Senátoři si „brousí zuby“ na protikuřácký zákon. Jaké chystají změny?

05.01.2017

blesk.cz | Rubrika: Politika | Strana: 0


Ani po odsouhlasení Sněmovnou nemá takzvaný protikuřácký zákon vyhráno. Norma má lidi v Česku chránit před cigaretovým kouřem a před některými apekty užívání alkoholu. Jenže někteří senátoři nad ní kroutí hlavou a brousí si zuby na to, až ji za dva týdny „proškrtají“. Nicméně senátní výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí doporučil ve středu schválit zákon ve sněmovním znění.

Za velkého potlesku odsouhlasili poslanci koncem loňského roku návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Kdyby se jednalo o pouhý plošný zákaz kouření v restauracích, zřejmě by byla záležitost snazší. Jenže rozsáhlá novela obsahuje i řadu dalších ustanovení, nad kterými i někteří zákonodárci kroutí hlavou.

„Osobně nejsem připraven schválené znění novely podpořit, a to právě z důvodů nesouvisejících s kouřením, které do našeho právního řádu touto novelou vnášejí ještě větší nejasnosti v následné vymahatelnosti práva,“ uvedl pro Blesk.cz předseda senátorského klubu Starostů a nezávislých Jan Horník. „Zatím náš Senátorský klub STAN ještě v této věci nejednal, ale dá se předpokládat, že bude snaha některé v praxi jen těžko aplikovatelné ustanovení novely zákona změnit formou pozměňovacích návrhů,“ dodal.

Senátorům a části veřejnosti vadí především bod, podle kterého by hostinští nesměli podat alkohol osobě „zjevně ovlivněné alkoholem nebo jinou návykovou látkou“. Bojí se, že by měli své hosty kontrolovat, zda náhodou nejsou příliš pod vlivem. Podobně vadí i další nová povinnost, podle které by nemohli nalít osobě, o níž „lze důvodně předpokládat, že alkoholický nápoj vzápětí požije a následně bude vykonávat činnost, při níž by vzhledem k předchozímu požití alkoholického nápoje mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek.“
Problém kolem povinností pro hostinské

„Podpořím zákaz kouření jako takový. Ale bude-li v Senátu vůle, podpořím i některé zásahy do zákona, které se netýkají kouření, ale nových povinností pro hostinské, které by v praxi byly asi těžko vykonatelné,“ informoval Blesk.cz nezařazený senátor

Václav Láska . Další nezařazený, Libor Michálek, avizoval, že zákon podpoří pouze při vypuštění výše zmíněného ustanovení. Je připraven podat i vlastní pozměňovací návrh, pokud tak příští středu neučiní zdravotnický výbor.

Senátoři ODS budou o svém postoji debatovat 17. ledna, tedy den před zahájením senátní schůze. „Obecně ale platí, že zpravidla nepodporujeme zákony, které nejsou v praxi aplikovatelné a zavádějí do našeho života další regulace a někdy i nepřiměřené zásahy do svobody podnikání i osobní svobody jednotlivců,“ uvedl pro Blesk.cz předseda senátorského klubu ODS Miloš Vystrčil.

Zákonodárci vládní ČSSD, jejíž ministr zdravotnictví přijde do horní komory zákon obhajovat, budou mít volné hlasování. „Osobně jsem pro zákaz kouření, povede-li ovšem ke shodě upravit zákon a to, co přímo nesouvisí s kouřením, ale ‚s následky podnapilosti’, pak i to je řešení. Obdobné znění je ovšem v zákoně již mnoho let a obávám se, že jde opět o hledání důvodu, jak zamezit přijetí zákona jako takového,“ uvedl předseda soc. dem. senátorů Petr Vícha.

Jeho stranický kolega Zdeněk Berka je ještě kritičtější: „Na jedné straně určité posílení ochrany před zdravotními škodami způsobených těmito návykovými látkami je vhodné, na straně druhé je potřeba si uvědomit, že všechny tyto látky jsou legálně dostupné, stát z nich má nemalé příjmy, ale jejich uživatelé (zejména kuřáci) podle předlohy zákona se stanou vyvrheli společnosti, kteří v hostincích ve stavebně odděleném prostoru nebudou mít nárok ani na obsluhu, případně budou postávat před těmito zařízeními,“ reagoval pro Blesk.cz.

Valenta chce v hospodách kuřárny

Nezařazený senátor Ivo Valenta už rovnou připravil čtyři pozměňovací návrhy. V prvním chce zavést takzvané kuřárny, tedy stavebně oddělené prostory v restauracích, které by byly vyhrazené pro kuřáky. Dále chce zrušit ustanovení týkající se zákazu nalévání „zjevně“ podnapilým lidem. Chce také zrušit některé podle něj nepřiměřené sankce v zákoně a závěrem navrhuje posunout účinnost zákona až na začátek roku 2018.

„Stát nemá právo prohlásit soukromé prostory za veřejné a zasáhnout do vlastnických práv majitelů hospod a restaurací takto nebývalým způsobem. Každý by jednoznačně měl mít možnost si rozhodnout sám, zda se v jeho podniku bude kouřit, nebo ne. A stejně tak by měl mít každý zákazník možnost si zvolit kuřácký, nebo nekuřácký podnik,“ uvedl Valenta pro Blesk.cz.

„Současně se domnívám, že by majitelé restaurací a barů neměli být nuceni přebírat odpovědnost za své klienty a jejich jednání pod vlivem alkoholu. Hospodský přece nemůže předvídat následné chování zákazníka a je jen na klientovi samotném, aby znal svou míru a lidově řečeno nepřebral. Už vůbec pak nemohu souhlasit s navrhovanými a neadekvátními sankcemi v podobě zákazu činnosti, které novela přináší,“ okomentoval stávající znění návrhu.

O sporná ustanovení spojená s podáváním alkoholu by rád zákon „ochudil“ i nezařazený senátor Ladislav Kos.

Václav Hampl z klubu KDU-ČSL a nezařazených se rozhodne až podle konkrétní podoby pozměňovacích návrhů.

http://www.blesk.cz/clanek/441168/sena...protikuracky-zakon-jake-chystaji-zmeny

Přílohy