Větší podpora pro nezaměstnané, kteří se zapojí do veřejné prospěšných prací

07.09.2016

ČRo Plus | 21:10 | Pořad: Den v 60 minutach


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Sněmovna dnes podpořila senátní návrh novely zákona o pomoci hmotné nouzi, který předpokládá, že nezaměstnaní, pokud se zapojí do veřejně prospěšných prací, můžou získat od státu větší finanční podporu. Pro hlasovali poslanci ANO, ODS, TOP 09, KDU-ČSL i ÚSVITU. Komunisté se zdrželi, proti byli jen sociální demokraté. Zatímco podporovatelé předlohy tvrdí, že pomůže lidem udržet pracovní návyky, ministryně práce za ČSSD Michaela Marksová varuje, že není možné, aby lidé, kteří v pokročilejším věku přijdou o práci byli znevýhodnění jen proto, že nechtějí chodit v oranžových vestách. Do vysílání zvu člena sněmovního-ústavně právního výboru za ČSSD Lukáše Pletichu, dobrý večer.

PLETICHA Lukáš, člen Sněmovního-ústavně právního výboru za ČSSD
--------------------
Dobrý večer.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A senátora za ODS, předkladatele senátního návrhu Miloše Vystrčila, dobrý den.

VYSTRČIL Miloš, senátor /ODS/
--------------------
Dobrý večer.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane senátore, nejdřív se vás zeptám, jestli byste mohl v krátkosti vysvětlit, proč je podle vás výhodné, aby byli motivováni nezaměstnaní veřejně prospěšnými pracemi.

VYSTRČIL Miloš, senátor /ODS/
--------------------
No, vy jste to sama už v tom úvodu řekla, je to důležité proto, aby neztráceli dlouhodobě nezaměstnaní pracovní návyky, aby měli příležitost k takzvanému sociálnímu začlenění a případně k nalezení zaměstnání. A zároveň, pokud se o to někdo z nich snaží, tak by měli být i nějakým způsobem trochu finančně bonifikován a to přesně bylo obsahem toho našeho návrhu, to znamená ta finanční bonifikace byla jakýmsi druhotným nástrojem a motivátorem k tomu, aby právě ti lidé, co jsou dlouhodobě nezaměstnaní, neztratili pracovní návyky a případně se opět dostávali do společnosti, kde se normálně pracuje, ale ještě tady řeknu jednu, jednu důležitou věc. My jsme ten návrh stanovili tak, aby nedošlo k tomu, že by se vlastně více vypla, vyplatilo dělat veřejnou službu, než normálně pracovat v řádném pracovním poměru.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tedy aby lidé měli pořád tu motivaci hledat si stálý pracovní poměr nebo nějaké stálejší zaměstnání.

VYSTRČIL Miloš, senátor /ODS/
--------------------
Přesně tak, to byl náš hlavní cíl.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano. Pane poslanče Pleticho, jak vy hodnotíte senátní předlohu, kterou tu krátce představil pan senátor Vystrčil?

PLETICHA Lukáš, člen Sněmovního-ústavně právního výboru za ČSSD
--------------------
Tak celkově prostě novelu, vůbec celej tento tisk hodnotím pozitivně, jenomže tam došlo k vlastně k rozporu, že naše poslankyně paní Zuzana Kailová předložila svůj pozměňovací návrh, který prostě také zvýhodňoval osoby, které pracují, ale prostě to jim podporu nezískalo. A my totiž máme zkušenosti z měst, že u těchto vlastně lidí, kteří nastoupí do tohoto institutu veřejné služby, se často stává, že to jsou lidé, kteří jsou jinak na trhu práce...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nezaměstnatelní.

PLETICHA Lukáš, člen Sněmovního-ústavně právního výboru za ČSSD
--------------------
Neuplatnitelný. Nezaměstnatelný.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak.

PLETICHA Lukáš, člen Sněmovního-ústavně právního výboru za ČSSD
--------------------
A z různých důvodů. Z intelektuálních, různá postižení tělesná, bývají často vlastně z vyloučených lokalit a ti vlastně už nemají šanci se na tom trhu práce uchytit. Přesto my je potřebujeme v tom procesu mít, aby měli nějaký režim a i z jejich strany je potom vlastně velice dobře přijímáno, že jsou zase v nějaké společnosti a cítí se být trochu platnými. Ale prostě realita je taková, že prostě oni nemají šanci už vstoupit na normální trh práce. A proto my tam nesouhlasíme úplně s tím, aby byli takto znevýhodněni.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane senátore Vystrčile, není opravdu ta situace taková, že veřejně prospěšné práce jsou výhodné zejména pro lidi, které teď popsal pan poslanec Pleticha, pro ty, kteří na normálním v uvozovkách trhu práce jsou skutečně nezaměstnatelní?

VYSTRČIL Miloš, senátor /ODS/
--------------------
Podívejte se, kdybychom přistoupili na to, co říká pan poslanec Pleticha, tak bychom vytvořili prostor pro lidi, kteří jsou zaměstnatelní, ale přesto by měli možnost získat, respektive zúčastnit se společenského života v podmínkách, kde by jim stačily ty dávky hmotné nouze zvýšené o tu bonifikaci, kterou získají, když budou konat veřejné práce. To znamená - my tím, že bychom řekli, řekněme zohlednili, dle mého názoru nějakou malou skupinu, o které mluvil pan poslanec Pleticha, bychom vytvořili velký prostor pro ty, kterým se nechce moc dělat a přestože nic nedělají, respektive pracují například 40 hodin měsíčně, tak by měli příjmy v rámci všech dávek hmotné nouze ve stejné výši, jako ti, co pracují každý den. Jinými slovy hrozilo přesně to, co jsem říkal, že by ten, kdo je na dávkách hmotné nouze na tom mohl být i lépe, než ten, kdo pravidelně pracuje. A to si myslím, že nemůžeme přinutit, nemůžeme připustit.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nemůžete připustit.

VYSTRČIL Miloš, senátor /ODS/
--------------------
A pokud hrozí, pokud hrozí ta věc, o které mluví pan poslanec Pleticha, tak je to potřeba řešit jiným způsobem. A ne tím, že budeme zvyšovat bonifikaci pro veřejnou službu tak, že se potom je lepší dělat veřejnou službu, než řádně pracovat.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale pane senátore, zeptám se ještě na výhradu, kterou zmiňovala i ministryně práce paní Marksová, když varovala před tím, aby nebyli ostrakizováni nezaměstnaní, zvlášť ti, kterým je 50 a víc. Ti, kteří pracovali řádně celý život, proč by měli oblékat oranžové vesty, ptá se ministryně, pokud chtějí získat peníze navíc.

VYSTRČIL Miloš, senátor /ODS/
--------------------
Ale prosím vás, veřejná služba není o oranžových vestách, respektive jenom o oranžových vestách. V rámci veřejné služby můžete pracovat v městské knihovně, můžete dělat někde v archivu, můžete prostě dělat i některé další úřednické a jiné práce, které ten městský úřad potřebuje. Roznášet různé obsílky nebo třeba pomáhat i s dalšími činnostmi. Psát projekty. A to není vůbec nikde řečeno, že musíte mít oranžovou vestu a někde zametat, to je takový, takové zjednodušení, které někdo používá v okamžiku, když neví, jak by zdůvodnil svůj návrh.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane poslanče, řekněte mi výhrady paní ministryně Marksové sdílíte?

PLETICHA Lukáš, člen Sněmovního-ústavně právního výboru za ČSSD
--------------------
Dílem, dílem. Ale nicméně my prostě máme, já jsem také zastupitel statutárního města Jablonec nad Nisou a my skutečně máme ty zkušenosti, že existuje skupina obyvatel, kteří na trhu nejsou uplatnitelní a kdokoliv, kdo by je zaměstnal, včetně prostě technických služeb, tak tu, to tu rentabilitu nemá. Jo? Ti lidé často pod ty /nesrozumitelné/ návyky potřebují dohled a prostě z toho trhu vypadne a už se na něj nevrátí.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A vy se obáváte, že pro ně nebudou místa v těch veřejně prospěšných pracech, pokud něco takového začne platit, ne?

PLETICHA Lukáš, člen Sněmovního-ústavně právního výboru za ČSSD
--------------------
Přesně tak, přesně tak. Protože, protože my potřebujeme, aby ti, těm lidem se vyplatilo vstoupit do toho institutu veřejné služby, než aby se bezprizorně opět zase pohybovali po městě, po vyloučených lokalitách. Čili my vidíme tohlecto jako daleko menší zlo, naopak jako cestu, jak, jak se čelem postavit k této skupina a přiznat si prostě, že ta skupina tady je.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane senátore, prosím už jen krátce, berete v úvahu výhrady starostů?

VYSTRČIL Miloš, senátor /ODS/
--------------------
Starostové, pokud já vím...


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Které teď zazněly.

VYSTRČIL Miloš, senátor /ODS/
--------------------
/nesrozumitelné/, a samozřejmě...


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
No, teď zaznělo z úst pana Pletichy, že se města vyrovnávají obtížně s určitými skupinami lidí.

VYSTRČIL Miloš, senátor /ODS/
--------------------
Dobře, ale tito všichni můžou vstoupit do veřejné služby i ...


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Míst je dost, říkáte.

VYSTRČIL Miloš, senátor /ODS/
--------------------
..toho návrhu zákona. Míst je dost, to, na to měl neměl žádný vliv návrh paní poslankyně Kailové. Ta jenom chtěla za tu veřejnou službu zaplatit mnohem víc, než kolik jsme navrhovali my a já jsem říkal, že to hlavní riziko jsme potom viděli, opakuju to potřetí, omlouvám se v tom, že se potom lidem, kteří vlastně nepracují,


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vyplatí být doma na dávkách.

VYSTRČIL Miloš, senátor /ODS/
--------------------
Být doma na dávkách, než řádně pracovat a to my nechceme a pokud tady máme nějakou skupinu, která není schopná se přizpůsobit a případně vstoupit do řádného pracovního poměru, tak to musíme řešit jinak, než tak, že nastavíme tak vysoké dávky hmotné nouze, které přitáhnou spoustu dalších nefachčenků, kteří by normálně pracovat mohli, ale už se jim to nevyplatí, neboť ty dávky hmotné nouze budou tak velké, že jim to bohatě k životu stačí. Sem tam si někde přivydělají a budou sedět na lavičkách, pokuřovat, vždyť to známe.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vysvětluje senátor za ODS Miloš Vystrčil a mluvila jsem se členem Sněmovního-ústavně právního výboru za ČSSD Lukášem Pletichou. Pánové, díky oběma. Na shledanou.

VYSTRČIL Miloš, senátor /ODS/
--------------------
Na shledanou.


PLETICHA Lukáš, člen Sněmovního-ústavně právního výboru za ČSSD
--------------------
Na shledanou a pěkný večer.

Přílohy