Vlaky jezdily po vadné koleji. Správce to neřešil

28.04.2011

Mladá fronta DNES, strana 2, Vysočina (Miroslav Mareš)


Na železniční trati z Kostelce u Jihlavy do Slavonic jsou od roku 2007 technické problémy. Na urgence drážních inspektorů nikdo dlouhodobě nereagoval.

Kolejnice na trati mezi Kostelcem u Jihlavy a Slavonicemi nejsou dlouhodobě v pořádku. Upozorňují na to už od července 2007 pracovníci Drážní inspekce.

Správa železniční dopravní cesty na jejich výzvy nereagovala, má jinou metodiku kvalifikace závad.

Do této „diskuze“ se nyní vložili zástupci obcí a měst u železniční trati. Nechtěli čekat, až se stane nějaký malér. Hlášenky vad z července 2007 upozorňovaly celkem na 26 závad kolejnic s termínem odstranění jeden měsíc. Čtyřicet sedm závad bylo s termínem odstranění jeden rok.

Na trať v roce 2007 ale opraváři kvůli sepsaným závadám nedorazili. A nedorazili ani do srpna 2010, kdy se na trati znovu objevili muži z Drážní inspekce.

Ani potom se „ledy“ nepohnuly. „Není jakýkoli důvod k obavám o bezpečnost cestujících,“ reagoval mluvčí Správy železniční a dopravní cesty Pavel Halla. „Trať je pravidelně kontrolována, údržba a opravy se dějí na základě plánu na běžný rok, případně jsou vybrané práce prováděny za provozu,“ dodal Halla.

Letos podle něj dojde k výměnám pražců, lokální výměně kolejnic i k odstraňování dalších závad. Od 18. do 22. dubna byla v úseku z Dačic do Slavonic na jihu Čech výluka.

V minulosti podlemluvčího Hally došlo k výměně zhruba tří tisícovek pražců v úsecích Třešť-Hodice, Kostelec-Třešť a Sedlejov-Telč. Investovalo se do deseti přejezdů, do některých výhybek a mostů.

Drážní inspektoři ale upozorňovali, že problémy jsou na celé trati na kolejnicích. Stavem regionální trati mezi Kostelcem u Jihlavy a Slavonicemi se zabývali zástupci obcí a měst na pracovní schůzce, minulý týden se byli podívat na úsek mezi Mysliboří a Sedlejovem na Telčsku. „Na odstranění některých identifikovaných závad a nedostatků se už pracuje,“ oznámil předseda svazku obcí u trati z Kostelce do Slavonic, senátor Miloš Vystrčil. „Také jsme zjistili, že chybí jednotná metodika pro posuzování závad na železnici,“ upozornil.

Správa železniční dopravní cesty závazně přislíbila odstranit všechny zjištěné závady do 30. června 2011.

Třeba pro obyvatele Sedlejova na Telčsku je vlak kromě auta jediným dostupným veřejným dopravním prostředkem.

Přílohy