Šance na změnu volebního systému

12.02.2018

ČT 24 | 22:00 | Pořad: Události, komentáře


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Debata o případných změnách volebního systému v Česku bude pokračovat. Společně by téma mohly probírat ústavní komise Senátu a sněmovny. Dnes se na tom v horní komoře shodli politici i odborníci na volební systémy. Někteří politici už připravují změny, chtějí upravit velikost volebních obvodů a taky snížit procentuální hranici, kterou musejí překonat koalice při vstupu do Poslanecké sněmovny.

Štěpánka MARTANOVÁ, redaktorka
--------------------
I přesto, že do sněmovních voleb zbývají víc než 3 roky, už teď politici a odborníci debatují nad možnými změnami volebních zákonů. Ty současné podle některých stran zvýhodňují jiné.

redaktor
--------------------
Nejnáročnější je pro strany získat mandát v Karlovarském kraji, k dispozici jich je jen 5. Loni v říjnu si je rozdělily 3 strany a hnutí, ANO, SPD a Piráti. Právě Piráti získali 10 %. 8,8 %, které měla ODS, už k zisku mandátu nestačilo.

Štěpánka MARTANOVÁ, redaktorka
--------------------
Naopak tady v Praze, kde se rozděluje 24 mandátů, stačilo k zisku jednoho i méně než 5 %. Konkrétně komunistům, ti získali 4,6 % a lidovcům 4,76. Dnes se nad možným porušením ústavního principu rovného volebního práva debatovalo v Senátu. Někteří politici upozorňovali na to, že zatímco v posledních volbách k zisku mandátu hnutí ANO potřebovalo přes 19 tisíc hlasů, Starostové už víc než 43 tisíc.

Jakub MICHÁLEK, předseda poslaneckého klubu /Piráti/
--------------------
My už jsme v minulosti podali dokonce ústavní stížnost, která byla spojená s návrhem na neplatnost voleb právě kvůli tomu, že dochází k disproporci.

Štěpánka MARTANOVÁ, redaktorka
--------------------
Část politiků z obou parlamentních komor proto navrhuje současný počet 14 obvodů snížit. Zastání mají i u některých odborníků.

Aleš GERLOCH, vedoucí katedry teorie práva a právních učení PF UK
--------------------
To, co je dobré diskutovat, je jestli mají být volební kraje nastaveny podle územích samosprávných krajů, protože skutečně nejsou stejně velké. Jedna z možností by byla, aby celá Česká republika byla jeden volební kraj.

Štěpánka MARTANOVÁ, redaktorka
--------------------
Změny volebního zákona jsou sice na papíře připravené, sehnat pro ně dostatečnou podporu v parlamentu ale nemusí být jednoduché.

Radek VONDRÁČEK, předseda sněmovny /ANO/
--------------------
Já osobně v tom protiústavní systém neshledávám, zkrátka je to kombinace malého volebního obdobu a té D'Hondtovy metody, která přeje tomu vítězi.

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
V tom případě by se mohlo stát, že některé kraje by své zastoupení vůbec ve sněmovně neměly.


Štěpánka MARTANOVÁ, redaktorka
--------------------
Politici debatují a navrhují i změny pravidel pro volební koalice. Chtějí, aby při spojení dvou stran bylo potřeba méně než současných 10 %.

Tomáš LEBEDA, vedoucí katedry politologie a evropských studií FF UP v Olomouci
--------------------
Toto pravidlo máme nejpřísnější na světě a je otázka, proč zamezovat spolupráci mezi stranama, když všichni tušíme, že právě ta spolupráce je něco, o co nám nakonec jde.

redaktor /citace: Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany /KSČM// /Zdroj: SMS pro ČT/
--------------------
"Kvóra pro volební koalice nás moc netrápí, přepočty na mandáty v malých volebních krajích jsou subtilní věc, chce to diskusi, tu klidně."

Štěpánka MARTANOVÁ, redaktorka
--------------------
S podáním zákona do sněmovny zatím politici vyčkávají, nejdřív se má vyjádřit Ústavní soud.

Miroslava SEDLÁČKOVÁ, mluvčí, Ústavní soud
--------------------
Obecně lze samozřejmě říci, že ty volební věci se projednávají přednostně.

Štěpánka MARTANOVÁ, redaktorka
--------------------
Soud má vedle podnětů senátorů ještě jeden ve stejné věci. Redakce a Štěpánka Martanová, Česká televize.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Poslanec Evropského parlamentu Stanislav Polčák. Dobrý večer.

Stanislav POLČÁK, europoslanec /STAN/
--------------------
Hezký večer.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A jeho partneři v debatě předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček, dobrý večer.

Radek VONDRÁČEK, předseda Poslanecké sněmovny /ANO/
--------------------
Dobrý večer z Kroměříže.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A předseda senátorského klubu občanských demokratů Miloš Vystrčil, dobrý večer i vám.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany, předseda senátorského klubu strany /ODS/
--------------------
Dobrý večer z Jihlavy.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Pane europoslanče, prosím stručně a srozumitelně, v čem je český volební systém nespravedlivý vůči malým stranám?

Stanislav POLČÁK, europoslanec /STAN/
--------------------
Když to řeknu hodně lapidárně, zejména tím, že hlasy voličů nemají stejnou váhu, jinými slovy, je velký rozdíl, jestli volíte v Praze, v Brně, v kraji Středočeském oproti tomu, když volíte v Liberci, na Vysočině nebo v kraji Karlovarském. Tam prostě zisk mandátu u té, řekněme, ne tak oblíbené strany, ale ta, která je nad 5 %, je naprosto iluzorní, nemůžete získat prakticky ten mandát, jinými slovy, tam se ten hlas voličů vůbec nezapočítává na mandáty, ale pomůžete straně maximálně přesáhnout 5 % kvórum, ale na mandáty se nezapočítá a právě ta kombinace nestejně velikých krajů s tím, jak se tedy potom následně ty mandáty dělí podle té volební formule, způsobuje to, že tito voliči jsou ve výsledku diskriminováni. Vcelku bylo v minulých volbách takto jiným způsobem rozdistribuováno 15 mandátů, které připadly vítězi voleb, ale podle zásad poměrného systému by tyto hlasy připadly, tyto mandáty by připadly těm menším stranám řekněme na pomezí 5 a 6 %.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Podle zásad jiného poměrného systému?

Stanislav POLČÁK, europoslanec /STAN/
--------------------
Řekněme toho ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tohle je taky poměrný systém.

Stanislav POLČÁK, europoslanec /STAN/
--------------------
No, není a my si myslíme, že právě že není.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Vy si myslíte, že není.

Stanislav POLČÁK, europoslanec /STAN/
--------------------
To je právě ten náš ústavní nárok, který vznášíme, že právě tyto mandáty připadly vítězi neoprávněně v rozporu s ústavou. Ale na základě zákona.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Pane předsedo Poslanecké sněmovny, souhlasíte s těmi argumenty, které popisují nespravedlnost českého volebního systému?

Radek VONDRÁČEK, předseda Poslanecké sněmovny /ANO/
--------------------
Tak je to taková líbivá věta, že ty hlasy nemají stejnou váhu. Já, já se přidávám k tomu, že český volební systém si možná po právu zaslouží kritiku, ale že ty disproporce jsou veliké a ta kombinace některých, a říkám to jako občan Zlínského kraje, my také nejsme zrovna velký kraj, taky těch mandátů nemáme a ten hlas není tolik slyšet, ale to, že něco není maximálně proporcionální a maximálně spravedlivé, to ještě neznamená, že je protiústavní, takže já jsem trošku opatrný v tom, nazývat, nazývat a žádat nebo obracet se na Ústavní soud s žádostí o zrušení části zákona. Nebráním se debatě, myslím, že je na místě. Ten, ten náš systém vznikal jako určitý kompromis a zkrátka jsme ho zdědili na základě nějaké politického vývoje. Ale chybí mi trošku ta otázka na začátku, co vlastně od toho volebního systému chceme, protože ten ryze proporcionální systém s sebou nese rizika, že tady bude zvýšené množství menších stran a o to složitější bude dosáhnout ve sněmovně nějaké dohody a vyjednat koalici.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Pane předsedo, k tomu, co kdo chce, bych se rád v Událostech, komentářích ještě dostal. Pojďme, prosím, postupně po kouskách tak, jak ta jednotlivá témata otevíráme. Propocionálnost toho stávajícího systému je podle vás odpovídající nebo skutečně někoho poškozuje?

Radek VONDRÁČEK, předseda Poslanecké sněmovny /ANO/
--------------------
Ta kombinace těch některých malých krajů a přidělování mandátů a D'Hondtovy metody přináší tady ty disproporce, o kterých mluvíte. Vyniklo to v těchto volbách, protože například zisk hnutí ANO byl v podstatě ten šestinásobný oproti tomu nejmenšímu subjektu, který se dostal do Poslanecké sněmovny. D'Hondtova metoda funguje možná v 16 evropských zemích v různých obměnách a rozhodně bych je neoznačil za protiústavní. Můžeme se bavit o změně systému na více spravedlivý, ale v obecné rovině si myslím, že tak jak funguje, tak ta pravidla platí pro všechny a nejedná se o protiústavní stav.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Pane senátore Vystrčile, je tento systém nespravedlivý vůči malým stranám nebo není?

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany, předseda senátorského klubu strany /ODS/
--------------------
Je pravdou to, co říká pan předseda Polčák. K tomu bych ale řekl dvě věci. Ta první je, že ten systém už funguje a víme o tom, že takto funguje 16 let. 16 let se jím řídíme a kromě nějakých stížností vlastně pořád platí a odolává těmto stížnostem. Drhá věc, která je zásadnější, já se tady velmi stručně pokusím vysvětlit, co se vlastně děje a kde ta nespravedlnost vzniká. Když vezmeme Karlovarský kraj a ODS na tom tam doplatila, v posledních volbách získala něco přes 8 % a Karlovarský kraj má podle poměrného zastoupení, podle poměrného počtu voličů k dispozici 5 mandátů. A 10 % z 5 mandátů je 0,5. A ODS měla něco méně než 0,5 a proto nezískala žádný mandát v Karlovarském kraji a těch 0,4 mandátu vlastně propadlo. A tímto způsobem u těch malých krajů vlastně ty malé strany nebo strany s malým ziskem přichází o ty desetiny toho mandátu, které potom dohromady ztrácejí, neboť se jim nikam nepřipočítávají a získávají je naopak ty nejsilnější strany. A otázkou je přesně to, co říkal pan předseda Vondráček, jestli tohle to chceme nebo nechceme. Jestliže chceme v těchto případech těchto malých krajů připustit to, že budou ty malé strany přicházet o ty desetiny toho mandátu a budou získávat ty velké strany.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tak já děkuju za to první kolo odpovědí, pánové. Já mám rád konkrétní čísla, tak se na ta konkrétní čísla podívejme. Hnutí ANO, necelých 30 %, 78 mandátů, 19 232 hlasů na jeden mandát. Teď to vidíme na té grafice. Starostové a nezávislí 22 tisíc voličů je volilo, 6 mandátů, 43 700 asi hlasů na jeden poslanecký mandát. To je celostátní, pane poslanče. Je fér to přepočítávat celostátně, když se chodí do sněmovny přes ty jednotlivé kraje? V těch krajích to není spravedlivé?

Stanislav POLČÁK, europoslanec /STAN/
--------------------
Ale ta ústava to právě na ty kraje už nerozřazuje, jinými slovy ta požaduje, aby celkový výsledek byl poměrný. My naopak jsme si zvykli, že chodíme do těch krajů a díváme se na to jakoby lokálně.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
No, a to není fér, že se chodí do sněmovny přes kraje? Není, není ...

Stanislav POLČÁK, europoslanec /STAN/
--------------------
Ne, ústava to nepředepisuje.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A nehrozí náhodou, že pak třeba všichni poslanci budou z Prahy jenom?

Stanislav POLČÁK, europoslanec /STAN/
--------------------
Ne, to si rozhodně nemyslím.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A jak to zařídíte?

Stanislav POLČÁK, europoslanec /STAN/
--------------------
Jde to zařídit různejma metodama a musíme jít teda skutečně postupně. Já děkuji za ta čísla. Za prvé pan předseda Vondráček má pravdu v tom, že skutečně hnutí ANO získalo násobně více hlasů, ale pokud to přepočítáte na mandáty, které ono získalo, tak jich získalo ještě víc než mu přísluší podle toho celkového počtu hlasů a získalo jich asi o 15 víc. To je první argument. Druhý argument, jak k tomu přijdou skutečně ti voliči těch menších krajů. Už dneska je patrné, že dochází k určité voličské turistice, jestliže ten volič by chtěl volit tu menší stranu, tak v Libereckém kraji, na Vysočině, řekl bych Karlovarském kraji velmi zvažuje, proč by měl volit tam, radši si vyzvedne voličský průkaz a jede volit do Středočeského kraje, kde má jistotu, že když ta strana přesáhne 5 % hranici, tak ten mandát získá a toto skutečně není přirozené a není dobré ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Můžu vám předložit ještě jedno číslo, pane Polčáku?

Stanislav POLČÁK, europoslanec /STAN/
--------------------
Ano, klidně.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tak Zlínský kraj, to se bude líbit panu Vondráčkovi. Občanská demokratická strana 9,75 % hlasů 28 tisíc hlasů na mandát potřebných, aby získala jeden jediný, který tam získala. Starostové a nezávislí, o dost menší volební výsledek 5,82 % hlasů, taky jeden mandát a 17 168 potřebných na jeden mandát. Výrazně míň, než potřebovalo hnutí ANO a Občanská demokratická strana, ještě víc, než potřebovala Občanská demokratická strana. Kde je ta vaše teorie?

Stanislav POLČÁK, europoslanec /STAN/
--------------------
Je, je ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Máte tady poměrný výsledek a tady v tom případě ta nejslabší strana potřebovala nejmíň počtu na jeden mandát.

Stanislav POLČÁK, europoslanec /STAN/
--------------------
A když se podíváte, vám ta tabulka končí u STANu ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ne, já jsem si vybral z volebních výsledků politické strany, které se účastní Událostí, komentářů.

Stanislav POLČÁK, europoslanec /STAN/
--------------------
Mně se líbí, jak jste se do toho obul, pane redaktore, ale myslím, že ta vaše logika není správná proto, protože ta tabulka pokračuje dále, já vám to řeknu s dovolením. Potom ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
No, ale vy máte výrazně míň hlasů, než potřebovala ODS na mandát.

Stanislav POLČÁK, europoslanec /STAN/
--------------------
Ano, ale to jsou ty zbytky těch dělitelů. Tady například právě zbyde i ODS i ANO zbydou ty zbytky dělitelů, o kterých mluvil pan předseda Vystrčil, ona místopředseda Vystrčil, a tyto zbytky dělitelů se dříve do roku 2000 obsazovaly mandáty takzvaném druhém skrutiniu. My jsme to druhé skrutinium zrušili a jedeme pouze na celé mandáty, ale potom nám z toho vznikají tyto deformity a které ve výsledku vedou k tomu, že ano, v některém kraji na tom získá i ta malá strana. Je třeba říct, že ve Zlínském kraji to bylo pouze o necelých 400 hlasů ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
No ale bylo.

Stanislav POLČÁK, europoslanec /STAN/
--------------------
Ale bylo a v jiném kraji vám nestačí ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A samozřejmě míří /souzvuk hlasů/ ...

Stanislav POLČÁK, europoslanec /STAN/
--------------------
Pardon, ale /souzvuk krajů/ ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
... někde trochu nespravedlivé a na druhé, v jiném kraji naopak vyváženo, což tady dokazuje ten Zlínský kraj?

Stanislav POLČÁK, europoslanec /STAN/
--------------------
Ne, nedokazuje, protože když to porovnáte na celkový počet hlas, které hnutí STAN nebo KDU nebo do TOP 09 získaly, tak počet mandátů, který se potom zobrazily nebo přetavily ty hlasy v mandáty, je daleko menší, a to ta disproporce ukazuje, jakkoliv budeme žonglovat s čísly.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Pane Vystrčile, prosím, váš komentář k těmto číslům?

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany, předseda senátorského klubu strany /ODS/
--------------------
No já k tomu nemám moc co říkat, protože většinu jste řekl vy nebo pan Polčák. Je to přesně tak, že to není úplně vždycky jisté, že ten menší prodělá, ale je to pravděpodobnější, a je to právě kvůli tomu, že vždycky nějaké zbytky těch necelých mandátů zůstávají a je pravděpodobnější, že na tom prodělá ten, co má menší procenta hlasů. Pokud bychom toto chtěli odstranit, tak to není v D'Hondtově metodě, ale je to v tom, že bychom museli udělat jeden volební kraj z celé České republiky. Mám pocit, že o tom takto taky mluvil pan profesor Gerloch. To potom by se skutečně stalo to, po čem touží pan předseda Polčák, že by získané mandáty přesně odpovídaly procentuálnímu zisku jednotlivých stran po odečtení samozřejmě těch, co nezískaly 5 %. Tak by to bylo, ale je to potom to další riziko, co jste ho zmiňoval vy a já jsem ho zmiňoval v Událostech, že potom by se mohlo stát díky tomu, že nejsou obyvatelé stejně koncentrováni na celé území České republiky, že by v rámci těch vnitrostranických voleb by se stali poslanci ti, kde, kteří bydlí v těch místech s vyšší koncentrací obyvatel. A to právě tenhle ten systém, který sice je, řekněme, nespravedlivý pro ty menší strany v těch malých krajích, zajišťuje a skutečně i v malém kraji jako je Karlovarský, mají jistotu, že 5 poslanců bude z Karlovarského kraje a bude ten kraj zastupovat v Poslanecké sněmovně. Já vím, že to není to nejpodstatnější, že vždycky se bavíme především o programech. Ale když se podíváte na některá hlasování, tam se dá docela dobře poznat, který poslanec je odkud.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Pane Vondráčku, komentář od vás, prosím.

Radek VONDRÁČEK, předseda Poslanecké sněmovny /ANO/
--------------------
No, já jsem si říkal, že mě v podstatě vůbec nepotřebujete ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ale potřebujeme, tak teď, prosím, neplýtvejte vteřiny a můžete rovnou odpovídat.

Radek VONDRÁČEK, předseda Poslanecké sněmovny /ANO/
--------------------
Trochu mě, trochu mě překvapil ten návrh právě že od Starostů, kteří spíš vychází z toho regionálního pojetí, že opravdu ta celostátní kandidátka by šla proti této myšlence a říkám to jako dvojnásobný lídr tady zlínské kandidátky. Zkrátka ono k těm volbám to patří a lidé radši budou volit ty, kteří jsou jim blízcí, jsou z jejich bydliště, než aby volili jednu velkou kandidátku, která by se tvořila na celostátní úrovni v rámci nějaké strany a mohlo by se opravdu stát, že by tam ten daný kraj nebyl vůbec zastoupený. A ještě mám teda připomínku k té, k té nebo spíš otázku na kolegu Polčáka o té volební turistice. Já jsem skutečně takové případy nezaznamenal, mohlo by se jednat o jednotky, desítky, maximálně stovky, ale stejně tak si někteří vyřizují volební průkazy a jezdí do jiných krajů, aby podpořili své známé, třeba své rodáky. Zorganizuje se celá výprava. Myslím si, že to je natolik marginální, že to nehraje roli, co se týče volebního výsledku.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tak já si dovolím setrvat u toho, že otázky budu klást já v Událostech, komentářích, to neponechám tedy jako řečnickou otázku pana Vondráčka, protože já se chci zeptat na ten jeden volební obvod. Je to jedna z variant, pane Polčáku, kterou navrhujete jako řešení. Celá republika jeden volební obvod a tady jste slyšel tu výhradu, že zmizí ta regionalita. Stejně ty zbytky budete připočítávat nějakým způsobem, možná to bude daleko poměrnější výsledek, ale zmizí ta regionalita. Říkají oba dva pánové.

Stanislav POLČÁK, europoslanec /STAN/
--------------------
My ale jeden obvod jako celou Českou republiku nenavrhujeme. Já nevím, kde se to vzalo ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tak to jsem pochopil ...

Stanislav POLČÁK, europoslanec /STAN/
--------------------
Řekl to pan profesor Gerloch ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ano, a vy to nenavrhujete.

Stanislav POLČÁK, europoslanec /STAN/
--------------------
Je to jedna z možností, ale my to nenavrhujeme. My bychom šli spíše cestou zachovat současných 14 volebních krajů s tím, že na ně by se udělovalo 150, 160 mandátů a zbylé by se přepočítávaly právě na ty zbytky po dělení. Jinými slovy, byly by to takzvaná kompenzační mandáty. A tím by bylo zachováno za prvé, že budou se ty mandáty tvořit především z regionů, to, co chce pan předseda Vondráček, jsem zvědavý, co na to řekne, protože bohužel jeho řeč mi trochu připomíná známé české pořekadlo sytý hladovému nevěří. A druhá část mandátu by se rozdělila právě podle těch zbytků takzvaným kompenzačním dělitelem, to je ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
40, 50.

Stanislav POLČÁK, europoslanec /STAN/
--------------------
40, 50.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Komu? Tomu, kdo dopadl nejhůř.

Stanislav POLČÁK, europoslanec /STAN/
--------------------
Těm, kteří, těm, kteří připadnou ty největší zbytky po dělení. A je to takzvaná severská metoda, funguje to ve Švédsku, v Dánsku, teď budu vyjmenovávat několik států, Belgie, ale je důležité alespoň změnit ten stávající model, protože ten model skutečně nutí lidi z těch méně početních krajů a nemluvme jenom o těch dvou, i o těch jiných, prostě tam, kde ta strana je mezi 5 až 7,5 %, tak ten mandát nemá zdaleka jasný a není přeci možné, abysme takhle zásadně jako jsou volby, stavěli na nepředvídatelnosti toho systému.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Dobrá, škrtněme jeden volební obvod, z dnešních informací jsem to tak ale pochopil, že to je jeden z vašich návrhů.

Stanislav POLČÁK, europoslanec /STAN/
--------------------
Ne, toto řekl pan profesor Gerloch.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Jsem rád, že jsme to vysvětlili, takže to neplatí. Jsem rád, že jsme to vysvětlili. Pane Vondráčku, jeden volební obvod tedy neplatí, ale je tady to, řekněme, dvojí přidělování mandátů. 150, 160 na základě stávajících pravidel, plus kompenzační zbytek.

Radek VONDRÁČEK, předseda Poslanecké sněmovny /ANO/
--------------------
Je to jedna z metod, já nejsem, než jsem to řešil s lépe vzdělanými lidmi než jsem já, tak mi bylo vysvětleno, že těch kompenzačních metod může být více, že různým způsobem mohou být doplňovány ty mandáty. Vůbec se této diskusi nebráním, protože jsem říkal, že volební systém České republiky není ideální a tu kritiku si částečně zaslouží, akorát budu tedy rád, když ta ústavní stížnost nebude úspěšná, protože pak bychom se dostali do situace, kdy máme třeba zrušenou část zákona a my bysme měli skutečně omezený čas na tuhle odbornou a politickou diskusi a my bysme museli přijít s nějakým řešením možná ve zbytečně krátkém čase, takže vítám i ten návrh, aby to spolu řešily ty sněmovní komise. Já myslím, že to je správná cesta jaksi zapojit ústavní právníky, zapojit politology a najít nějaký rozumný systém. Ale znovu říkám, ta disproporce tady bude vždycky, protože to s sebou přináší ten systém. Když se budeme bavit o tom, jestli chceme mít proporcionální systém v maximální možné míře, nebo připustíme nějakou, nějakou modifikaci a to má nějaký důvod. A mít akceschopnou sněmovnu, mít tam, pokud možno, nějaký počet stran, protože na to je nastavený i jednací řád. Vemte si, že dnes tam máme 9 politických subjektů a skutečně není jednoduché tam najít nějakou dohodu, nějaký kompromis. To znamená změna volebního systému, na to musí navazovat případně i třeba změna jednacího řádu sněmovny a je to komplexní problém a já, mně nevadí, že se o tom debatuje, já jsem pro. Možná vykopnout tu debatu ústavní stížností není nejlepší nápad ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Dobře, to se trochu, pane předsedo, opakujete, je dobré, že se o tom tedy bude jednat v těch dvou komisích senátních.

Radek VONDRÁČEK, předseda Poslanecké sněmovny /ANO/
--------------------
Jsme otevření debatě.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ano, výborně. A  ještě o komentář na stejnou věc poprosím pan Vystrčila. Škrtáme jeden volební obvod, celá republika, dva druhy přidělování mandátů, zkrátím to.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany, předseda senátorského klubu strany /ODS/
--------------------
No, tak jsem rád, že Jihlava také existuje. Jinak, jinak ...


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Mluvíte tady všichni a to je vždycky tak.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany, předseda senátorského klubu strany /ODS/
--------------------
Jasně, jasně. Já jenom řekl bych to, že docela by mě zajímalo, jestli by pan Polčák a Starostové a nezávislí přišli s touto aktivitou, kdyby oni měli 30 % a třeba ANO 7 nebo 8 %. To je jako první věc. Druhá věc, skutečně bychom si měli říci, jestli chceme zvýhodňovat ty silné oproti těm slabým, protože potom ta šance, že se udělá nějaká rozumná koalice samozřejmě je větší, než když přesně aplikujeme do detailů ten poměrný systém. A třetí, pokud chceme něco měnit a máme k tomu pádné argumenty, tak vždycky já bych uvítal, kdybychom začali na té parlamentní úrovni a nezačínali Ústavním soudem. To si myslím, že prostě není dobrý začátek a že to trošku naznačuje, že někdo není nespokojený, protože mu to připadá nespravedlivé, ale proto, že v tuhle tu chvíli hledá nějaké možnosti, jak by to ještě zvrátil. Já jinak upozorňuji, že pokud Ústavní soud dá za pravdu této stížnosti, tak minimálně čtvery nebo patery volby probíhaly v rozporu s ústavou a ústavními principy.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tak určitě ta debata bude probíhat dál, my ji budeme sledovat, asi se neslyšíme naposledy a pane Polčáku, poprosím jednoslovnou odpověď. Přišli byste s tím, kdybyste měli 30 % a ANO 7 %?

Stanislav POLČÁK, europoslanec /STAN/
--------------------
Já musím upřímně říct, že asi ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Prosím ano - ne jenom.

Stanislav POLČÁK, europoslanec /STAN/
--------------------
Já myslím, že platí to, co jsem řekl - sytý hladovému nevěří, většinou ten vítěz voleb nevěří tomu, kdo je ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Takže byste jako 30 % nevěřili hladovému, rozumím tomu dobře.

Stanislav POLČÁK, europoslanec /STAN/
--------------------
Řekl jsem to upřímně.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Pánové, všem díky za účast v Událostech, komentářích, na shledanou.

Stanislav POLČÁK, europoslanec /STAN/
--------------------
Taky děkuji, na shledanou.

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany, předseda senátorského klubu strany /ODS/
--------------------
Na shledanou, děkuji za pozvání.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Zároveň ve studiu Událostí, komentářů vítám politologa Metropolitní univerzity Jakuba Charváta. Dobrý večer.

Jakub CHARVÁT, politolog, Metropolitní univerzita Praha
--------------------
Dobrý večer.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Která skupina politiků má pravdu?

Jakub CHARVÁT, politolog, Metropolitní univerzita Praha
--------------------
Asi je složitý hledat, která skupina politiků má pravdu. Je pravda, že ten český sněmovní volební systém je velmi nešťastný a je to dané tím, jak vlastně vznikal. To, co možná na to narážel i pan Vondráček, že pokud by se teďka část zákona zrušila a narychlo by se musel chystat nový volební zákon, tak to je ale přesně situace, v jakém my dneska jsme. Já bych připomněl, že vlastně v roce 2001 tady Ústavní soud zrušil tu opoziční smluvní volební reformu a během ani ne roku ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Část ji zrušil, právě z toho vypadla část ...

Jakub CHARVÁT, politolog, Metropolitní univerzita Praha
--------------------
No, přesně tak, děkuju, on zrušil vlastně velkou část toho, toho volebního zákona, ale některá ustanovení tam zůstala, takže bylo potřeba nějakým způsobem dopracovat ten volební zákon a vlastně vzniklo, řekněme, volební systém, jak vypadá dneska, který na jednu stranu není ani příliš proporční a na druhou stranu ani vlastně nevytváří příliš akceschopné vlády.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Skutečně takový není? Na těch konkrétních číslech jsme tady viděli, že tuto v jednom kraji dopadne tak, že skutečně menší strana potřebuje hodně, o hodně víc hlasů na jeden mandát, v jiném kraji to je zase úplně obráceně, že nejslabší strana je na tom líp než strany silnější. Není ten celkový systém vlastně vzájemně vykompenzován tak, že tu přidá, tu někde ubere a tudíž ta poměrnost, tedy proporcionálnost je zachována?

Jakub CHARVÁT, politolog, Metropolitní univerzita Praha
--------------------
Tak to právě úplně není, ale ještě možná vlastně k té diskusi, co tady zazněla. My se tady neustále bavíme v procentech, což ale z mého pohledu je docela jakoby problematický argument, protože i to rozdělení mandátu se vypočítává z absolutních čísel. Pokud se pak oprostíme od procent a podíváme se, za kolik hlasů získávala jaká strana mandáty v Libereckém kraji, za kolik hlasů to bylo v Praze, tak zjistíme, že vlastně ta čísla jsou velmi podobná. Ono samozřejmě v Libereckém kraji, když máte třikrát méně, třikrát méně voličů, tak 15 % v Libereckém kraji je to samé jako 5 % v Praze, když to převedu do těch absolutních čísel, ale pro tu volební matematiku, pro to rozdělování mandátů je důležitá ta absolutní čísla a ne ta procenta.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ale v těch krajích mají všichni stejné podmínky nebo ani to neplatí tedy?

Jakub CHARVÁT, politolog, Metropolitní univerzita Praha
--------------------
V těch krajích mají všichni stejné podmínky, nicméně problém je, že tím, že tady máme velké a malé volební kraje, tak ten systém se stává nečitelný jak pro voliče, tak pro politiky a způsobuje to určité problémy a druhý problém pak je, že vlastně když to začneme počítat na té celostátní úrovni na průměr hlasů na jeden mandát, tak tam už nám vlastně ty disproporce se výrazně projeví.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
To je přesně ta tabulka, kterou jsme ukazovali, kde ten rozptyl je poměrně velký. Já se chci zeptat ještě na jednu věc a to tady nepadlo. Tady se mluvilo o tom, že Karlovarský kraj 5 mandátů nebo kolik, pokud se nemýlím, nerad bych se mýlil, počet mandátů pro jednotlivý kraj závisí na tom, kolik v tom kterém kraji přijde lidí k volbám. Tam to není pevně stanoveno, kolik který kraj má mandátů, takže když v některém kraji přijde hodně lidí, tak se může jejich kvóta navyšovat. Hraje i tohle to roli v tom konečném přepočtu, kolik kdo hlasů potřebuje na zisk jednoho mandátu?

Jakub CHARVÁT, politolog, Metropolitní univerzita Praha
--------------------
Máte pravdu v tom, že my nemáme jakoby dopředu řečeno, kolik mandátů se bude rozdělovat v jakém volebním kraji. Je to skutečně dáno až podle toho, jak velká tam byla volební účast. Na druhou stranu prostě pokud máte 2, 2,5 %, 2,5 % obyvatel v Karlovarském kraji, tak je dost pravděpodobný, že podobný podíl voličů tam bude ještě v tom Karlovarském kraji o něco nižší volební účast než ve zbytku České republiky, ale ve výsledku to pak vyjde, že 2,5 % ze 200 je prostě 5 křesel a v Karlovarském kraji se rozděluje 5 mandátů. Tam zrovna ve všech těch volbách to dopadlo na 5 mandátů, takže v tom máte samozřejmě pravdu.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
K těm návrhům. Škrtám opět tedy, nevím, kde to tedy vzniklo, ale ty informace během dne tak vypadalo, celá republika je, možná proto, že to navrhuje pan Gerloch, ten skutečně o tom tam mluví. Dvě skrutinia, část mandátů rozdělit nějak, zbytek mandátů rozdělit jinak. Je to řešení?

Jakub CHARVÁT, politolog, Metropolitní univerzita Praha
--------------------
Základní věc je, že my si jako musíme říct, co od toho volebního systému chceme. My dneska máme něco na půli cesty mezi těma oběma variantami krajními. Jedna je, že to bude tedy velmi proporční, druhá je, že to bude naopak produkovat akceschopné vlády nebo bude to mít výrazně disproporční účinky. Pokud si řekneme, že chceme, aby ten volební systém byl co nejvíce proporční, tak jedna varianta je přesně to, co tady navrhoval pan Polčák, to znamená mít kompenzační druhé skrutinium, kde skutečně tedy bude docházet ke kompenzaci těch disproporcí z toho skrutinia prvního. Já bych úplně nezavrhoval třeba i ten jedno, jeden celostátní volební obvod, ale ne v té podobě, že tam budou všichni vlastně jakoby poslanci se rozdělat se mandáty mezi všechny poslance, ale jít tou cestou, že vlastně my tu základní rozdělení křesel mezi politické strany uděláme na tom celostátním obvodu, ale potom to, jak se to rozdělí mezi jednotlivé poslance, už se bude řešit na úrovni těch krajů, to znamená, kolik, jaký je podíl kraje v rámci nebo té krajské stranické kandidátní listiny v rámci toho celého zisku, tak tolik ten kraj získá hlasů a je možné to takhle řešit.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tedy aby každý kraj zase měl aspoň nějakého poslance, jako je to teď.

Jakub CHARVÁT, politolog, Metropolitní univerzita Praha
--------------------
Přesně tak.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Aby nebyli, jak jsem tady říkal, všichni z Prahy.

Jakub CHARVÁT, politolog, Metropolitní univerzita Praha
--------------------
Přesně tak. Přesně tak.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Jakub Charvát, politolog Metropolitní univerzity. Děkuju za rozhovor, na shledanou.

Jakub CHARVÁT, politolog, Metropolitní univerzita Praha
--------------------
Děkuju a hezký večer.