Proč v ČR nevolíme korespondenčně?

22.07.2020

ČT 24 | 20:00 | Pořad: 90' ČT24


Roman FOJTA, moderátor
--------------------
Ano, k zavedení korespondenční volby se zavázala vláda i ve svém programovém prohlášení. Použila tahle slova, cituji: Zjednodušíme volební pravidla tak, aby se občanům usnadnil přístup k volbám, včetně zavedení korespondenční volby. Pane senátore Dienstbiere, proč to zatím vláda nezvládla?

Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/
--------------------
To asi bude dotaz na vládu, nikoliv na mě, prostě nic takového zatím vláda nedotáhla. Já si umím představit, že tam právě mohou být debaty zahrnující i právní problémy, které jsme tady nastínili.

Roman FOJTA, moderátor
--------------------
Paní senátorko, nikdo neví, jaká bude epidemiologická situace v době voleb, současně se budou konat krajské a senátní, jak ostatně zaznívá v průběhu celého večera, které z nich podle vašeho názoru může víc ovlivnit případné masivnější karanténa, jak moc se toho obáváte?

Šárka JELÍNKOVÁ, 1. místopředsedkyně strany, senátorka /KDU-ČSL/
--------------------
Právě tady v tomto případě si myslím, že by více mohly být ovlivněny právě ty senátní volby. Umím si představit že, konkrétně třeba, kdyby v mém volebním obvodě, když já teď teda nekandiduju, teď na podzim, bylo nějaké větší to ložisko, ohnisko lidí, kteří budou nakaženi nebo budou v karanténě, takže by to významným způsobem zasáhlo regionálně, protože opravdu ten region je jenom menší u toho senátora než třeba i ty krajské volby, takže myslím si že opravdu by to více mohl zasáhnout právě ty senátní volby, a to si myslím, že je i jedním z důvodů, proč jsme v Senátu vůbec se tomuto těmto volbám a umožnění voleb všem lidem věnovali a senátoři to takto všichni vnímali.

Roman FOJTA, moderátor
--------------------
Váš kolega, senátor Jiří Dienstbier, tady zmiňoval tu možnost odkladu voleb, čili za jakých okolností vy byste osobně byla přece jenom pro odklad těch voleb, jaká by musela panovat situace v zemi, aby jste něco takového podpořila?

Šárka JELÍNKOVÁ, 1. místopředsedkyně strany, senátorka /KDU-ČSL/
--------------------
Já doufám, že taková situace už nenastane. Nouzový stav už jsme si vyzkoušeli. Dneska zjišťujeme, že máme aktuálně v jeden moment nakažených více lidí, než jsme měli v době pandemie, a jde to zvládat jen nějakými lokálními řešeními, takže opravdu si neumím představit a nechci a to je úplně pro mě ten nejčernější scénář, že by nás zasáhla taková pandemie, Českou republiku, že by byl vyhlášený nouzový stav, v kterém si umím představit, že by ty volby byly odloženy, ale to je opravdu tak mimořádná situace, s kterou jako nepracuji vůbec.

Roman FOJTA, moderátor
--------------------
Říká senátorka za KDU-ČSL Šárka Jelínková a naším hostem ve vysílání byl také senátor za ČSSD Jiří Dienstbier. Oběma vám děkuju za rozhovor a přeju hezký večer.

Šárka JELÍNKOVÁ, 1. místopředsedkyně strany, senátorka /KDU-ČSL/
--------------------
Hezký večer, na shledanou.

Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/
--------------------
Na shledanou.

Roman FOJTA, moderátor
--------------------
K zavedení korespondenční volby se zavázala i vláda, jak už zaznělo ostatně, ve svém programovém prohlášení. Jak už jsem citoval, použila tato slova: Zjednodušíme volební pravidla tak, aby se občanům usnadnil přístup k volbám, včetně zavedení korespondenční volby. No a jak na to reagují politici z dalších stran? K podniknutí takových kroků, které by umožnily na podzim volit i lidem v karanténě, vyzývají vládu všechny parlamentní strany. V pohledu na zavedení korespondenčního hlasování se ale jejich názory liší. Výhrady mají třeba SPD nebo komunisti.

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu, místopředseda strany /ODS/
--------------------
My jsme přesvědčeni, že nelze omezovat volební právo, pokud to není nezbytně nutné. A pokud dneska někdo připouští, že by volební právo mohlo být omezeno, tak má na mysli jednotlivce, nikoliv skupiny, desítky, možná tisíce lidí. A v tomto smyslu jsme přesvědčeni, že je právě úlohou Ministerstva vnitra a vlády, aby udělala všechno pro to, aby lidé hlasovat mohli, a to i v případě, kdy jsou takzvaně nemocní. A nikoliv aby říkala, že je možné, že hlasovat nebudou moci, protože jsou nemocní, to mi připadá, že je popírání samotného principu svobodných voleb a vlastně jednoho z pilířů demokracie.

Tomáš CZERNIN, 1. místopředseda strany, senátor /TOP 09/
--------------------
Já si myslím, že je naprosto nemístné, aby tito lidé byli vyloučeni z možnosti volit nebo aby se kvůli případné krizi třeba volby odkládaly, takže korespondenční volba řešila i tuto situaci. Nemůžeme si dovolit nějakou skupinu občanů diskriminovat kvůli stavu, v jakém se momentálně nacházejí. Vyzveme vládu, aby zařadila na svůj program zákon o volbách. Vláda to měla ve svém programovém prohlášení z června 2018 a víme, že zákon je hotov. Vypracovalo ho Ministerstvo vnitra spolu s ministerstvem zahraničí.

Tomio OKAMURA, předseda hnutí, místopředseda sněmovny /SPD/
--------------------
Snahy o zavedení korespondenčního hlasování jsou, leží tam jeden opoziční návrh zákona, který to navrhuje. My jako SPD s korespondenčními hlasováním nesouhlasíme, protože ani v jedné z nejvyspělejších zemí světa, kterou je Rakousko, se korespondenční hlasování nepovedlo. A kvůli podvodům a machinacím v rámci korespondenční hlasování se muselo opakovat druhé kolo prezidentských voleb. Já bych skutečně chtěl říci, aby prvním krokem bylo to, aby epidemiologové a lékaři připravili skutečně odborně návrhy řešení na to, aby se každý občan mohl účastnit voleb, i kdyby se ta epidemiologická situace zhoršila.

Stanislav GROSPIČ, místopředseda strany, poslanec /KSČM/
--------------------
V momentě, kdy jsou volby vyhlášeny, nelze ustupovat do volebního zákona, to je ten nejzávažnější problém, že vlastně v tento moment už volby musí proběhnout podle platného zákona, podle kterého byly vyhlášeny, a nelze měnit podmínky, čili tam nastává tato vážná otázka, jestli tedy korespondenční hlasování ano pro nějaké další příští volby, ale rozhodně ne v tomto případě.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
My nemůžeme zabránit, já nevím, třeba 3,5 tisíce lidí, aby nevolilo, když oni voliči chtějí. To znamená, my budeme muset třeba i zvažovat legislativní nouzi a přijetí prostě nějakého předpisu, nakonec vyzkoušeno to už máme z letošního jara. A musíme to prostě vyřešit, takže ta komise pracuje teď o prázdninách, parlament začíná 15. září. A musí být připravena nějaká legislativní úprava, takže prostě taková, která umožní lidem volit, neohrozí zdraví ostatních, případně jestli... Jsou různé varianty, že by teda někdo navštíví v nějakých ochranných pomůckách ty lidi, nebo se umožní ten korespondenční způsob. Musí být jasné, že volí ten člověk, jasné, transparentní, takže určitě to musíme stihnout do těchto voleb.

Kateřina JIROVSKÁ, redaktorka
--------------------
To znamená, že byste ve stavu legislativní nouze mohli právě schvalovat ten zákon, který by se týkal korespondenčního hlasování?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
--------------------
Já nevím, jestli přímo korespondenčního hlasování, ale zákon nebo novelu, která umožní lidem v karanténě volit tak, aby se neohrozilo prostě zdraví jiných voličů, případně těch volebních komisí, takže já se domnívám, že to musíme stihnout do těchto voleb.

Přílohy