Tři varianty penzijní reformy

10.01.2020

ČT 24 | 20:00 | Pořad: 90' ČT24


Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Tak tolik komentář ministryně financí Aleny Schillerové. Pojďme připojit další politický komentář. Miloš Vystrčil je členem Komise pro spravedlivé důchody za senátorský klub ODS. I vás zdravím, dobrý večer.

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
Dobrý večer z Telče.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Pane senátore, po tom dnešním jednání důchodové komise řekl byste, že se důchodová komise blíží k nějakému zárodku funkční důchodové reformy, když jsme slyšeli paní předsedkyni, že nechce ten pojem důchodová reforma moc používat?

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
Bohužel neřekl. A tím neupírám snahu ani paní předsedkyně, ani přítomným odborníkům. A jeden z těch důvodů jste také teď slyšeli, a to je vyjádření paní ministryně financí, protože to, co paní předsedkyně naší důchodové komise zmínila jen tak velmi zlehka na začátku je, že po uplynutí 10 let budeme nuceni řešit tu příjmovou stránku. A pokud ji řešit nebudeme, tak i když můžeme měnit architekturu, jak chceme, tak ničeho nedosáhneme, protože na ty důchody zkrátka nebude.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Není lepší v tuto chvíli přijít alespoň s něčím, tedy s nějakou představou, jak by to do budoucna mělo vypadat, a posléze doplnit ona střeva, tedy třeba i tu variantu, která je zásadní, tu příjmovou variantu?

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
To já nepopírám, akorát říkám, že my jsme s ničím, co by řešilo situaci z hlediska pokrytí těch výdajů, a bavíme se o době, která bude důležitá pro ty dneska čtyřicetileté a třicetileté, nepřišli. My jsme pouze řekli, že by bylo možná dobré změnit architekturu tak, aby existoval jakýsi základní důchod, a už jsme neřekli, z čeho ho vyplatíme poté, co uplyne 15, 20, 30 let. A pokud se dneska bavíme o důchodové reformě, tak bychom se na to měli dívat očima našich dětí, což je jedna z vět, kterou jsme začínali první zasedání důchodové komise. A oči našich dětí jsou staré 40, 30, možná 35 let a pro ty ta současná navrhovaná architektura může být zajímavá pouze v případě, že na ni bude. A to my dneska vyřešeno nemáme.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Rozumím. Když se budeme věnovat té základní tezi, která už je známá, tedy to rozdělení prvního pilíře na nultý a první, ten nultý, který by měl zaručovat minimální garantovaný důchod v nějaké výši placený z daní, a ten první placený ze sociálního pojištění, tak to je krok správným směrem?

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
My se toho takzvaného základního důchodu nezříkáme a jsme schopni se o, řekněme, tomto záměru bavit s tím, že ale odmítáme, aby ho zaplatili živnostníci, protože ti jsou poněkud v jiné situaci než zaměstnanci. A možná je na zvážení, zda by si živnostník mohl, či nemohl zvolit, ale nutit ho k tomu, aby on také za každou cenu měl nějaký minimální důchod, když o něj třeba nestojí, si myslím, že rozhodně není správné. To znamená, my v tomto směru máme s tímto záměrem problém. A co se týká toho, jestli se má zajistit nějaký minimální důchod pro všechny, tak tady bych také byl poněkud striktnější v případě těch, co například většinu života nepracovali a pobírali sociální dávky. Tam si myslím, že to riziko, že by potom vlastně jenom čekali na ten minimální důchod, respektive by pro ně bylo výhodné ještě více než dnes vůbec nepracovat, existuje.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Chápu správně, že podle vás je špatná ta varianta, že by se tam nultý pilíř měl financovat z dani.

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
To neříkám. Já jenom říkám, že se může financovat z daní v případě, že to bude zajištěno dostatečnými příjmy a pokud jí dostatečné příjmy chceme zajistit, tak říkala paní ministryně financí, že pokud nechceme v případě například té spravedlivé varianty zvyšovat daně na dvojnásobek, tak je potom potřeba pustit do toho systému i soukromé peníze, případně říci lidem, kterým je dneska 30 nebo 40 let, že by si měli začít spořit a potom si ale myslím, že pokud někdo další začne do toho systému dávat peníze, pak by měl mít i vliv na tu architekturu, a to se dnes neděje. To znamená tady já mám určitý problém s tím, že my diskutujeme o tom, jak by měl vypadat ten první solidární pilíř, aniž bychom počítali s tím, že na to může mít nějaký názor ten, kdo přijde s těmi penězi také do toho celkového důchodového systému a nebudou to ty státem vybrané peníze.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Ano, to je tam třetí pilíř. Jak byste ho mimochodem měnil? Co by se na tom a ta stávající podobě třetího pilíře, tedy toho penzijního soukromého pojištění, mělo změnit.

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
To je určitě věc diskuse. Jednu věc, o které já jsem přesvědčen je, že by rozhodně mělo dojít k tomu, aby děti mohly přispívat na důchody svých rodičů, respektive prarodičů třeba tak, že by tento jejich příspěvek byl odečten ze základu daně nebo podobně tam si myslím, že ta mezigenerační solidarita solidarita, protože obecně, když rodiče a prarodiče zůstávají doma, tak jsou v podstatě v uvozovkách nejméně nákladní, protože 1 měsíc seniora v domově důchodců stojí více než 30 000 Kč, zatímco když žije doma v rodině tak je to pro něj jednak příjemnější a jednak pro tu společnost méně nákladné. Čili posilování mezigenerační solidarity zvýhodněním dětí z hlediska daňového. To je věc, kterou bychom určitě prosazovali.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Rozumím, s dovolením ještě jedna věc, pane senátore, k tomu já nultému pilíři, tedy k tomu, který má financovat tu minimální, ten minimální garantovaný důchod. Pokud by ho financovaly daně tak, u kterých daní vy vidíte největší prostor pro to, aby peníze z tohoto výběru šly právě na důchodový systém.

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
Já se necítím býti odborníkem na daně, ale peníze, které dá, stát vybere na daních, jsou jedny. V současné době by nejlogičtější bylo, kdyby byl ten základní pilíř nebo ten základní důchod financován z pojistného, to znamená z toho pojištění, které dneska odvádějí lidé, kteří pracují, a to si myslím, že by bylo nejlogičtější, ale nevyhýbám s i jiným možnostem, pokud se na nich a tady bych já dal skoro na ekonomii a finanční experti shodnou.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Zvedl byste tedy ten ty odvody na sociální pojištění třeba z 28 na 32 %.

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
To bych teda nezvedl, a pokud se bavíme o tom solidárním pilíři a už bychom nepočítali s tím, že se budou promítat ty současné zdroje nebo ty budoucí zdroje i do toho zásluhového pilíře, tak si nemyslím, že by to úplně potřeba. Ale co si myslím, a znova se opakuje je, že bychom měli si uvědomit a podívat se kolem sebe, zatímco v České republice jsou důchody z 96 % financovány tím, co vlastně stát od občanů vybere, a potom následně předá seniorům, tak všude kolem v Evropě je těch procent méně.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Dobře promiňte, abych tomu správně rozuměl, z čeho byste tedy ten rozdělený průběžný systém financoval, když tedy ne ze zvýšení nějakých daní. Ani ze zvýšení těch sociálních odvodů, tak z čeho,

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
No, počkejte já jsem to už jednou řekl. Současný systém funguje tak, kdy je financován ze zaplaceného pojistného. Ten budoucí systém by fungoval obdobně s tím ale, že je potřeba těm, kteří budou v té generaci, kdy budeme mít tady zhruba 3 000 000 seniorů, říci, že už na ten zásluhový pilíř, pokud budeme v nějaké úrovni, a já nechci říkat v jaké, zachovat ten solidární jednotný důchod, důchod si budou muset potom sami začít spořit.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Rozumím, takže byste zdroje hledal lidé u konkrétních budoucích penzistů.

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
Teď jsem vás neslyšel, protože jsem s vámi zároveň.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Zdroj byste hledal u konkrétních budoucích penzistů, tedy v té řekněme soukromě sféře.

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
Přesně tak. A u zvýhodnění, případě penzijním připojištění, případně v některých dalších nástrojích, které se používají.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Rozumím, moc vám děkuju. Pane senátore, přeji hezký večer.

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
Hezký večer, děkuji za pozvání.

Přílohy