Unijní nařízení o ochraně osobních údajů

11.03.2018

Prima | 11:00 | Pořad: Partie


Terezie KAŠPAROVSKÁ, moderátorka
--------------------
Na konci května začne platit v Česku takzvané GDPR, tedy unijní nařízení o ochraně osobních údajů, pokuty za porušení jsou extrémní. Senátoři nařízení  kritizují a také vyzvali vládu a Úřad pro ochranu osobních údajů, aby zlepšil informovanost o nových pravidlech. Podle mnoha politiků vláda zaspala. Pane senátore, chystají senátoři nějaké opatření, když podle vás vláda zaspala?

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
My nemáme exekutivní pravomoci a já si těžko dovedu představit, že uděláme něco více, než že zařadíme ten problém projednání na plénum Senátu a přijmeme usnesení, ve kterém upozorníme vládu, že jak minulá, tak současná vláda dle mého názoru z hlediska obecné ochrany osobních údajů pořád spí a nic moc se neděje, že je 12 hodin a 5 minut. A dále, že jsme doporučili ministrovi vnitra, a my jsme se o tom s panem místopředsedou vlády teď bavili, aby alespoň uvedli v činnost jakýsi veřejný portál, kde se ty statisíce institucí a firem, kterých se bude GDPR týkat, mohou ptát na konkrétní příklady a jak v těchto příkladech a případech, které je potkají, mají postupovat, jen abychom věděli, v jaké jsme situaci. V dubnu roku 2016 bylo schváleno obecné nařízení o ochraně osobních údajů, a k tomu a které je účinné od 25. května 2018. My jsme měli přes 2 roky na to, abychom se na funkčnost nebo vejití v účinnost o nařízení připravili a to tím způsobem, že přijmeme takzvaný prováděcí zákon. Ten prováděcí zákon je dneska v Legislativní radě vlády, která tam vypořádává různé připomínky, jedním z nich je například pojem veřejná instituce, pokud bude čas, tak to velmi rád vysvětlím, jak je to veliký problém. A nemáme ho k dispozici, což může znamenat, že 25. května vstoupí přímo v účinnost to řízení s tím, že na to není připraven Úřad pro ochranu osobních údajů, není provedena, nejsou provedeny změny v rámci v zákoně o ochraně osobních údajů 101 a zároveň vlastně to nařízení začne platit a poté třeba za 2 měsíce vstoupí v účinnost zákon. A to nařízení, a to je důležité, dává v některých případech tomu státu možnost si některé věci upravit svébytně podle charakteru toho státu a podle toho, jak tam funguje veřejná správa.


Terezie KAŠPAROVSKÁ, moderátorka
--------------------
S různými výjimkami.

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
S různými výjimkami a podobně, například co se týká sankcí, a my jsme toto nebyli schopni učinit, to znamená, může se stát, že například si 100 tisíc nebo 200 tisíc institucí v tomto státě zřídí takzvaného pověřence a poté, co ten náš zákon, ten prováděcí, vstoupí v účinnost za 2 měsíce, tak je z toho 60 tisíc, bude rušit. To jsou takové ty dotykové baterie, prvně ano a potom ne a tak dále, a tak dále. To znamená, já to považuju za selhání jak minulé, tak současné vlády a byl bych velmi rád, kdybychom si to přestali jenom navzájem vytýkat, ale hlavně, abychom společně zkusili co nejrychleji připravit takové prostředí, aby v něm ty soukromé subjekty a ty veřejné instituce byly normálně schopny podle tohoto nařízení fungovat, mimochodem se to týká například i médií.


Terezie KAŠPAROVSKÁ, moderátorka
--------------------
Samozřejmě já se k tomu dostanu, pane vicepremiére, nechám reagovat vás, vy jste byl v současné vládě, jste v současné vládě, byl jste v té minulé vládě, pan senátor říká, že vláda spí. Stihnou, stihne se vůbec ten prováděcí předpis schválit ještě do toho, do té platnosti, protože stále leží na legislativně vládě a víme, jak ten, jak ty procesy jsou dlouhé, proč se to stalo.

Richard BRABEC, vicepremiér, ministr životního prostředí v demisi /ANO/
--------------------
No, tak máte pravdu, byl jsem, byl jsem v té minulé vládě jako ministr životního prostředí, já jsem v té současné...

Terezie KAŠPAROVSKÁ, moderátorka
--------------------
A jako vicepremiér.

Richard BRABEC, vicepremiér, ministr životního prostředí v demisi /ANO/
--------------------
Jako vicepremiér. Ale já jsem v minulé, nechci říkat nějaké perličky, jenom kde jsem jako jediný byl vyslán jako vicepremiér v minulé vládě, ale já to nechci vůbec bagatelizovat, protože já to také, kdy jsem se seznámil s tou, s tou problematikou, která se opravdu mého resortu také týká, protože my se to na rovněž připravujeme, i pověřence, tak jsem skutečně zjistil, že ta příprava, především té minulé vládě, především v pohledu ministerstva vnitra, nebyla podle mého názoru úplně uspokojivá, protože on takhle bohužel do toho vstoupil, ale tam se shodujeme na tom, že to se ví dopředu, že ty volby jsou a budou. Do toho vstoupily volby, protože ten adaptační zákon měl jako šanci, aby byl schválen pravděpodobně jenom v případě, že by se dostal do sněmovny někdy na začátku roku 2017, protože bylo jasné, že to nebude jednoduchý zákon a že ta debata bude v Senátu, pravděpodobně se možná vrátí ze Senátu do sněmovny a jak všichni víme, jakmile prostě se vrátí zpátky do sněmovny, už vlastně po, respektive po volbách, tak to celé spadne, začne to znova, pravděpodobně z toho důvodu, i když kolegové na ministerstvu vnitra tvrdí, protože pan Metnar to opravdu zdědil ve stádiu nepříliš připraveném prakticky a oni tvrdí, že začali už v roce 2016 připravovat ten adaptační zákon, ale je pravda, že ten adaptační zákon dneska není, měl by 21. března jít do vlády. A řekněme si zcela na rovinu, aby byl schválen do května, respektive do zahájení účinnosti platnosti té normy, tak jak říkal pan senátor, tak je jasné, že to by musel být schválen v 90., tedy v prvním čtení v Poslanecké sněmovně, což určitě o to se tedy vláda bude pokoušet nebo ministerstvo vnitra, ale já si nejsem jistý, zda to má šanci projít a samozřejmě znamená to, že by všechny termíny, podle mě to prostě reálně není možné.

Terezie KAŠPAROVSKÁ, moderátorka
--------------------
Pane senátore, nechám reagovat vás, vteřinku.

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
Já jenom, aby to tady veřejně zaznělo, já upozorňuji dopředu pana prvního místopředsedu vlády, že my jsme možná schopni nechat projít ten zákon projednat podle paragrafu 90, ale pouze v případě, když se budeme chovat jako Rakousko, a to znamená, že využijeme článku 83 odstavce 7 toho nařízení, kde bude napsáno, že minimálně na přechodnou dobu nebo nejlépe obecně a pořád, napořád je to tak, že orgány státní moci a veřejné instituce nepodléhají sankcím, podléhají samozřejmě nápravným opatřením, která musí učinit, pokud nedodržíte řízení, ale nepodléhají sankcím. A druhá věc, která tam musí být udělána, musí být definován veřejný subjekt takovým způsobem, aby ten zákon například nedopadl na obecní knihovny a na různé další spolky a organizace, které fungují pod obcemi, já jsem dokonce přesvědčen, že by bylo možné v rámci veřejných institucí jistým způsobem i ochránit média a případně další subjekty, které, řekněme, vykonávají jakousi veřejnoprávní nebo všeobecně prospěšnou činnost, ale jestli se...


Terezie KAŠPAROVSKÁ, moderátorka
--------------------
Podpoří toto vláda, aby...

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
...jestli se nad tím ta vláda nezamyslí, tak my prostě nejsme schopni ten paragraf 90 akceptovat.


Terezie KAŠPAROVSKÁ, moderátorka
--------------------
Podpoří toto vláda, například i výjimky pro média, protože pokud by ten zákon média dodržovala v takové formě, jak je napsán, tak bychom nemohli naši práci vykonávat, ani smysluplně, ani plnohodnotně.

Richard BRABEC, vicepremiér, ministr životního prostředí v demisi /ANO/
--------------------
Já jsem dokonce někde slyšel, že by se hrála jenom ta hrající si koťátka...

Terezie KAŠPAROVSKÁ, moderátorka
--------------------
To je také možné, pokud by se ten zákon opravdu dodržoval tak, jak je napsán a pokud by tam platily tyto, tyto drastické sankce.

Richard BRABEC, vicepremiér, ministr životního prostředí v demisi /ANO/
--------------------
Máme příliš krátký čas na to, abychom skutečně šli do detailu. A já jsem se opravdu za těch pár dní v tom docela dobře zorientoval, na to, že to jako úplně není moje téma, ale já vás ujišťuji o tom, že vláda určitě se bude snažit udělat maximum, a teďka neplačme, kdo to způsobil, protože skutečně je to pláč nad rozlitým mlékem a hlavně chceme řešit to, co, to, co bude, já jsem rád za tu aktivitu senátorů, vím, že pracovní týmy na tom intenzivně sedí, na tom, aby skutečně se maximálně do toho zákona, za prvé, jsou tam výjimky, je tam ten paragraf 15, který vlastně řeší i média, řeší akademickou sféru, literární sféru, vím, že okolo toho prostě bude ještě debata a ten případ toho Rakouska, aspoň podle toho, jak právníci to dneska hodnotí, je složitý ho převzít, protože náš právní řád to takto neumožňuje, aby veřejná sféra byla z toho úplně vysunuta, ale vzhledem k tomu, že spolupředkladatelem zákona je Úřad pro ochranu osobních údajů, tak já předpokládám, předpokládám, říkám to zcela vážně, že v tom mezidobí, než bude vlastně platná, respektive od doby platnosti směrnice do doby platnosti a účinnosti toho adaptačního zákona, který výrazně snižuje ty pokuty, pravděpodobně tam bude opravdu dramatické snížení, takže k tomu přihlédne a nebude v tomhle tom tvrdý.

Terezie KAŠPAROVSKÁ, moderátorka
--------------------
Takže můžete tady slíbit, pane vicepremiére, jako vicepremiér, první místopředseda vlády, že nebude ochromen, ochromena činnost veřejných institucí, notabene i médií a nebudou se tady hrát kočky?

Richard BRABEC, vicepremiér, ministr životního prostředí v demisi /ANO/
--------------------
To by tak, někdy by to bylo krásné, kdybychom viděli hrající si koťátka, myslím si, že to byly hezké pořady, ale vážně, uděláme, to bychom byli blázni, abychom neudělali všechno pro to, aby takovéhle zhroucení nenastalo, byť jsme to zdědili, ale musíme si s tím poradit.

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
Můžu jen dvě věci.


Terezie KAŠPAROVSKÁ, moderátorka
--------------------
Ano, jistě.

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
Nejedná se o směrnici, ale o nařízení, to je první věc, což je docela podstatný. A druhá teda, možná, možná překvapím, ale to samotné nařízení bylo myšleno tak, aby ho ty státy uchopily tím způsobem, že by se měla zajistit lepší ochrana osobních údajů úplně v jiných oblastech, než jsou například média, nebo než jsou například úřady, které zpracovávají ty údaje, je naší chybou, že dneska nemáme prováděcí zákon, který by tu věc popisoval přiměřeně tomu, jak funguje naše společnost a není tomu tak, pokud to uděláme dobře, že se ty věci výrazně zkomplikují, nebo že to bude pro média či jiné subjekty horší. Ten problém je v nás a v tom, jakým způsobem my jsme přistoupili k něčemu, co nám Evropa sem dneska posílá a bylo by dobře, abychom si to uvědomili, protože takovéto nadávání na Evropskou unii za každou cenu, a my za nic nemůže, to tak prostě není, tady někdo neudělal něco, co udělat měl a tu dobu, kterou na to měl, prošvihl.


Richard BRABEC, vicepremiér, ministr životního prostředí v demisi /ANO/
--------------------
Jenom jednu větu.

Terezie KAŠPAROVSKÁ, moderátorka
--------------------
Jenom krátce.

Richard BRABEC, vicepremiér, ministr životního prostředí v demisi /ANO/
--------------------
Dneska adaptační zákony má pouze 6 zemí v této chvíli v Evropské unii. Takže není to tak, že by všichni se na to připravili a my jsme teda byli ti jediní zpozdilci, všichni na tom pracují.