Spor ve Zborné: lidem vadí zástavba i rybník

17.06.2016

Jihlavské listy | Rubrika: Publicistika/Inzerce | Strana: 11 | Autor: Petr Klukan | Téma: Ekonomika


Spolku za zachování zdravé Zborné vadí možnost dalšího rozšiřování obce a stavba rybníka, pod jehož „hrází" bydlí.

Znesvářená Zborná netrpělivé očekává pondělní zasedání zastupitelstva. V něm se rozhodne, zda bude schválen nový územní plán (ÚP) města Jihlavy, s nímž například část občanů Zborné nesouhlasí. V územním plánu se totiž počítalo s rozšířením a výstavbou domků ve Zborné.
Část občanů však trápí také obnovení rybníka, který tu před více než sto lety existoval. Dnes pod hrází „rybníka" stojí nové domky.
„Když jsme žádali o stavební povolení, bylo nám řečeno, že zde rybník nikdy nemůže být," říká Dušan Nevosad, jehož domek je přímo pod velkým valem. Stejně jako on je na tom dalších 22 rekreačních chat a osm domků.
Další občané Zborné zase nesouhlasí s rozšířením obce a zastavěním louky s krásným výhledem. Jak JL psaly již v lednu, občané poukazují na fakt, že obec nemá na další rozšiřování nejen dopravní kapacitu. Zmíněnou oblastí vede též produktovod, který výstavbu komplikuje.
Nespokojení občané dokonce založili Spolek za zachování zdravé Zbomé. Věří, že společnými silami zmohou víc.

Havlíčkův rybník

Někteří jihlavští zastupitelé se se situací ve Zborné seznámili přímo na místě. Podle architekta Davida Beke (ODS) je zde vytvoření rybníka prostě „blbě".
„Měl jsem za to, že to je retence v území jako veřejná stavba," diví se s tím, že „to je výškově špatně. Technicky se to vyřešit dá, ale kdo si to riziko na sebe vezme?" S tím argumentuje i uvedený spolek: LOUKA ve Zborné skýtá krásný výhled do krajiny. Část místních se bojí, že bude zastavěna. Vpravo člen Spolku za zachování zdravé Zborné Josef Šedivý ukazuje úzkou příjezdovou cestu na pozemek. Foto: Petr Klukan „Hladina navrhovaného rybníka bude cca 2-3 metry nad úrovní obytné zóny, takže se první patra domů ocitnou pod jeho úrovní."
Občané ze spolku se obávají kontaminace vody ve studních, zvýšené hladiny vody, která zahrady může proměnit v močál, poklesu tržní ceny nemovitostí... a pokládají řečnickou otázku: Vy byste si takový domek koupili?
Předkladatel územního plánu, náměstek primátora Vratislav Výborný (ČSSD), který ve Zborné také žije, odpor nechápe. A nesouhlasí ani s údaji překládanými spolkem.
„Dle dokumentace jde hladina maximálně do výše 30 cm nad obytnou zónu. A rybník má mít novou hráz, ještě před valem, za kterým jsou postavené domky," argumentuje a dodává, že o 100 metrů dál je letitý rybník, který majitelům při stavbě domků nevadil.
O povolení obnovy rybníka žádá Pavel Havlíček, který zde s rodinou bydlí a provozuje i sjezdovku. „Jedná se o nehorázné strašení a lži," říká na adresu spolku a dokládá to i chybným údajem o výši hladiny. Jak uvádí, jedná se o jeho pozemek, který je nyní bažinou, a proto zde chce vybudovat rybník. Že by měl být zásobárnou vody pro zasněžování sjezdovky, jak se v obci tvrdí, kategoricky odmítá.
„Problém s vodou Sacberk nemá, i když poslední čtyři zimy byly s absencí sněhu, na Šacberku bylo vyrobeno nejvíc umělého sněhu nejen na Vysočině."
K obavám obyvatel „pod hrází" dodává: „Nikdy bych nedopustil, aby stavba rybníka negativně ovlivnila nebo nedejbože ohrozila mé sousedy."
Dle Havlíčka rybník projektoval odborník, který je zároveň soudním znalcem z oboru vodních děl.

Nová zástavba

Kdo si prohlédne louku s uvažovanou zástavbou, nebude skrývat úžas nad krásným výhledem do krajiny. Těžko by se našel někdo, kdo by tu nechtěl bydlet.
Proti tomu ale spolek brojí. Není zde dostatečný příjezd, ani odpovídající stav vozovek v obci. Zborná má problémy s infrastrukturou, s dostatkem pitné vody, v oblasti vede ochranné pásmo produktovodu, který patří společnosti Čepro, v zimě je obec zavalena auty lidí jezdících lyžovat..., vyjmenovává spolek.
„Domnívám se, že plánovaná zástavba je mimo měřítko a kapacitu té obce,"říká po prohlídce architekt Beke. „Je potřeba ji minimalizovat, ale když jsem šiji dnes prošel, skoro bych ji úplně zrušil."
Náměstek primátora Výborný ale protesty občanů označuje až za sobecké.
„Paradoxně ti, co protesty iniciují, urputně bojovali za změnu územního plánu, aby mohli rekreační bydlení vyměnit za trvalé," uvedl pro Noviny jihlavské radnice.
Důležitost schválení ÚP si však Výborný, dle svých slov, uvědomuje. Vyslyšel proto připomínky lidí a do zastupitelstva předkládá materiál, v němž by se pro severovýchodní část Zborné navíc pořídil tzv. regulační plán.
„Chceme jím zahnat obavy občanů. Regulační plán může i konstatovat, že se tam nevejde žádný dům." Původně se počítalo až s dvaceti domky. Schválení regulačního plánu podléhá opět zastupitelstvu.

Regulační plán

Spojovat „kauzu" rybníka s územním plánem Výborný odmítá. „Z hlediska územního plánu o rybník nejde, protože tam již padlo územní rozhodnutí. Míchat zástavbu a rybník je buď výsledkem nekompetentnosti, nebo se jedná o schválnost"
Jak podotkl, pořízení regulačního plánu by se mělo týkat nejen Zborné, ale i některých dalších vytipovaných „konfliktních" území.
Podle vedoucího odboru úřadu územního plánování Tomáše Lakomého je Zborná jen jednou z 24 konfliktních lokalit. Původně se ve všech měly navíc zpracovávat územní studie. Regulační plán je přísnějším a podrobnějším stupněm a při schvalování má stejný režim jako územní plán.
Členy spolku však ani regulační plán neuspokojí. Vidí v něm jen oddálení výstavby.

Senátor Miloš Vystrčil
• 0 situaci ve Zborné se zajímal i senátor Miloš Vystrčil (ODS), který sem přišel na obhlídku. Jak situaci vidí on?

• K rybníku: „Musím říct, že mě překvapilo, že si někdo postaví domek pod hrázi rybníka, který tu již několik stovek let není, a pak mu někdo řekne, že ten rybník chce znovu zbudovat. To dobře není, a není to ani správně, nebot ti lidé jsou velmi znevýhodněni a asi by tam nestavěli, kdyby o tom věděli."

• K další výstavbě: „Vždy říkám, že bychom si měli naši Vysočinu chránit. Proč chceme zastavovat tak krásné území, když máme spoustu jiných zastavitelných ploch, respektive zastavěných ploch, které vyžadují rekonstrukci nebo zbourání? Rozvíjet se v místní části, jako je Zborná, není rozumné. Měli bychom se snažit zachovat zemědělskou půdu pro zemědělství, nebo pro rekreaci."

Přílohy