Senátorský klub ODS: Střetu zájmu členů vlády budeme bránit, digitální ústavu podpoříme

12.12.2019

www.ods.cz


Členové vlády, kteří působí v Radě pro evropské strukturální a investiční fondy, nesmí být ve střetu zájmů, proto senátorský klub ODS podpoří změnu zákona o podpoře regionálního rozvoje. Za naprosto klíčovou změnu považuje ODS také možnost elektronické komunikace občanů se státem, zákon, jehož předkladatelem byl také místopředseda ODS Martin Kupka, tedy podpoří.

„Vláda navrhla změnu zákona o podpoře regionálního rozvoje, který byl schválen Sněmovnou s jedinou změnou, která umožňuje, aby předsedou Rady pro evropské strukturální a investiční fondy mohl být libovolný člen vlády, nikoliv tedy povinně předseda vlády, jak je tomu nyní. Senátorský klub ODS podpoří pozměňovací návrh, který doplňuje pozměňovací návrh Sněmovny o to, že každý člen Rady pro strukturální a investiční fondy nesmí být ve střetu zájmů, což považujeme za zásadní. Hlavním důvodem je zabránit jakémukoliv riziku, které by do budoucna mohlo způsobit, že bychom evropské peníze museli vracet. Věřím, že náš pozměňovací návrh bude podpořen, jelikož posiluje jistotu, aby evropské peníze byly využity v souladu s českým i evropským právem,“ uvedl předseda senátorského klubu ODS Miloš Vystrčil.

„Cílem návrhu zákona na digitální službu je prohloubit, zrychlit a zkvalitnit elektronizaci veřejné správy. Je důležité upozornit na to, že zákon zakotvuje právo fyzických a právnických osob na poskytování digitálních služeb ze strany orgánů veřejné moci. Nezavádí tedy povinnost na straně fyzických či právnických osob komunikovat elektronicky. Dále tedy zůstane zachována možnost komunikovat s jednotlivými úřady v papírové formě, ale ten, kdo bude mít zájem, bude mít právo komunikovat elektronicky. Souhrnně lze říci, že cílem tohoto zákona je přimět vládu v časovém horizontu dvanácti měsíců plus následujících čtyř let k tomu, aby provedla inventuru jednotlivých agend veřejné moci a v rámci zmiňovaných dvanácti měsíců a následně v rámci čtyř let byla nabídnuta možnost elektronické komunikace pro občany i právní osoby tam, kde je to možné. Na druhou stranu tento zákon zakotvuje povinnost veřejné moci komunikovat v elektronické podobě, pokud občan projeví zájem o tuto formu komunikace,“ vysvětluje senátor za ODS Zdeněk Nytra.

Přílohy