Předseda Senátu Miloš Vystrčil v doprovodu českých podnikatelů navštíví Polsko

27.08.2021

senat.cz | 13:13 | Autor: Sue Nguyen


Ve dnech 30. a 31. srpna 2021 se chystá šestičlenná senátní delegace vedená předsedou Senátu Milošem Vystrčilem na oficiální návštěvu Polska. Vedle setkání s nejvyššími politickými představiteli, která zahrnují jednání s předsedou polského Senátu Tomaszem Grodzkim, předsedkyní Sejmu Elzbietou Witek a prezidentem Andrzejem Dudou, má cesta výrazné ekonomické zaměření. Se senátory do Varšavy a následně Štětína míří také přes dvacet zástupců českých firem a podnikatelského sektoru. Mnozí z nich již na trhu v sousední zemi působí a mají ambici dosavadní spolupráci s polskými partnery prohloubit.

„Velmi si vážím toho, že nás na návštěvě Polska doprovází čeští podnikatelé zorganizovaní Svazem průmyslu a dopravy ČR. Právě přítomnost podnikatelské delegace bude tím správným impulsem pro další rozvoj ekonomických aktivit a vzájemné obchodní spolupráce mezi našimi zeměmi,“ říká Miloš Vystrčil.

Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, dodává: „Jedná se o vůbec první podnikatelskou misi doprovázející předsedu Senátu Miloše Vystrčila. Jsem určitě velmi rád, že i předseda Senátu vyslyšel náš apel na restart podnikatelských misí a přizval na své zahraniční cesty i české exportéry a podnikatele. Podnikatelské mise jsou důležité k navázání nové obchodní spolupráce v zahraničí a určitě oceňujeme tuto významnou pomoc českým firmám. Těšíme se i na další podnikatelské mise doprovázející předsedu Senátu. Tu další plánujeme na přelomu října a listopadu do pobaltských zemí.“

České firmy, které se cesty účastní, podnikají v celé řadě oblastí – od lodní dopravy, elektroniky, odpadového hospodářství, vodárenství přes železniční dopravu, energetiku, farmacii až po e-commerce.

 

Program oficiální návštěvy

30. srpna, Varšava

  • Podnikatelské fórum
  • Jednání s předsedou polského Senátu Tomaszem Grodzkim včetně tiskové konference
  • Jednání s předsedkyní polského Sejmu Elzbietou Witek
  • Jednání s předsedou senátní skupiny polsko-českého přátelství Aleksanderem Szwedem
  • Jednání s prezidentem Andrzejem Dudou
  • Pietní akt: kladení věnců u hrobu Neznámého vojína
  • Jednání s místopředsedou vlády a ministrem kultury, národní dědictví a sportu Piotrem Glinskim

31. srpna, Štětín

  • Podnikatelské fórum
  • Jednání s primátorem Štětína Piotrem Krzystkem
  • Slavnostní otevření honorárního konzulátu ČR

Přílohy