkoupení všech médií kompletně.

Jiří BLÁHA, poslanec hnutí ANO
--------------------
Máte na to kompletní důkazy.

Michael KOCÁB, hudebník a aktivista, bývalý ministr pro lidská práva
--------------------
Snažit se svým kapitálem podmanit národní, část národního hospodářství a média. To je tolik věcí, že když k tomu potom přibude ještě takovádle ošemetná záležitost, která by za jiných okolností třeba tolik nevážila, tak už se řekne, všeho dost. To už je příliš. Je potřeba z toho vyvodit přísné osobní důsledky.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, vy chcete reagovat na pana Kocába? Prosím vemte si mikrofon. Prosím.

osoba
--------------------
Děkuju, já bych se pana Kocába ráda zeptala, jakým právem sám sebe tady klade nad nezávislé soudy a posuzuje, kdo je vinen a nevinen. Za situace, kdy máme presumpci neviny. Za situace, kdy máme demokracii. Jakým právem soudíte vy lidi, když nejste nezávislý soudce?

Michael KOCÁB, hudebník a aktivista, bývalý ministr pro lidská práva
--------------------
Ne. Prosím vás, to není, já ho nesoudím. Možná je v případě Čapího hnízda úplně nevinný. Ale ten součet těch věcí, které jsem vyjmenoval, já to nebudu říkat znova, protože jsem to řek před minutou. Už je tak velký, že to je prostě už se mi zdá, že je skutečně.

Jiří BLÁHA, poslanec hnutí ANO
--------------------
Žijeme v právním státě a podle toho bysme se měli chovat.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, ano, ještě prosím, musíte mít ten mikrofon.

osoba
--------------------
Já bych ještě dodala větu to, co děláte, tak to je přesně tady soud. Vy soudíte. A nejste soudce.

Michael KOCÁB, hudebník a aktivista, bývalý ministr pro lidská práva
--------------------
Ne, nesoudím. Soud bude soudit, dyť jsem vám to jasně řekl.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, tak ale jenom, když už jste to proč nebo může i pan doktor na to reagovat. Pane doktore, vám to také nevadí. Tak, kdybyste protistraně mohl říci, proč vám nevadí, že pan premiér je trestně stíhán. Vy říkáte, že je tady hon na čarodějnici v uvozovkách Babiše. Prosím. Tamhle třeba bude pak reagovat pan předseda Vystrčil.

Jan BERWID-BUQUOY, historik a politolog
--------------------
Já bych si dovolil tvrdit, paní Jílková, následující: presumpce neviny in dubio prorero je tady pro každýho, kdo není právoplatně odsouzen. To už tady zdůraznila paní doktora Lenková. Kdo není právně odsouzen nezávislým soudem za nějaký trestný čin, je zásadně nevinný. Vy jste to udělal tak, vystavil jste celou kauzu vlastně svým způsobem kauzálně tak, jako by Babiš byl už předem odsouzený a je vinen. Proto souhlasím samozřejmě tady s paní doktorkou.

Michael KOCÁB, hudebník a aktivista, bývalý ministr pro lidská práva
--------------------
Ale já jsem neřekl nic takovýho. Já jsem řek, že součet všech těch... Už jenom to, že byl třeba, on byl normalizační komunista. Já mám za to, že v roce 89 snad toto už pominulo a když se podíváte na naše nejvyšší orgány, tak zjistíte, že je tam samej komouš. To je trošku silný kafe, jako.

Jan BERWID-BUQUOY, historik a politolog
--------------------
To máte sice pravdu.

Michael KOCÁB, hudebník a aktivista, bývalý ministr pro lidská práva
--------------------
No, já vím, že mám pravdu. Samej komouš.

Jan BERWID-BUQUOY, historik a politolog
--------------------
Já bych si dovolil ještě doplnit. To máte sice pravdu, to já nepopírám. Jenomže tady byl 40 let komunismus. Kdo nebyl komunistou, i když nebyl členem strany? Všichni jsme pracovali pro totalitu a neměli jsme jinou možnost.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale dyť vy jste také nebyl v KSČ, vy jste nebyl přece. Vy jste nebyl komunista.

Jan BERWID-BUQUOY, historik a politolog
--------------------
Já jsem nebyl komunista, ale pracoval jsem pro komunistickej stát jako každej jinej občan.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
No vidíte, ale nebyl jste komunista, nebyl jste ve straně.

Jan BERWID-BUQUOY, historik a politolog
--------------------
No prostě oni mě tam nechtěli, víte, protože jsem aristokrat.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
To jste měl dobrý z dnešního hlediska.

Jan BERWID-BUQUOY, historik a politolog
--------------------
Já jsem se tam hlásil a oni mě vyhodili. Tvrdili, že Novotný to nikdy nepodepíše.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, tak bude reagovat, pane předsedo, zazněly tady jasné názory, jak pana Buquoye, tak občanky. Proč soudit pana premiéra, dyť to mají rozhodovat soudy, tak proč ho odsuzujete?

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu, místopředseda ODS
--------------------
Pan Kocáb to řekl jasně. Nikdo neříká, že pan premiér je vinen. Je to tak, že pan premiér, kterýkoliv premiér vládne mocí. Může ovlivňovat to, jak funguje policie, jak funguje státní zastupitelství, jakým způsobem se dělá hospodářská politika. A tento současný premiér je ve střetu zájmu, protože vládne médii, vládne ekonomickou mocí, vládne politickou mocí a v současné době je vyšetřován orgány na které má vliv a to, co jste tady říkal na začátku je, že základem právního státu je to, že soudy, státní zastupitelství, policie, pracuje nezávisle. Představte si, že by třeba na nějakém městečku byl starosta. Bratr by byl tajemník, a sestra by byla vedoucí stavebního odboru. A teď by jejich příbuzný požádal o stavební povolení a dostal by na rozdíl od jiných povolení, aby měl v té své stavbě plastová okna. A ono by to všechno mohlo být v pořádku, věřili by ti lidé okolo, že to je v pořádku nebo ne? Nebo by se jim to jevilo tak, že to není v pořádku a že to všechno je nějak dáno dohromady, protože to nemůže nezávislé to rozhodování nebo je to tam bratr jeden starosta, druhý tajemník, sestra vedoucí odboru, a to my dneska máme ve vládě.


Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ne, je nám to jasné. Tak, tady ...

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu, místopředseda ODS
--------------------
My tam máme lidi, kteří můžou ovlivňovat jednoznačně to vyšetřování. Já neříkám, že to dělají, a tím pádem dávají příklad všem ostatním a tím pádem ten základ toho právního státu nezávislost policie, nezávislost vyšetřovatelů. Je jednoznačně oslabená a bude to mít potom vliv na všechny ostatní věci, které se tady dějí.


Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, tak necháme reagovat, protože tady pan předseda Okamura, to je vzácný jev, se nudí. To vypadá, to jsem ještě neviděla. Tak kdybyste na to mohl reagovat. Máte slovo. Ano, vás to jak dalece znepokojuje? Jste místopředseda Poslanecké sněmovny, přitom byste udělal vládu s ANO, ano bez pana Babiše, ale udělal, tak co řeknete tady panu předsedu Vystrčilovi?

Tomio OKAMURA, předseda hnutí SPD, místopředseda Poslanecké sněmovny
--------------------
Tak, my říkáme od začátku konzistentně, že je problém, když je trestně stíhaný jakýkoliv člen vlády to samozřejmě SPD nevyhovuje. Druhou věcí je to, že když tady sleduju tu diskusi, tak je vidět, že je tady skutečně určitý deficit v českém ústavním systému, a to je, že chybí první přímé demokracie, protože za současného systému, jestli mě necháte domluvit, tady všichni mluvili 15 minut, já jsem mlčel.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
No jo, ale vy si odbočujete k svému tématu přímá demokracie.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí SPD, místopředseda Poslanecké sněmovny
--------------------
Ne, protože v téhle situaci oponentům nebo opozici nebo občanům nespokojeným zbývá buď demonstrovat v ulicích a nebo dělat nějaké mediální kampaně a v podstatě není možné, aby během toho volebního období v případě, že dojde, k nějakým nesrovnalostem nebo k nějaké masové nespokojenosti, tak aby se lidé buď vyjádřili v referendu nebo politika odvolali nebo aby byl politik přímo volen.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře, ale pane předsedo, pojďme, jestli máte k tomu, tady ODS pan předseda Vystrčil je velmi znepokojen,. Má strach o nezávislost justice a policie.

Jiří BLÁHA, poslanec hnutí ANO
--------------------
Já bych to ho vkročil...

Tomio OKAMURA, předseda hnutí SPD, místopředseda Poslanecké sněmovny
--------------------
Tak, jestli mě necháte ještě domluvit, protože já ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
No, jestli k tomu máte.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí SPD, místopředseda Poslanecké sněmovny
--------------------
Vy jste mluvil 20 minut, ale já tady klidně nemusím mluvit až do konce. Já jako, já nemám tu potřebu.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ne, pane Okamuro, kdybyste hovořil k tomuto tématu.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí SPD, místopředseda Poslanecké sněmovny
--------------------
Ne. Já jsem vám řekl, kde je ten problém. Jo, to znamená, proto tady budeme ještě tři roky svědky, pakliže se to nevyšetří ta kauza a my žádáme, aby se co nejrychleji vyšetřila. Tady těch zoufalýho mlácení v podstatě prázdné slámy za současného systému. Já chci říct jenom ještě tu další věc. My samozřejmě jsme se k tomu postavili tak, že protože prezident Zeman řekl jasně, že i napotřetí jmenuje Andreje Babiše premiérem. S tím nikdo nic neuděláme.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
No, ale neznepokojilo vás to, třeba že pan prezident zase jmenuje pana Babiše? Rozumíte, už potřetí.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí SPD, místopředseda Poslanecké sněmovny
--------------------
Je to jeho právo.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nebyla tím ta situace zablokována? Víte, že to pak Poslanecká sněmovna to můžete odvolávat.

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu, místopředseda ODS
--------------------
Pan prezident pověří, pozor to je rozdíl. Jmenování a pověření je velký rozdíl.


Tomio OKAMURA, předseda hnutí SPD, místopředseda Poslanecké sněmovny
--------------------
To je rozdíl pověří, ale...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, on ho nejdřív musí pověřit.

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu, místopředseda ODS
--------------------
Jasně a potom nemusí  jmenovat.


Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
No a tomu byste věřil? Ne.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí SPD, místopředseda Poslanecké sněmovny
--------------------
Tak, jestli to můžu doříct, jo. Takže a teď je teda skutečně ta situace, že jste ptala na to, jestli věříme soudům. No, tak já teda soudům českým nevěřím. Protože se podívejte na kauzu Vladimíra Mynáře, což byl ministr. Ten byl natvrdo odsouzen na 5,5 roku, natvrdo do vězení a potom Vrchní soud ten rozsudek zrušil a po odvolání nejvyšší státní zástupkyně tehdejší Renáty Vesecké to potom zrušil dokonce i Nejvyšší soud a udělali ho úplně nevinným. To znamená, to jsou opravdu velká mementa a těch případů je celá řada, že když někoho natvrdo pravomocně odsouděj do vězení a pak se ukáže, že nic neudělal, tak se můžeme jenom dohadovat, co za tím, bylo. V naší straně SPD nemáme nikoho ani obviněného, ani trestně stíhaného, takže nás se to netýká. Na rozdíl od jiných stran, jak v ODS jsou takoví lidé, tak v ANO a tak dále. Takže nás se to netýká. My máme úplně čistou stranu, ale říkám, že ta důvěra v tu justici skutečně my jí nemáme a navrhujeme také systémové řešení, aby soudci měli časově omezený mandát...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ne, to je nám jasné. To je nám jasné, ale...

Jiří BLÁHA, poslanec hnutí ANO
--------------------
Já bych kolegy jenom ubezpečil, že jestli je tady někdo opravdu velice hlídán a je každý den, každou minutu, každou vteřinu na očích, a všichni ho sledují a sledují jeho činy, tak to je pan Babiš. Takže ...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
No, ale my nevíme, co dělá ta policie, víte.

Jiří BLÁHA, poslanec hnutí ANO
--------------------
Co dělá od dvou hodin do rána do čtyř když spí? Nebo?

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ne, tak my bysme mu nechali soukromí, ale tady jde o to, co...

Jiří BLÁHA, poslanec hnutí ANO
--------------------
Já myslím, že o něm víme všichni  úplně všechno a jestli chceme soudit...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, ale nevíme, jak se k němu chová policie a justice. To myslel pan senátor Vystrčil.

Jiří BLÁHA, poslanec hnutí ANO
--------------------
ODS může jít do svých řad a určitě tam najdeme taky obviněné lidi a pracují a jsou to skvělí lidi. A jsou zrovna tak obviněný ale jsou v politice a jsou poslanci. Nebo je poslanec.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí SPD, místopředseda Poslanecké sněmovny
--------------------
To je pravda.

Jiří BLÁHA, poslanec hnutí ANO
--------------------
A když půjdeme dál, tak v našem kraji máme obviněného hejtmana.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře, je to jasné, chce reagovat pan...

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu, místopředseda ODS
--------------------
Já chci říct jenom to, že jsem to řekl naprosto obecně. A trvám si na tom, že není možné, aby presumpci nevinny politici bezostyšně využívali a neuvědomovali si, že pokud oni trvají na presumpci nevinny a tím pádem v okamžiku, kdy relativizují výkon práva a nezávislost výkonu práva, kdy relativizují to, jestli je možné, aby někdo, kdo má nějaké majetky média a zároveň politickou moc, to děla, protože říkají to je přece normální, proč by to nemohl dělat. Jinými slovy, relativizují tu nezávislost, aby tohle to probíhalo. To prostě není možný v tom okamžiku ten politik to má vyhodnotit tak, že umožní, aby tenhle ten, ta nejistota v té společnosti ...


Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, ale teď pan poslanec Bláha řekl, zopakujte to, jestli tam  mají být jen uklízečky?

Jiří BLÁHA, poslanec hnutí ANO
--------------------
Tak, to by nemohl v tý politice být nikdo. Jakmile budete úspěšný muž, nebo úspěšná žena, tak vlastně byste nemohl vstoupit do politiky.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
A proč ne? Ale vy jste úspěšný.

Jiří BLÁHA, poslanec hnutí ANO
--------------------
Protože vlastně okamžitě můžete něco ovlivňovat. Ale ono to je obráceně. V okamžiku, kdy jste nezávislý, tak se nenecháte zkorumpovat ani jedním milionem, ani dvěma, ani deseti ani sty. Protože to nemáte zapotřebí. Protože jste v životě něco...

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Počkejte, bude reagovat pan magistr Jelínek.

Lukáš JELÍNEK, politický analytik, Masarykova demokratická akademie
--------------------
Podívejte, politici zodpovídají za pravidla, aby prostě tady v tomto státě fungovala pravidla, aby v tomto státě fungovaly soudy i státní zastupitelství. Já si myslím, že tady toto je odpovědnost politiků, v jaké situaci je nebo není náš justiční systém v současnosti, ale jsem rád, že tady zaznělo i jiné jméno, než Babiš, protože stejně tak tady můžeme uvést jména Parkanová, Nečas, Rath, možná bych si vzpomněl ještě na další politiky, kteří se dostali do střetu se zákonem.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jourová tady zaznělo, ano.

Lukáš JELÍNEK, politický analytik, Masarykova demokratická akademie
--------------------
Samozřejmě, že o všech můžeme říct, že to na ně někdo ušil, upekl a že jsou to všechno nevinní lidé. Od toho jsou orgány činné v trestním řízení a soudy, aby soudily. Ale já chci od politiků, aby v okamžiku, kdy padne jakékoliv podezření na ně, si uvědomili svoji roli ve společnosti, protože možná, že si to přítomným politikům nebude líbit, ale politici mají některé výhody navíc oproti nám běžným občanům. Mají moc, vliv, přístup k informacím, dobrá možná peníze. Často se k nim jinak chovají hlídky policejní, když je někde zastaví. Já si myslím, že tady při této pozici by politik měl se snažit jít příkladem v okamžiku, kdy na něj padne nějaké podezření, prostě chovat se s předběžnou opatrností. Někdo tomu říká presumpce viny, to je celkem jedno, ale myslím si, že je to prostě přístup, který očekáváme od těch, od kterých chceme, aby byli nějakými vzory. A já jenom připomenu ještě jeden citát. Tomáš Garrigue Masaryk, kterého se všichni dovolávali teďka v posledních týdnech, říkal mravnost dnes znamená hlavně mravnost politickou. Neoddělujme politiku od mravnosti. A myslím si, že to by si měli politici uvědomovat.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, pane Okamuro a potom vy jo, pak půjdou ano.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí SPD, místopředseda Poslanecké sněmovny
--------------------
Tak, já jsem rád, že tady padají ty návrhy, aby že je odpovědnost nás politiků, abychom zlepšili ten soudní systém. My to navrhujeme, my navrhujeme po vzoru USA, aby soudci měli časově omezený mandát.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane předsedo dobře, ale víte, co je téma dnešní diskuse?

Tomio OKAMURA, předseda hnutí SPD, místopředseda Poslanecké sněmovny
--------------------
Ale já tady reaguju, vy jste říkala, že máme reagovat.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, ne, ale pane Okamuro, ale, ale, tak pojďte reagovat na to, že pan magistr Jelínek řekl, že politici mají být vlastně vzorem ti mají být ukázkou té morálky.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí SPD, místopředseda Poslanecké sněmovny
--------------------
Hnedka na to reagovat budu. Ale ten problém taky je, že u nás trvá to vyšetřování a ty soudy tak dlouho, třeba více než deset let, že v podstatě se nedobereme. Proto ty soudy je potřeba rozpohybovat a to jsou ty návrhy, které já tady říkám. Je to po vzoru třeba Spojených států, je to vyspělé západní země. Aby měli soudci časově omezený mandát, přímo hmotnou odpovědnost a to jsou návrhy, který my dáváme, protože jinak tady budeme čekat deset let na výsledky soudů a nemá nic s demokracií společného, pakliže lidé se nemůžou domoci rychlého a spravedlivého soudu.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
A jde o to, že ten politik skončí v důchodu mezitím, než bude ...

Tomio OKAMURA, předseda hnutí SPD, místopředseda Poslanecké sněmovny
--------------------
A teďka k tomu, co říkal pan Jelínek. Tak, já naštěstí to říkám z pozice, že jak jsem říkal, v naší straně nemáme nikoho obviněného, ale já třeba si vzpomínám na svojí kauzu uměle vytvořenou, kdy mě média dostaly i mnozí tady politici pod mediální lynč, že jsem prý vytuneloval Úsvit. Mě prošetřila policie, dokonce i finanční analytický útvar a zjistilo se, že jsem nic neudělal. Celá kauza vyšuměla a byla odložena. Nikdo se mi neomluvil, a to mě vyzývali k odstoupení, lidi si přede mnou uplivávali na ulici, právě ten zfanatizovaný dav těmi různými sluníčkářskými médii a tak dále. A udělali ze mě zloděje a nic jsem neudělal, byl to prokázáno, už je to čtyři roky zpátky. A kdybych měl na základě tohoto odstupovat, nebyl jsem třeba samozřejmě ani obviněn z toho důvodu, ani, jo, ani žádný, já jsem v životě nebyl předvolaný před soud ani obviněn. Ale skutečně je to zajímavý, jak z klidí, co nic neudělali, nic jsem nikdy neudělal, ani jsem neměl dotace, z ničeho jsem nikdy nebyl obviněn, tak se vlastně uměle dělá někdo, kdo dělá něco špatného a ti co mají špatné svědomí tak naopak ještě tady vykládají o demokracii a přitom jejich činy jsou reálně úplně jiné. Takže to je skutečně se zdviženým prstem.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, pane Kocábe, kdyby jste na to mohl reagovat a pak už půjdou, jo, slyšel jste, tady pan Okamura, kdyby byl ministrem, viďte, už byste tehdy o tu funkci přišel. No.

Michael KOCÁB, hudebník a aktivista, bývalý ministr pro lidská práva
--------------------
Já si myslím, takhle. Lidi jsou chybující. Naše společnost je dost tolerantní. Nechá si líbit všechno. Všichni jsme chybující. Samozřejmě na tom se shodneme. Tady jde ale o koncentraci těch chyb, víte. A když už je, když někdo si ochromí část médií, což se stalo v případě našeho pana premiéra, který mi mimochodem osobně vůbec není nesympatický. Osobně, kdybych abstrahoval. Ale když ochromí část našich médií, když mám podřízený prostě celý aparát státní, to znamená, že může zasahovat úplně do všeho, a když se dostane do tolika konfliktních situací, a to tady nejmenujeme třeba ty videonahrávky, to bylo něco šílenýho, to vás nemohlo nechat klidnými, že jo. Ty, které unikly jakým způsobem mluví o svých kolezích a tak dále. A když tato koncentrace znamená, že už by z toho měl vyvodit důsledky a média se o tom mluvil, že za to mohou média, to jsou hlídací psi demokracie. Médiím je nutno prominout určitou ostrost a možná i omyl.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře, ale pane Kocábe, možná...

Jiří BLÁHA, poslanec hnutí ANO
--------------------
Já jsem záměrně říkal, že jsme vyrůstali v jedný, ve stejný době.

Michael KOCÁB, hudebník a aktivista, bývalý ministr pro lidská práva
--------------------
Není to dobře, ale je nutno pochopit...

Jiří BLÁHA, poslanec hnutí ANO
--------------------
A poslouchejte mě dobře teďka, poslouchejte dobře. My jsme byli vychovaný k tomu, abysme ničemu nevěřili. Abysme nevěřili tomu, co se píše v novinách, abysme nevěřili tomu, co se říká v televizi. Tak jsme dřív žili a uměli jsme s tím žít. A se sousedama jsme si uměli říct, jak to je. A všichni, i když to byl komunista, tak jsem si uměli s nima pokecat a nikdy jsme se nevyčleňovali. Dneska to došlo tak daleko, že vlastně ty lidi se v tom nevyznaj. Média něco říkají, ale co je z toho pravda? V klidu druhej den to popřou to, co řekli včera. V novinách něco napíšou ...

Michael KOCÁB, hudebník a aktivista, bývalý ministr pro lidská práva
--------------------
Všechny média, Babišova média nebo jaký média?

Jiří BLÁHA, poslanec hnutí ANO
--------------------
Jakýkoliv média. Jakýkoliv média. Nebo vy jste snad nadšenej z toho, co posloucháte v televizi? Vy jste z toho nadšenej? V jakýkoliv televizi.

osoba
--------------------
Veřejnoprávní média nelžou.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, tak prosím, počkejte, zde dejte mikrofon tady zazněla důležitá věta. Zopakujte to.

osoba
--------------------
Já bych chtěla upozornit, že ...

Jiří BLÁHA, poslanec hnutí ANO
--------------------
Jde jenom o senzaci.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Počkejte, ticho. Ticho teď, ticho.

osoba
--------------------
Já bych chtěla upozornit, že tady máme zákon o veřejnoprávních médiích, která jsou tři. Česká televize, kde všichni sedíme, Český rozhlas, Česká tisková kancelář. Může mi někdo vysvětlit, jak já občan nemám věřit veřejnoprávním méidím?

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy věříte, dyť jste říkala, že nelžou. No.

osoba
--------------------
Já vím, ale to říkají, že média jsou zmanipulovaná. Tak mi to vysvětlete.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, tak veřejnoprávní televize není. Pojďme další dotaz, prosím.

osoba
--------------------
Dobrý večer. Já děkuji konečně za slovo. Já jsem rád, že tady zazněla jména jako Jourová, Parkanová, Nečas a tak dále. A že je to vlastně to samé, jako Babiš. Akorát s tím rozdílem, že všechna tyto jména z veřejných funkcí odstoupili. Proč tohle není možné u pana Babiše?

Michael KOCÁB, hudebník a aktivista, bývalý ministr pro lidská práva
--------------------
Protože on řekl, že nikdy neodstoupí.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Počkejte, necháme pane poslance Bláhu, prosím. Kdybyste mohl odpovědět občanovi.

Jiří BLÁHA, poslanec hnutí ANO
--------------------
Určitě. Jestliže jste v politice a děláte věci nebo máte třeba i firmu a děláte věci, který se vám daří a někam to směřuje a samozřejmě má to i výsledky, tak to funguje i v byznysu, tak funguje to tak i v politice. Tak samozřejmě ti konkurenti se snaží všemi prostředky vás z toho trhu nebo z tý politiky nějakým způsobem dostat. To, co dneska zažíváme, tak je běžnej boj lidí, který třeba nemaj ani program, nemaj ani vizi, nemaj ani úspěch.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře, ale pane poslanče, dotaz byl jasný. Ne, pane poslanče, dotaz byl jasný. Parkanová, Nečas, Čunek, další odstoupili. Ostatně třeba musel odstoupit z vaší vlády i ministr ...

Jiří BLÁHA, poslanec hnutí ANO
--------------------
A slyšeli jste rozhovor s pane Čunkem naposled teďka?

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Práce a sociálních věcí. Jen pro podezření, že zfalšoval diplomovou práci.

Jiří BLÁHA, poslanec hnutí ANO
--------------------
Pan Čunek vykonává ..

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Proč tedy, otázka je, kdybyste mohl odpovědět, proč na rozdíl od nich pan premiér váš předseda nemůže odstoupit? Vysvětlete to zde občanovi.

Jiří BLÁHA, poslanec hnutí ANO
--------------------
Já si myslím, že ty věci, který jsou mu vytýkány, tak jsou opravdu směšný. Kdo z vás nezná tu dobu třeba kolem Čapího hnízda kdo jí nezažil, já jsem v tý době podnikal. A podnikám stále. Tak se tomu musím jako podnikatel jenom smát. Protože ta doba byla úplně jiná.

Michael KOCÁB, hudebník a aktivista, bývalý ministr pro lidská práva
--------------------
Ale nechme Čapí hnízdo. On je komunista, on je podezřelý...

Jiří BLÁHA, poslanec hnutí ANO
--------------------
Jestli byl komunista, tak byl komunista, jestli byl podezřelý, dokázal mu někdo, že pracoval s StB?

Michael KOCÁB, hudebník a aktivista, bývalý ministr pro lidská práva
--------------------
No slovenský soud ano. A to jako neplatí, jo?

Jiří BLÁHA, poslanec hnutí ANO
--------------------
Slovenský soud na základě čeho?

Michael KOCÁB, hudebník a aktivista, bývalý ministr pro lidská práva
--------------------
No, to já nevím.

Jiří BLÁHA, poslanec hnutí ANO
--------------------
Vy jste viděl ty dokumenty?

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tady ještě odpoví, pak půjdete vy, prosím.

osoba
--------------------
Jenom bych rád ještě dodal, že jak říkal pan Kocáb, slovenský soud Nejvyšší řekl nebo rozhodl, že pan Babiš byl aktivním agentem StB. Je rozdíl mezi komunistou a agentem StB. Jak jste říkal sám nebo jak tady padaly názory, v KSČ byli skoro všichni. Je to tak, ale ne každý ...

Jiří BLÁHA, poslanec hnutí ANO
--------------------
Mně taky nevzali.

Michael KOCÁB, hudebník a aktivista, bývalý ministr pro lidská práva
--------------------
Já ne.

osoba
--------------------
Říkám skoro.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře, ale pojďme, protože tam odpovídal i pan poslanec Bláha, on to říká i pan doktor Buquoy, já bych teď dala slovo, aby vám odpověděl, protože pan doktor Buquoy, vy třeba jste přesvědčen, že pan Babiš je veleúspěšný premiér. Je to tak? A že vlastně proto nemá ...

Jan BERWID-BUQUOY, historik a politolog
--------------------
Zaprvé je to tak a zadruhé. Počkejte já jenom na tuhle tu otázku, abych na to navázal. Totiž tady kolega se tady vyjádřil teda svým způsobem velice logicky, jenomže vy děláte jednu chybu. Vy do toho Babišova, do tý kauzy zatahujete policii a soud. Policie, moment, to jste udělal. Policie zásadně je výkonný orgán exekutiva, ta může zasáhnout teprve tehdy, když někdo porušil zákon a skutečně to podezření tady je, protože policie nezasáhla, tak nemůže být oběť naplněná, nenaplněná skutkovou podstatou.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak policie, jak policie nezasáhla? Počkejte, ale pane doktore, jak policie nezasáhla.

Jan BERWID-BUQUOY, historik a politolog
--------------------
Moment, já bych to, kdybyste byla hodná, já bych. Teďka jdu k soudu právě, teď s tímhle tím. Soud je justice, která se drží zákona a může odsoudit někoho podle zákona, když Babiš ....

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale pan senátor hovořil o policii, ale hovořil o policii a státním zastupitelství. Hovořil.

Jan BERWID-BUQUOY, historik a politolog
--------------------
Státní zastupitelství je samozřejmě tady od toho aby podalo žalobu na někoho, kdo porušil zákon. Když Babiš zákon neporušil, tak nemůže jednat státní prokuratura.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale zatím je trestně stíhaný. Ale mě jde o to, proč vy ho tak hájíte. Dyť to já vám chci prostor . Proč si myslíte, že pan premiér Babiš nemá odstoupit, kdybyste to zde řekl občanovi. Ne, počkejte, ale vy říkáte, že je vynikající premiére, tak vyjádřete svůj názor.

Jan BERWID-BUQUOY, historik a politolog
--------------------
Kdybyste byla tak moc hodná, paní Jílková, já bych odpověděl na vaší otázku. Helejte se, prokazatelně je Andrej Babiš nejlepším předsedou vlády od roku 1990, tak to zaprvé. Zadruhý je to člověk, kterej je schopen  prokázat, třeba jste se zakuckala, to jako, já zase nemám tak nějaký velký problém.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Já jsem se napila, ano, to nebyl žádný význam.

Jan BERWID-BUQUOY, historik a politolog
--------------------
Dobře, tím lépe, paní Jílková.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ne, to opravdu.

Jan BERWID-BUQUOY, historik a politolog
--------------------
Teďka, je to člověk úspěšnej, protože kdo je z nás miliardář? Rozumíte. To musí bejt člověk schopnej, který opravdu rozumí hospodářství. Teďka za jeho vlády, když ještě byl ministr financí, byl nejlepším ministrem financí od dob první republiky. To znamená je to první ministr to byl, který v dějinách Československé a České republiky neudělal negativní deficit, dokonce měli dost velký miliardy na plus.

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Necháme reagovat, chcete reagovat, prosím.

Jan BERWID-BUQUOY, historik a politolog
--------------------
V době jeho ministrování dokonce jsme byli co se týká hospodářství a nadbytku jedinou zemí v Evropský unii, která to dokázala.

osoba
--------------------
Já bych chtěl jenom říct, prosím pane doktore, doplňte si ekonomické vzdělání. I kdyby pan Babiš seděl a čtyři roky nic neděla, tak by ta ekonomika rostla a tyhle výsledky by byly, protože Česká republika v tuto chvíli je na tom ekonomicky velmi dobře. A jestli bych mohl ještě reagovat...

Jiří BLÁHA, poslanec hnutí ANO
--------------------
Z jakého důvodu na tom je dobře? Z jakého důvodu?

osoba
--------------------
Ekonomický cykly jsou ale dlouhodobé, to neudělá za rok.

Jiří BLÁHA, poslanec hnutí ANO
--------------------
Podívejme se do zahraničí a zjistíme, kdo je na tom nejlépe z celé Evropy.

osoba
--------------------
Jestli můžu, můžu nebo mi do toho budete skákat?

Michaela JÍLKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, tak prosím, nechme...

osoba
--------------------
Když jste mi začal skákat do řeči, tak budu reagovat i na vás, já bych i vás rád opravil. Vy jste před tím řekl, že vlastně se tam můžete tři domluvit a na někoho tím, někomu tím způsobíte trestní stíhání. To, že na někoho podáte trestní oznámení, ještě automaticky neznamená trestní stíhání. To ta policie musí provést určité množství kroků a až potom začne to trestní stíhání. Takže rozhodně to nefunguje tak, jak vy jste říkal.

Jiří BLÁHA, poslanec hnutí ANO
--------------------
A když to někdo vymysl&