Soutěž Komunální politik roku 2015 se už rozbíhá. Nepropásněte možnost se do ní včas přihlásit!

29.07.2015

Moderní obec (newsletter) | Rubrika: Titulní strana | Strana: 1 | autor: /rš/


Uzávěrka příjmu přihlášek do soutěže Komunální politik roku se rychle blíží. Přihlášku do soutěže i s přílohou je třeba poslat tak, aby v elektronické či písemné podobě do redakce Moderní obce došla do 25. září do 16 hodin.


Připomínáme, že jde o soutěž projektů úspěšně uskutečněných v obcích a městech za období 1. leden 2014 až 24. září 2015. K těmto projektům je třeba přiřadit ty osobnosti, které se nejvíce o projekt zasloužily.
Soutěží se v osmi kategoriích: Sociální projekt roku, Děti a rodiče, Sport a veřejné zdraví, Kulturní, společenská a vzdělávací činnost, Odpadové hospodářství, Veřejná zeleň, Dopravní projekt roku a Ekologický projekt roku. Z nejúspěšnějších projektů v jednotlivých kategoriích odborná hodnotitelská komise vybere celkového vítěze, přičemž osobnost, která je hlavním nositelem tohoto projektu, obdrží titul Komunální politik roku 2015.
Záštitu nad soutěží přijala ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, patronát nad soutěží převzal předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR Miloš Vystrčil. Spolupořadateli soutěže jsou Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR.
Vyhlašovatelem výsledků soutěže bude Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR - a v sídle horní parlamentní komory se 12. listopadu od 14 hodin také slavnostní akt uskuteční.
Úspěšné projekty budou odměněny finančními prémiemi a na svých stránkách je představí speciální vydání Moderní obce.
Přihlášku do soutěže naleznete v srpnovém vydání Moderní obce, které se ke čtenářům bude z tiskárny expedovat už příští týden, a otiskli jsme ji v minulém a předminulém čísle. Najdete ji rovněž na webových stránkách soutěže: www.komunalnipolitikroku.cz.

V příloze přihlášky je třeba krátce uvést:

* Název projektu * Soutěžní kategorii, do níž je
přihlášen * Strukturovaný popis projektu v celkovém rozsahu 3-5 stran formátu A4, tj.
* Popis projektu * Smysl projektu a jeho využití * Případné technické a technologické aspekty projektu * Společenský a ekonomický
přínos městu/obci/regionu

V příloze přihlášky bude dále uvedeno:

* Možnost uplatnění projektu v jiných obcích a městech * Způsob financování projektu, výše vlastních a celkových nákladů - i ve vztahu k výši rozpočtu obce či města * Zapojení veřejnosti do přípravy projektu a jeho
realizace * Případný přesah projektu mimo obec, jeho využití v rámci mikroregionu, dobrovolného svazku obcí apod.
* Popis úlohy přihlašovatele (nositele projektu) -místního politika (či zaměstnance radnice), který je s projektem výrazně spjat (přišel s myšlenkou projektu, zasadil se o jeho prosazení v zastupitelstvu či veřejnosti, byl „motorem“ realizace projektu, dojednal s okolními obcemi přesah projektu do celého mikroregionu, dobrovolného svazku obcí apod., dál projekt rozvíjí apod.) * 5-15 fotografií ozřejmujících projekt s krátkým vysvětlujícím textem.
Doporučujeme přihlásit se do soutěže Komunální politik roku 2015 co nejdříve a přejeme všem účastníkům soutěže hodně štěstí. Těšíme se na vaše projekty!

Staňte se partnerem jedné z kategorií a podpořte tím zajímavý projekt veřejné správy. Kontakt: Marcela Mojžíšová

Přílohy