Senátorský klub ODS: Obrana života i se zbraní patří k právům občana ve svobodné a demokratické společnosti

29.01.2020

www.ods.cz


Občanští demokraté dnes v Senátu oznámili přijetí senátorky Jitky Chalánkové do senátorského klubu ODS. Senátoři za ODS předkládají návrh, který zavádí právo použít zbraň v ohrožení života, a požadují tento zákon ukotvit v Listině základních práv a svobod. Dále navrhují zamítnout nahrávání, archivaci a kontrolu všech telefonických hovorů jako nepřípustný zásah do soukromí. Odmítají také rušení speciálního fondu pro bydlení. Bydlení je stále méně dostupné, proto je potřeba pomoc státu, obcí a družstev.

„Paní senátorka Jitka Chalánková již 21. ledna nabídla našemu senátorskému klubu ODS své členství. Bylo to na základě naší dlouholeté spolupráce a její dlouhodobé komunikace se zesnulým předsedou Senátu Jaroslavem Kuberou. O její žádosti jsme hlasovali a já jsem velmi rád, že jsme ji přijali,“ uvedl předseda senátorského klubu ODS Miloš Vystrčil.

„S panem předsedou Jaroslavem Kuberou jsem hovořila o této možnosti a nabídky z mé strany již v loňském roce, když došlo k možnému zpochybnění jeho předsedování po doplňovacích volbách do Senátu. Tato situace se bohužel opakovala i minulé pondělí a mohlo by se stát, že by ODS již neměla předsedu Senátu, proto jsem se rozhodla svůj slib naplnit. Netajím se ani tím, že jsme s panem předsedou Kuberou měli na mnoho věcí podobný názor. Mám v úmyslu velmi efektivně plnit sliby, které jsem dala svým voličům a občanům ČR, tzn. ochranu svobody, svobody člověka, práva dětí a rodin, pravicová řešení se silným sociálním akcentem,“ řekla senátorka Jitka Chalánková.

„Návrh na změnu Listiny základních práv a svobod zavádí explicitní právo na obranu života se zbraní. Konkrétní legislativní úprava nakládání se zbraněmi nadále zůstane na úrovni běžného zákona. Tím, že toto právo bude navíc výslovně uvedeno v Listině základních práv a svobod, získává ústavní sílu a běžný zákon může toto právo upravit, ale nesmí jeho výkon znemožnit. Navíc jsem přesvědčen, že to bude mít i nepřímý vliv při přijímání evropské legislativy, neboť nebude perspektivně možné přijmout jakoukoliv úpravu v oblasti zbraňové regulace, která by realizaci tohoto práva případně znemožnila, nebo se zcela zásadně odlišovala od stávající historicky osvědčené zbraňové legislativy v České republice,“ uvedl místopředseda senátorského klubu ODS Martin Červíček.

Návrh na nahrávání a archivaci všech telefonických hovorů odmítl za senátorský klub ODS Lumír Aschenbrenner. „Původně se mělo jednat pouze o adaptaci devíti zákonů na unijní právo. Do návrhu se ale dostalo i paušální nahrávání, archivace a kontrola všech hovorů klientů. Nejen těch, které se týkají byť i neuzavřeného obchodu, jak tomu bylo dosud. Nejde jen o navýšení nákladů pro podnikatele, které se může samozřejmě projevit zdražováním služeb pro klienty, ale hlavně o zásah do soukromí našich občanů. Proti tomuto návrhu se postavila nejen Hospodářská komora, ale i Úřad na ochranu osobních údajů, Česká asociace finančního poradentství a zprostředkování a Sdružení českých spotřebitelů. Senátní Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu proto navrhuje Senátu tento zásah do podnikání i soukromí zamítnout,“ vysvětlil senátor ODS Lumír Aschenbrenner.

„Česká republika má v celé Evropě nejhorší dostupnost bydlení, stát zcela rezignoval na podporu bydlení, a také proto dramaticky rostou ceny. Nerušme tedy speciální fond pro bydlení, nevytvářejme místo něj žádného nového ‚medvěda‘. Za poslední 2 roky se zvýšila cena o neuvěřitelných 10 tisíc Kč za metr čtvereční. Mladí lidé dnes na vlastní bydlení nemají šanci dosáhnout. Je třeba se vrátit k výstavbě bytů za pomoci státu a obcí, ale i novým formám družstevního bydlení. Nechceme rozmělnit tento fond a zbavit stát posledního nástroje, jak řešit bytovou krizi,“ tvrdí senátor Ivo Valenta.