Prominutí poplatku za odpad

22.06.2015

Odpady (newsletter) | Rubrika: Odpady | Strana: 3| Číslo: 3


KRÁTKÉ ZPRÁVY - vyňato


Prominutí poplatku za odpad
O prominutí poplatku za komunální odpad by měl podle Senátu rozhodovat obecní úřad, nikoli zastupitelstvo obce. Horní komora o tom rozhodla v rámci novely, která má od těchto poplatků osvobodit děti z dětských domovů a obdobných zařízení a také obyvatele domovů pro zdravotně postižené a pro seniory. Předloha se tak vrací sněmovně k novému projednání. „Není možné, aby zastupitelstvo řeklo, že někomu bude promíjet poplatek,“ oponoval poslankyni předseda senátního výboru pro veřejnou správu Miloš Vystrčil (ODS). Prominutí poplatku je podle něj totiž správním rozhodnutím.
Zastupitelstvo či obecní úřad by mohly platbu poplatku prominout na žádost poplatníka, pokud pro to předloží závažné důvody. Tuto možnost měly obce podle zákona do konce roku 2010 a novelou by se tato pravomoc měla do zákona vrátit. Úřad či zastupitelstvo by mohly poplatky promíjet úplně nebo částečně také v případě živelních událostí. Novela počítá i s tím, že odpovědnost za hrazení komunálních plateb za děti by nesli rodiče. Nemohlo by se tak už stát, že by děti po dovršení 18 let věku čelily exekuci kvůli dluhům za odvoz komunálního odpadu. V případě dětí z dětských domovů a podobných zařízení předkladatelé uvádějí, že náklady spojené s likvidací odpadu hradí tyto ústavy. Ze stejných důvodů mají být osvobozeni obyvatelé domovů pro zdravotně postižené a domovů pro seniory.

Přílohy