Setkání rodáků v Arnolci

12.09.2018

Jihlavský týden | Rubrika: U nás doma na Jihlavku | Strana: 16 | Autor: Karel Novotný


Jubilejní 5. setkání rodáků, občanů a přátel obce Arnolec na okrese Jihlava se uskutečnilo v sobotu dne 25. srpna v krásném kulturním domě v Arnolci. Zde po prezentaci se konala v nedaleké kapličce světce sv. Vendelína, patrona pastýřů, poutníků, ochránce dobytka a polí, mše, kterou připravil páter Zdeněk Veith z farnosti Zhoř. Tady přivítal poprvé účastníky starosta obce ing. Ladislav Fiala. Celou mši ozvučili zvukaři Robert Kafka a Petr Hájek, takže o nic nepřišli ani ti, kteří se do kaple nevešli.

Po mši se všichni přesunuli do KD, kde byl připraven hlavní program a také občerstvení. Zde opět vystoupil starosta Ladislav Fiala a představil přítomným také dechovou hudbu z Polné, Polenskou třináctku, s kapelníkem a trumpetistou Jaromírem Štursou.

Přivítal všechny pozvané a zvláště pak čestné hosty, senátora Parlamentu ČR Miloše Vystrčila z Telče, hudebního skladatele, pedagoga a muzikanta Václava Maňase ml. ze Zlína, textaře Jaroslava Hájka z Kaliště pod Javořicí a další významné osobnosti ve vztahu k místnímu rodákovi Josefu Toufarovi, kterému instalovali na jeho rodný dům v roce 1992 Pamětní desku.

V počátku volné zábavy bylo představení a ocenění autorů písničky „Arnolecký valčík“, kterou napsal Jaroslav Hájek jako svou 40. skladbu o městečkách a vesnicích a hudbou opatřil Václav Maňas ml. Došlo i na křest CD nosiče, kde nahrála Polenská třináctka tři písničky textaře Jaroslava Hájka a které každý dostal společně s kalendářem – Vysočina a její osobnosti, jako upomínku na toto setkání. Křtu se zúčastnili mimo zmiňovaných autorů také Miloš Vystrčil, Miroslav Sobotka, který s nápadem mít vlastní skladbu obce přišel, a také starosta Ladislav Fiala, který ji tu jako zpěvák kapely společně s Andreou Satrapovou zazpívali po křtu i na závěr vystoupení Polenské třináctky.

V přestávkách zábavy došlo i na ocenění malířky Jany Kadlecové, která namalovala tři obrázky pro obec, Ježíše, sv. Kateřiny Alexandrijské – patronky mlynářů, a sv. Martina, které byly pokřtěny při mši a budou instalovány do zdi u místního mlýna. Ocenění dostala také řezbářka Ladislava Bednářová, která věnovala svoje sošky obci. Poděkování se dostalo i neteřím pátera Toufara a také Věře Kovandové z Číhoště, která tam pečuje o hrob pátera Toufara.

Hezkým počinem obce byla pak exkurze po obci autobusem, kde starosta hovořil o památkách, jednotlivých občanech, jejich osudech atd. Této vyjížďky jsem se rovněž zúčastnil a dostal jsem se tak na místa, o kterých jsem si mohl jen přečíst. Všem se to líbilo, což dali najevo potleskem při výstupu u KD. Závěrečné slovo pana starosty pak bylo poděkování všem jeho pomocníkům a těm, kteří pomáhali zajistit toto setkání, a také všem, kteří se zúčastnili.

Posledním bodem programu bylo vystoupení hudební skupiny Press Band z Nového Veselí, kapelník Jiří Vencelides, která má ve svém logu – hudba pro každou příležitost, já bych k tomu dodal, jak jsem slyšel, – pro všechny generace. Tato kapela hrála k tanci i poslechu až do dvou hodin ráno.

Přílohy