Senátor Vystrčil měnil zákony a spolupracoval i s odbory

09.05.2012

Jihlavský deník | Rubrika: Publicistika/Názory | Strana: 7 


Nepříjemnosti s exekucemi na neznámé spolubydlící, řešení společného problému zaměstnanců a zaměstnavatele při smlouvách na dobu určitou, ale třeba i neformální sdružení senátorů – přátel Podkarpatské Rusi či rekapitulace práce senátorské kanceláře v uplynulém roce. To byla témata výroční tiskové konference senátora za Jihlavsko a Dačicko Miloše Vystrčila.

Senátor shrnul uplynulý rok z pohledu své práce do výroční zprávy. Lidé se v ní mohou dočíst nejen o jednotlivých stanoviscích a vystoupeních Miloše Vystrčila k projednávané legislativě, ale také o senátorových aktivitách přímo ve volebním obvodu. „Mým záměrem je, aby nejen média, ale doslova každý, kdo má zájem, našel tyto souhrnné informace na jednom místě a nemusel je pracně dohledávat v elektronickém archivu Senátu, či na mých stránkách,“ přiblížil Miloš Vystrčil. Dalším z témat byla chyba v zákonu o evidenci obyvatel, kterou se Miloš Vystrčil již několik měsíců snaží ve spolupráci s magistráty Jihlavy a Frýdku­Místku a senátorkou Evou Richtrovou napravit. V adrese trvalého pobytu totiž není v případě bytových domů evidováno číslo bytu a ani sám majitel bytu tak nemá možnost zjistit, kdo je v jeho bytu k trvalému pobytu přihlášen.

Hrozba exekuce

Jedním z důsledků pak mohou například být zahájené exekuce na majetek vlastníka bytu, který nemá s dlužníkem nic společného. „Naším cílem je přesvědčit Ministerstvo vnitra o nutnosti tento zákon co nejrychleji upravit,“ řekl senátor Vystrčil.

Spolu s odboráři z jihlavského BOSCHe se Miloš Vystrčil také snaží o úpravu zákoníku práce. Podle aktuálního znění totiž není možné, aby se zaměstnavatel a zaměstnanec po souhlasu odborů či úřadu práce dohodli na opakovaném uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou. To může do budoucna přinést velké problémy zejména zaměstnancům samotným. „Tato možnost v dřívějším znění zákoníku práce byla a nyní z něj zmizela. Přitom jde nové znění přímo proti zájmům samotných zaměstnanců,o čemž svědčí i fakt, že na nápravě se mnou odboráři intenzivně spolupracují,“ popsal Miloš Vystrčil s tím, že Ministerstvo práce a sociálních věcí změnu zákoníku, respektive návrat ke staršímu znění slíbilo, jestliže bude mít souhlas svazu zaměstnavatelů a také odborů. Ke spíše neformálním aktivitám Miloše Vystrčila patřilo v uplynulém roce založení senátorského Sdružení přátel Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Jde o volné uskupení bez právní subjektivity, které se snaží najít nějaké formy pomoci východnímu regionu.

„Se Zakarpatskou oblastí jsme v březnu podepsali memorandum o spolupráci a dnes se rýsuje první menší projekt. Každý senátor najde ve svém obvodu základní školu, jejíž žáci by byli ochotní věnovat hračky dětem v Podkarpatí. Pokud se to podaří, hračky by na Východ mohly putovat před Vánoci,“ řekl Vystrčil.

Přílohy