Studenti Gymnázia v Telči se bouří a vzkazují kraji: Nerušte nás!

28.02.2011

Jihlavské listy, strana 13, Publicistika (David Kratochvíl)


Kvůli uvažovanému plošnému zrušení víceletých gymnázií na Vysočině mohou v Telči přijít o studium desítky nadaných studentů a pedagogové o práci.

Vedení školy chce přistoupit na redukci počtu žáků, ale všechny studijní obory zachovat.

 

Gymnázium v Telči vzniklo v roce 1852. Po téměř 160 letech mu ale reálně hrozí, že od školního roku 2012/13 přijde o značnou část studentů. Špičky krajského úřadu uvažují kvůli současnému demografickému vývoji, kdy na střední školy po celé Vysočině nastupuje čím dál menší počet žáků, o plošném zrušení víceletých gymnázií.

            Studenti by tak nově mohli navštěvovat osmileté gymnázium jen v okresních městech. V Telči i ostatních městech by fungovalo jen čtyřleté gymnázium pro absolventy povinné devítileté školní docházky.

            „Naše stanovisko k tomuto, byť teprve diskutovanému záměru, je zcela odmítavé. Chci zdůraznit, že i v letošním roce otvíráme beze změny pro žáky z pátých tříd základních škol osmiletý gymnaziální obor. Informace hovořící o tom, že se současní žáci víceletého gymnázia budou vracet zpět na základní školy, se nezakládají na pravdě,“ důrazně upozorňuje Stanislav Máca, ředitel gymnázia a Střední odborné školy v Telči.

            Uvažovaným záměrem krajského úřadu už se aktuálně zabývali na svém jednání i radní pětitisícového města. Také oni s možnou variantou zrušení víceletého gymnázia vyslovili nesouhlas.

            „Pokud ke zrušení skutečně dojde, omezí to dostupnost středoškolského vzdělání pro žáky základních škol z Telče a telčského regionu. Navíc gymnázium kvůli tomu ztratí i konkurenceschopnost vůči středním školám v sousedním Jihočeském kraji. Dojde i k narušení dlouhodobé koncepce školy a školství v Telči jako celku. V rámci nastartované diskuse zpracováváme oficiální stanovisko města a Mikroregionu Telčsko s argumenty proti zrušení víceletého gymnázia. Ty spolu s usnesením rady města a rady Mikroregionu pošleme do konce týdne na kraj,“ říká Roman Fabeš, starosta města. Nejbližší víceleté gymnázium by tak bylo v 15 kilometrů vzdálených jihočeských Dačicích.

            Damoklův meč visící nad osudem telčského víceletého gymnázia přerostl krajskou úroveň a aktuálně se problémem zabývá i senátor Miloš Vystrčil, který gymnázium v Telči absolvoval.

            „Návrh vnímám velmi rezervovaně, neboť podle mého názoru není v souladu s potřebami a koncepcí rozvoje kraje,“ říká. K chystanému krajskému konceptu, který se netýká výlučně jen připravovaných změn ohledně víceletých gymnázií, má Vystrčil podle svých slov několik zásadních připomínek. „Věřím, že se v dalších diskuzích o návrhu dohodneme na poněkud odlišném řešení,“ doplňuje. Situace, týkající se budoucnosti školy, nenechala chladnými ani stávající studenty gymnázia. Ti na středu 9. února svolali zasedání studentského parlamentu, kde se chtějí domluvit na dalším postupu. Máca jako ředitel gymnázia odmítá, že by se členy parlamentu snažil v této věci jakkoliv ovlivnit. „Nechceme si brát žáky jako rukojmí. V jejich budoucích aktivitách jim stejně nelze nijak bránit,“ doplňuje.

            Desítky bývalých nebo současných studentů protestují proti diskutovanému záměru kraje i prostřednictvím největší sociální sítě Facebook.

            Gymnázium SOŠ Telč má v současnosti uváděnou kapacitu 740 žáků. Vedení gymnázia věří, že se s krajem dohodne na zachování všech stávajících studijních oborů. Navrhuje zřizovateli školy snížení kapacity celkem o 24 procent, a to na 560 studentů. „Sami postupně snižujeme počet tříd na 16. Ve školním roce 2009/10 jsme přitom měli o dvě více,“ zdůrazňuje pro úplnost Máca. Pokud k dohodě s krajem nedojde, kantoři na nižším stupni gymnázia se mohou obávat výpovědi. „Nepočítal jsem přesněji, kolik by jich následovalo, protože pořád doufám ve vítězství zdravého rozumu,“ uvádí nakonec.

 

David Kratochvíl

Přílohy