Polná: Rychtářem potvrzen pan Jindřich

28.08.2012

Jihlavské listy | Rubrika: Titulní strana | Strana: 1 | autor: Petr Klukan


Tisíce lidí navštívily o víkendu Polnou. Zúčastnily se zpřístupnění polenského chrámu a Městských oslav.

Polná prožila třídenní oslavy 777 let od první písemné zmínky a dokončení rekonstrukce za více než 40 milionů národní kulturní památky, děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie, a jeho zpřístupnění.

Vrcholem oslav na náměstí se stal historický průvod, v němž mimo jiné jela v kočáře nejen postava Jiřího z Poděbrad, ale i kardinál Dominik Duka. Na podiu se pak před zraky českého krále představily všechny pro Polnou významné historické postavy.

Z těch skutečných na podium vystoupil starosta města Jindřich Skočdopole, kde ho Jiří z Poděbrad potvrdil rychtářem Polné: "Pane Jindřichu, ještě před tím, než s radostí zhlédneme umění kejklířů a muzikantů, chtěli bychom splnit povinnost danou nám zavedenými zvyklostmi při podobných shromáždění lidu. My, z Boží milosti král český, potvrzujeme rychtáře města Polná pana Jindřicha a určujeme, aby veškeré jeho činy i jakožto činy rady konšelů byly činěny vždy jen ku prospěchu města Polná a lidu zde žijícího."

S pozdravem vystoupil senátor Miloš Vystrčil: "Jsem rád, že máme město, které není bez problémů, ale přesto může být vzorem, jak si vážit své minulosti, jak se starat o přítomnost a jak myslet na budoucnost."

Kardinál Duka poděkoval těm, kteří přispěli na rekonstrukci chrámu. "Byly to tisíce brigádnických hodin, hodnotu odhaduji na víc než 10 milionů korun." Podle něho je vidět, že "církev není žádným skanzenem, ale živým společenstvím, které dokáže rozeznat historické kořeny, vážit si jich a spolupracovat na jejich zpracování."

Kardinál zmínil též hilsneriádu, událost pro Polnou bolestnou, osobnost T. G. Masaryka i současnost v podobě dohody o vyrovnání státu s církvemi. Přiznal, že katolická církev měla historické problémy najít společnou řeč s židovskými bratry a evangelickými církvemi; mnohem důležitější je ale společná budoucnost, kterou dokázali najít. "Ne každý v tomto státě naší nalezené jednotě rozumí. Ne každý ji vítá," prohlásil.

Dominik Duka v sobotu celebroval bohoslužbu v nově zpřístupněném chrámu Nanebevzetí Panny Marie, který odborníci považují za jednu z nejnádherněji vyzdobených církevních staveb v České republice.

"Pro nás to byla velká čest opravovat to, co naši předci udělali. Práce, kterou předvedli v exteriéru, a především v interiéru, je krásná a já věřím, že jsme ji nezkazili, ale pomohli ji nově vzkřísit a dát jí nový život," uvedl Martin Podzimek, ředitel třešťské firmy Podzimek a synové, která opravu prováděla.

Přílohy