Vládní verze novelizace důchodů byla schválena

22.08.2018

ČRo Plus | 21:10 | Pořad: Den v 60 minutach


Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
--------------------
Sněmovna jednomyslně schválila vládní verzi novelizace důchodů. Jaké jsou výhrady senátní opozice? Jaký dopad na Donalda Trumpa mohou mít probíhající soudní řízení s Paulem Manfortem a Michaelem Cohenem? Budou vědci umět v dohledné době měnit krevní skupiny A, B a AB na nulu? A v čem spočívá nový projekt Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který chce napomoci lepší výuce mediálního vzdělávání. Lucie Vopálenská přeje příjemný poslech publicistiky. Penze se v Česku od příštího roku zvýší. Poslanci přehlasovali Senát a schválili vládní novelu zákona o důchodovém pojištění. Normu ještě musí podepsat prezident. Průměrně by si senioři měli polepšit o více než 900 korun. Důchodci nad 85 let navíc dostanou ještě tisícovku měsíčně. S rozhodnutím sněmovny byl spokojený vicepremiér Jan Hamáček z ČSSD.

Jan HAMÁČEK, 1. místopředseda vlády /ČSSD/
--------------------
Já jsem rád, že POSlanecká sněmovna rozhodla tak, jak rozhodla, protože jsem žádal pana předsedu sněmovny, aby svolal tuto schůzi, aby bylo jasné, že od 1.1. Masivně vzrostou důchody, takže ten signál z dneška je jasný signál pro naše důchodce, že mohou počítat s tímto razantním navýšením a není tam žádná nejistota.

Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
--------------------
Hostem Českého rozhlasu Plus je Miloš Vystrčil, předseda senátorského klubu ODS, dobrý večer, přeji.

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
Pane Vystrčile, jak vy hodnotíte nové parametry důchodového systému a proč si myslíte, že váš návrh na zvýšení důchodů je spravedlivější než ten vládní?


Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
--------------------
Pane Vystrčile, jak vy hodnotíte nové parametry důchodového systému a proč si myslíte, že váš návrh na zvýšení důchodů je spravedlivější než ten vládní?

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
Já jsem zklamaný z přístupu vládní koalice ve sněmovně, protože to, co navrhovala ta senátní verze, bylo pouze narovnání nespravedlnosti, která ta vládní verze obsahuje a to je, že se vykašlala nebo zapomněla na zhruba 135 tisíc důchodkyň matek, které jsou na tom stejně nebo hůře z hlediska důchodu jako ti důchodci nad 85 let a ten vládní návrh jim žádnou tisícikorunu měsíčně nepřidával. A my jsme navrhovali jediné a to je to, aby i těmto matkám důchodkyním, které šly do důchodu v 55 letech, a proto jim teď není 85, ale pouze 80, rovněž ta tisícikoruna měsíčně byla přidána, neboť to považujeme za spravedlivé, to znamená, myslím zatím, že ten senátní návrh zákona byl spravedlivější než to, co bohužel ve sněmovně nyní prošlo.


Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
--------------------
Čili vy ten návrh považujete za diskriminační pro ženy kvůli té hranici 85 let, chápu to správně?

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
Já nevím, co vedlo vládu k tomu, že se na těch 140 tisíc nebo 135 tisíc ty odhady se různí, matek důchodkyň, vykašlala, protože ona deklaruje nebo já si myslím, že zájmem nás všech by mělo být, abychom zvyšovaly důchody těm, co mají ty důchody nejnižší a tam určitě patří ta skupina důchodců nad 85 let. Ten důvod je jednoduchý, oni mají ten důchod vypočítaný podle starého zákona a promítá se do výše důchodů i ta doba, kdy oni vydělávali za socialismu a tudíž ty důchody jsou velmi nízké. Úplně do stejné skupiny a ve stejné situaci jsou právě ty matky důchodkyně s dětmi, které šly do důchodu v 55, 56, 54 letech a mají stejně nízké nebo dokonce nižší důchody než ti důchodci, kterým je dneska nad 85 let, ale vláda z důvodů mně neznámých a ani dneska ve sněmovně nevysvětlených, je do této množiny nezahrnula to zvýšení těch důchodů a my jsme to chtěli napravit.


Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
--------------------
Na druhou stranu předseda ČSSD Jan Hamáček, který byl proti vašemu návrhu, argumentoval tím, že nevýhodu by zase měli senioři, kteří šli do důchodu později. Vy v tom problém nevidíte?

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
Senioři, kteří šli do důchodu později v tom smyslu, že jak asi pan Hamáček myslí, si takzvaně vydělali důchod, samozřejmě by v jisté nevýhodě byli, ale v té nevýhodě jsou i ti senioři, kteří si vydělali na důchod dneska a potom jim ještě není 85, také. A co já k tomu chci ale říct, je, že my pokud chceme být, řekněme, sociální, a pomoci té nejslabší skupině, tak pokud vezmeme ty seniory, kteří si vydělali na důchod, tak ty nejsou v té nejslabší skupině, tím já neříkám, že by jim také nemělo být přidáno, pokud si zaslouží. Ale pokud jsme se chtěli postarat o ty, co to nejvíce potřebují, tak jsme to měli udělat tak, že nebudeme tu jednu skupinu, jak vy jste správně řekla, diskriminovat a žádný zákon není dokonalý, ale já trvám na tom, že ten zákon nebo ta změna, kterou navrhoval Senát, byla spravedlivější a dokonalejší než to, co navrhovala vláda a následně schvalovala sněmovna a ten důvod je velmi jednoduchý. Pokud pan Hamáček říká, že tady existuje nespravedlnost, řekněme, ve stovkách důchodců, o kterých vy jste mluvila, tak to co my jsme narovnávali, je nespravedlnost, která se vyskytuje v desítkách tisíc, respektive ve 130 tisících případech a to je sakra rozdíl.


Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
--------------------
Pokud by Poslanecká sněmovna přijala návrh Senátu na růst důchodů o 1 tisíc korun po 25 letech na odpočinku, systém by zkolaboval, řekla ministryně práce Jana Maláčová za ČSSD. Z vašeho pohledu, když budeme právě u ekonomiky této věci, může systém ohrozit to, co dnes schválili poslanci, tedy průměrné zvýšení penzí, řekněme, o 900 korun. Jak to vidíte?

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
Paní Maláčová říkala, že by ten systém zkolaboval ne proto, že by nebyly peníze, nakonec paní ministryně financí paradoxně říkala, že jí na ten senátní návrh peníze byly neboť to navýšení bylo 1,7 miliardy korun a my jsme jí říkali, kde by se ty peníze daly případně vzít. Ale paní Maláčová, paní ministryně práce sociálních věcí Maláčová, říkala, že by ten systém zkolaboval proto, že to technicky není proveditelné. Já tedy musím říci, že jestliže v roce 2018 není informační systém ministerstva práce a sociálních věcí schopen vyhledat, v který den a kdy dostal první důchod, tak je to tedy situace tristní nebo situace na pováženou. Na druhé straně jsem přesvědčen, že by to dohledatelné muselo být, byť třeba s nějakými obtížemi a rozhodně by nemohlo dojít k tomu, že by ten systém zkolaboval. Možná, že by došlo v nějakém okamžiku k nějakému zpoždění, ale mluvit o kolapsu mi připadá, já jsem to dneska říkal i ve sněmovně, jako šíření poplašné zprávy.


Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
--------------------
Ještě jedna věc, zajímá mne otázka zásluhovosti. Základní výměr, tedy pevná část důchodů, která je pro všechny hodná, má nově odpovídat 10% průměrné mzdy na místo dosavadních 9 %. Ten podíl zásluhovosti, zásluhové části se tak vlastně o něco zmenší. Je to problematické pro vás nebo ne?

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
Ne, ten podíl zásluhové části se, když se zvyšuje z 9 a 10 %, tak se trošku zvětší asi nějakých 20 % toho celkového, té celkové důchodové výměry. Já musím říct, že mně osobně to nějak zvlášť nevadí, protože skutečně existují důchodci, kteří z hlediska té procentní části, to je ta druhá část důchodu, se na tom velmi špatně třeba i z těch důvodů, které jsem říkal, že jim byla vypočítávána i z těch příjmů, které měli za socialismu. A je to krok, který bych řekl, že pokud nemáme novou důchodovou reformu, tak má svoji logiku nakonec i občanští demokraté pro ten vládní návrh hlasovali, když neprošel ten senátní, takže hlasovali pro to navýšení té části, řekněme, stálé části, která je odvozena vlastně od průměrné mzdy. Takže pro to není věc, která by byla nepřijatelná. Na druhé straně si myslím, že bychom se spíše měli zamyslet nad důchodovou reformou a nad tím, jakým způsobem to celé vyřešíme, protože všechny ty návrhy jsou jenom dočasné.


Lucie VOPÁLENSKÁ, moderátorka
--------------------
To už bude na další povídání v jiném pořadu. Tolik Miloš Vystrčil, předseda senátorského klubu ODS. Děkuji vám za rozhovor, na slyšenou.

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
Děkuji také, dobrou noc, na slyšenou.

Přílohy