Stávající vláda nepřipravuje zákony, ale návody na použití

25.02.2020

Ecofin.cz | 09:11 | autor: Ivana Chmel Denčevová


Informace o klesajícím počtu živnostníků a to především těch, kteří byli zaměstnavateli několika zaměstnanců, se stávají jistým trendem. Lze připomenout administrativní zátěž pro podnikatele v České republice, také nedostatek kvalifikované pracovní síly a rostoucí cena práce, jak uvádí Evropská asociace obchodních a průmyslových center.

„Klesající počet živnostníků je špatná zpráva, protože oni jsou páteří naší ekonomiky a pokud jich bude ubývat, tak se bude snižovat naše konkurenceschopnost a hospodářství České republiky může být ohroženo,“ konstatuje Miloš Vystrčil a dodává „bohužel tato vláda jim dobré podmínky pro jejich fungování nepřipravuje.“

Poskytuje také vysvětlení, proč dle jeho názoru daný stav existuje a zmiňuje se o filozofickém pohledu, který souvisí s důvěrou. Je přesvědčen, že stávající přístup k podnikatelům vychází právě z nedůvěry: „Občanovi nelze věřit, musíme ho kontrolovat, proto musí dodat potřebné papíry a tím narůstá byrokracie a dotyčný nemá čas na vlastní práci. Cestou by mohlo být to, abychom si uvědomovali, že učitel chce učit, kuchař chce dobře vařit a podnikatel chce dobře fungovat. Stávající vláda ale nepřipravuje zákony, které nejsou zákony, ale návody na použití. Co kdy kdo má přesně dělat, protože chybí důvěra.“

Zvláštní důraz pak Miloš Vystrčil klade na rozvoj lokálních firem, vychází přitom ze své dosavadní politické praxe, kdy byl starostou města Telče, hejtmanem Kraje Vysočina a nyní je senátorem a nově zvoleným předsedou senátu. „Na Vysočině je vidět skoro na každém kroku to, že z venkovských hospod se stávají kluby nebo jsou zavírány a vznikají tzv. garážové hostince. Nepodléhají EET a dalším regulacím. Ostatně regulace jsou zaváděny tak, aby se to hýbalo méně a když se to přestane hýbat úplně, tak zavedeme dotace. A tak se postupuje například v případě vesnických obchodů.“

V pozici druhého nejvyššího ústavního činitele je také jedním z těch, kteří mají možnost v rámci reprezentace státu přispět k dobrým obchodním vztahům s jinými státy. Na otázku, jaké má priority v oblasti ekonomické diplomacie říká: „Mou prioritou jsou země V 4, sousední státy a Evropská unie.“

http://ecofin.cz/clanek/564090/stavajici-vlada-nepripravuje-zakony-ale-navody-na-pouziti-rika-milos-vystrcil

Přílohy