Sociální podnikání čeká na větší podporu Kraje Vysočina

17.05.2021

obcasnik.eu | Rubrika: Domů / Kauzy a politika | Autor: Miroslav Mareš


Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti vytváření pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku.

Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu.

„Zaměstnávání znevýhodněných osob je složitější v tom, že na jednu pracovní pozici musíte mít více pracovníků. Třeba týden vydrží pracovat a pak tři týdny je nemocný, takže potřebujete mít zastupitelnost,“ vysvětlil Vít Skála ze společnosti Příběhy tvoří lidé (PTL).

Jednou z nejstarších sociálních firem na Vysočině je Semitam Havlíčkův Brod. Převážnou většinu zaměstnanců tvoří osoby se zdravotním, většinou duševním, handicapem. Doplňují je osoby po výkonu trestu odnětí svobody či dlouhodobě nezaměstnaní. Nabízí úklid domácností, kancelářských a firemních prostor v Havlíčkově Brodě a okolí.

Pro města a obce nebo Kraj Vysočina je společensky prospěšnější zadávat veřejné zakázky sociálním podnikům než rozdávat veřejné peníze ve formě dotací.

“ODS podnikání podporuje, lze tedy počítat i s podporou sociálního podnikání, důležité bude stanovení konkrétních podmínek, které se mohou pro různé typy lišit,“ uvedl vysočinský předseda ODS Miloš Vystrčil.

Sousední Pardubický kraj má dokonce pro sociální podnikání speciální dotační program. „Už několik let každoročně rozdělujeme kolem dvou milionů korun,“ řekl radní Pardubického kraje pro sociální oblast Pavel Šotola (KDU-ČSL).

„Spíše než cestou dotačního programu jako v Pardubickém kraji bychom chtěli jít cestou zvýhodnění sociálních podniků ve veřejných zakázkách Kraje Vysočina,“ uvedla vicehejtmanka Kraje Vysočina Hana Hajnová (Piráti).

Pro nákupy a poptávky s nízkou předpokládanou hodnotou by formalizovaná soutěž mohla být zbytečně administrativně a časově zatěžující a neflexibilní řešení. Interní předpisy proto zpravidla do určené výše předpokládané hodnoty plnění umožňují zadavateli poptat služby/dodávky/stavební práce přímo od vybraného sociálního podniku jako dodavatele.

Sociální podniky by se mohly dostat na seznam oslovovaných dodavatelů Kraje Vysočina. což může sociálním podnikům přitom velmi pomoci a ulehčit přístup k zakázce. Jako malé podniky nemusí totiž sociální podniky vždy umět výzvu zadavatele k podání nabídky najít, případně mít k dispozici kapacity na pravidelné monitorování zakázek.

Význam sociálního podnikání pro rozvoj regionu nelze posuzovat primárně z hlediska jeho ekonomické výkonnosti, ale spíše vzhledem k jeho potenicálu pro redukci závažných sociálních problémů, stabilizaci území a nárůstu kvality života.

 

Odkaz na článek.

Přílohy