Přípravy na projev ukrajinského prezidenta

14.06.2022

ČT 24 | 11:35


Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Vrcholí poslední přípravy na projev ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. My teď po telefonních linkách míříme za předsedou Senátu Milošem Vystrčilem. Pane předsedo, zdravím vás, dobrý den.

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Dobrý den. Hezké poledne.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Když jsem tady zmínil ty poslední přípravy, jak to vypadá v praxi, myslím třeba technická zajištění a všechno kolem toho?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Protože každá komora, Poslanecká sněmovna a Senát, budou ve své budově a ve svém Jednacím sále, tak ty poslední technické přípravy spočívají zejména v koordinačních pracích mezi informatiky a těmi, kteří vlastně budou zajišťovat přenos tak, abychom si dokázali správně předat slovo, aby až bude mluvit pan prezident Zelenskyj, tak to probíhalo takovým způsobem, že všichni budou vidět a slyšet.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Už je jasné, jak by ta schůze měla vypadat. Co tedy, kdo promluví, kdy promluví, jaký bude časový harmonogram?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Dá se říci, že je to téměř jasné. Samozřejmě vše se ještě bude ladit, ale základní rámec je takový, že by začal přenos v 11 hodin. S tím, že nejdříve by vystupoval předseda Senátu, což jsme tedy já, následně by vystupovala paní předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová, pak by byl proslov pana premiéra a poté by přišel na řadu pan prezident Zelenskyj a následně by se s panem prezidentem zřejmě rozloučila paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová. S tím, že ty naše proslovy by byly takové kratší, neboť to o co jde je projev pana prezidenta Zelenského.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
A zahraniční výbor Senátu dnes jedná o usnesení, o kterém by zítra plénum Senátu mělo jednat právě po tom projevu Volodymyra Zelenského. Co by z vašeho pohledu v tom usnesení bezesporu mělo být?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Jsem v úzkém kontaktu s předsedou našeho Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavlem Fischerem. My jsme se rámcově domluvili na tom, že po skončení vystoupení pana prezidenta Zelenského otevřeme bod, který bude reagovat na to jeho vystoupení a přijmeme předpokládám i usnesení. Samozřejmě nemohu mluvit za Senátu, co bude přijato. Na druhé straně, považoval bych za logické, pokud bychom jednak shrnuli to, co jsme již projednávali v Senátu k zemi Ukrajině, protože my jsme vlastně první usnesení přijímali již den poté co vtrhlo Rusko na Ukrajinu, 25. února a poté byla přijata celá řada dalších usnesení a možná tam bude i nějaká reakce na to co pan prezident Volodymyr Zelenskyj bude říkat, ale to vám mohu říci, respektive to bude vznikat až poté, co si pana prezidenta poslechneme.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Nějaká nově formulovaná jasná podpora Ukrajině by v tom usnesení měla být.

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Předpokládám, že tam bude podpora Ukrajině. Nevím, jestli teďka, že bude nově formulovaná, protože my jsme tu podporu vyjadřovali opakovaně a Ukrajinci, Ukrajina i pan prezident doufám, že to ví. Jestli se tam objeví nějaký nový apel nebo něco podobného to vám opravdu teď nechci dopředu předpovídat, protože to záleží na tom, jak bude hlasovat Senát, jak bude vypadat diskuze po tom vystoupení pana prezidenta.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Když jsme mluvili o spolupráci nebo koordinaci se sněmovnou, protože byť budete sedět ve svých budovách, tak to bude společná schůze. Ta koordinace se odehrává i na ose nějakého textu toho usnesení, nebo pokud sněmovna přijme taky usnesení, bude to čistě specificky její usnesení s jinými formulacemi.

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Každá komora, Poslanecká sněmovny i Senát, je svébytná i samostatná. Na druhé straně zejména v oblasti našich postojů k Ukrajině spolupracujeme. Vím, že naše zahraniční výbory jsou v kontaktu a jestli usnesení budou třeba částečně podobná nebo zda vůbec Poslanecká sněmovna bude příjímat nějaké usnesení. To se uvidí, ale je to tak, že si informace vyměňujeme, že spolupracujeme.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Mělo by to usnesení, pokud budou, být podobné alespoň částečně. Byl by to taky nějaký signál?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Samozřejmě, pokud by ta usnesení byla v podobném duchu, což je asi nejpřesnější, tak by to byl podle mě dobrý signál. Sám věřím, že tomu tak bude. Nepředpokládám, že bychom se třeba domluvili úplně na stejných větách, protože jak jsem řekl, každá komora je samostatná a formulace nemusí být úplně totožné.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Volodymyr Zelenskyj už mluvil k zákonodárcům přibližně 20 parlamentu. Proč je tak zásadní, aby promluvil i k českým senátorům a poslancům?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Nevím, já si nemyslím, že to je úplně zásadní, ale my jsme se o té možnosti bavili 17. května, když tady byl na návštěvě zástupce ředitele kanceláře pana prezidenta Zelenského pro zahraniční vztahy pan Žovkva a ukázalo se, že by byl zájem i ze strany ukrajinské, abychom někdy v polovině června to vystoupení pana prezidenta Zelenského zorganizovali. Sám za sebe jsem to uvítal, protože si myslím, že je dobře on-line slyšet nejvyššího představitele země, kde ruská armáda páchá zvěrstva, protože vždycky potom dochází k tomu, že si člověk znovu uvědomí, v jak těžké situaci se Ukrajina nachází. Jak nutné je, abychom to ostatní vnímali a případně i Ukrajinu podporovali, neboť tou postupující dobou vždycky dochází k tomu, že se některé věci potom stávají přednějšími, ale to, že někde jsou zabíjeni nevinní lidé a že tam dochází k bezprecedentnímu porušování mezinárodního práva. To nesmí zevšednět. To by bylo velmi nebezpečné pro nás, pro celou evropskou civilizaci, neboť na Ukrajině hájí i naše hodnoty, naší civilizaci. Pokud by prohrála Ukrajina, tak by vlastně prohrál celý svobodný svět. Nakonec i takto jsme se o tom bavili na mé zahraniční návštěvě ve Spojených státech americký.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
A s ohledem k okolnostem je v hrubých rysech jasné, o čem Volodymyr Zelenskyj bude mluvit. Vy máte dopředu, jako předseda horní komory, nějaké bližší informace o obsahu toho projevu, nebo to nebude jasné do poslední chvíle. Do té doby, než opravdu promluví před oběma komorami?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Nemá bližší informace, můžeme se jenom domnívat vzhledem k tomu, že Česká republika je lídrem z hlediska pomoci Ukrajině v Evropě a možná i světově, tak předpokládám, že by to, případně, se také mohlo odrazit v tom projevu pana prezidenta, ale co bude říkat nevím, žádný přibližný obsah toho projevu k dispozici nemá.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Miloš Vystrčil, pane předsedo, moc vám děkuju, mějte se dobře.

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Také děkuji. A hezký zbytek dne.

Přílohy