Soutěž Komunální politik roku 2015 už se rozbíhá. Přihlašte se do ní již teď mezi prvními!

25.06.2015

Moderní obec (newsletter) | Rubrika: Moderní obec (newsletter) | Strana: 1 | autor: /rš/


Přihlášky do soutěže Komunální politik roku 2015 (www.komunalnipolitikroku. cz) sice přijímáme až do letošního 25. září, ale hodnotitelská komise je připravena začít je zpracovávat už nyní. Soutěž je postavena na hodnocení a propagaci inspirativních a občansky přínosných projektů, které jsou spjaty s osobností konkrétních starostů, členů rad či zastupitelstev obcí, ale také třeba zaměstnanců radnic.

»Nehrajeme si« na složitý, administrativně náročný proces, kterým musí projít například žadatelé o dotaci z evropských fondů. Nám stačí v příloze přihlášky krátký popis projektu, charakteristika jeho smyslu a významu i způsobu naplnění (využití),
formy financování i to, jak byl (je) přijat veřejností. To vše spolu s 5-15 fotografiemi na třech až pěti stranách.
Přihlášku do soutěže najdete na: http://komunalnipolitikroku. cz/promo/promo-letak/, kde je vyjmenováno i osm soutěžních kategorií.
Zástupci hodnotitelské komise osobně navštíví osobnosti, které za jednotlivými přihlášenými projekty stojí, a teprve potom určí vítěze jednotlivých kategorií i celkového vítěze, jemuž bude náležet titul Komunální politik roku 2015. Kromě pamětních plaket pro vítěze všech kategorií a celkového vítěze organizátoři pamatovali i na finanční odměny: Prémii 20 tisíc korun si do svých měst a obcí odvezou vítězové všech osmi kategorií, celkovému vítězi bude náležet prémie 50 tisíc korun.
Záštitu nad soutěží převzala ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, pořadatel vyhlášení výsledků soutěže, které se uskuteční 12. listopadu od 14 hodin v sídle Senátu Parlamentu ČR, je senátní Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Podporu soutěži poskytl předseda tohoto výboru senátor Miloš Vystrčil.

Přílohy