Výjimky pro povinné měřiče tepla

19.03.2015

ČT 24 | 21:05 | Pořad: Ekonomika


Zuzana HODKOVÁ, moderátorka
--------------------
Chystá se další změna v měření tepla. Senát dnes poslal do sněmovny pozměňovací návrh, aby povinné měřiče nemusely být v takových bytech, u nichž se jednoduše nevyplatí. Od začátku roku je musí mít všechny domácnosti bez výjimky, aby bylo možné rozpočítat náklady na topení. Pokud návrh projde, měl by začít platit ještě před příští topnou sezónou.

Jan MLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu /ČSSD/
--------------------
Ministerstvo průmyslu a obchodu zadalo studii, konkrétně ČVUT, která by měla identifikovat, kterých kategorií budov se to, se to týká a potom, až ta studie bude hotová, tak musíme vysvětlit Evropské komisi, že v těchto typech budov nemá smysl provádět měření a je to třeba rozpočítávat tím tradičním způsobem.

Zuzana HODKOVÁ, moderátorka
--------------------
A já už do Jihlavy zdravím senátora Miloše Vystrčila, předsedu výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Hezký večer.

Miloš VYSTRČIL, předseda, výbor pro územní rozvoj, veř. správu a živ. prostředí, Senát ČR /ODS/
--------------------
Dobrý večer z Jihlavy.

Zuzana HODKOVÁ, moderátorka
--------------------
Podle současného zákona měla být ta měřidla instalována do konce roku. Proč tedy Senát zasahuje až teď, když už třeba jsou ve většině domů nakoupené?

Miloš VYSTRČIL, předseda, výbor pro územní rozvoj, veř. správu a živ. prostředí, Senát ČR /ODS/
--------------------
Protože až teď jsme dostali právní normu, která měla tyto věci zařizovat. A my, když jsme si ji přečetli, tak jsme s údivem a se zděšením zjistili, že v té právní normě vlastně vůbec není zohledněn fakt, který evropská směrnice, kterou my tou právní normou implementuje a umožňuje, a to je, že vlastně není nutné vybavovat měřiči tepla ty bytové domy, nebo víceúčelové budovy, kde se to, když to řeknu zjednodušeně, nevyplatí. Odborně, kde to je nákladově neefektivní.

Zuzana HODKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pardon, ale kontroly Státní energetické inspekce probíhají už teď. Kdo to měl tedy řešit dříve?

Miloš VYSTRČIL, předseda, výbor pro územní rozvoj, veř. správu a živ. prostředí, Senát ČR /ODS/
--------------------
No dříve to měly samo..., samozřejmě řešit odpovědná ministerstva, to znamená, to se týká ministerstva průmyslu a obchodu a potom ministerstva pro místní rozvoj. A jak vy jste v té reportáži uvedli, ta, ta nutnost, nebo ta povinnost instalovat ta měřidla, už tady byla. To, co se nyní děje, že tam bylo upřesněno, jakým způsobem se mají instalovat a potom, jakým způsobem budou rozpočítávány ty náklady na teplo.

Zuzana HODKOVÁ, moderátorka
--------------------
Koho se ta výjimka konkrétně bude týkat?

Miloš VYSTRČIL, předseda, výbor pro územní rozvoj, veř. správu a živ. prostředí, Senát ČR /ODS/
--------------------
No to je právě ono. Koho se ta výjimka bude týkat, dneska nevíme. Protože...

Zuzana HODKOVÁ, moderátorka
--------------------
Už tam ale musíte mít přece nějaké návrhy, když jste to vlastně dneska odhlasovali v Senátu.

Miloš VYSTRČIL, předseda, výbor pro územní rozvoj, veř. správu a živ. prostředí, Senát ČR /ODS/
--------------------
Ne, ne, ne, já to vysvětlím. My jsme do Senátu dostali zákon, který vůbec možnost výjimky neobsahoval, protože ministerstvo průmyslu a obchodu, když ten zákon psalo a podobně i ministerstvo pro místní rozvoj, si nepřečetly některé věty, které byly napsány v evropské směrnici a nepočítaly tedy s tím, že by bylo možné některé bytové jednotky, respektive některé budovy, ve kteréch jsou byty nebo víceúčelové budovy, od té nutnosti ty měřiče tepla osvobodit. My jsme na to upozornili a žádali jsme, aby byly provedeny takové pozměňovací návrh, které aspoň dodatečně tohle to osvobození těch domácností vod zbytečné instalace měřidel tepla tam, kde se to nevyplatí, osvobodí a umožní jim se...

Zuzana HODKOVÁ, moderátorka
--------------------
Konkrétně, kterých domácností by se to mohlo týkat?

Miloš VYSTRČIL, předseda, výbor pro územní rozvoj, veř. správu a živ. prostředí, Senát ČR /ODS/
--------------------
No ale já vám teď říkám. A nyní, kterých domácností se to bude týkat. V té směrnici je napsáno, že to se týká těch domácností, kde se to nevyplatí a otázka na ministerstvo průmyslu a obchodu bylo, proč jste do zákona nenapsali, kde se to nevyplatí. A pan Mládek, pan ministr teď říkal před chviličkou, my jsme teprv nyní zadali studii ČVUT, která udělá jakousi typizaci jednotlivých způsobů vytápění a podle toho by nám mělo vyjít, kde se to nevyplatí. A my jsme do toho zákona dali to, že ministerstvo průmyslu a obchodu díky změnám, které my jsme navrhli, může vydat vyhlášku, do které potom napíše a odpoví na tu vaši otázku...

Zuzana HODKOVÁ, moderátorka
--------------------
Koho se to bude týkat.

Miloš VYSTRČIL, předseda, výbor pro územní rozvoj, veř. správu a živ. prostředí, Senát ČR /ODS/
--------------------
Kde, ve kterých se, ve kterých se to nevyplatí, koho se to bude týkat a oni potom tedy nebudí..., nebudou muset ty měřiče instalovat. Chybou je to, že vlastně, jak jste sama vy správně řekla, že už by je vlastně vod začátku toho, tohoto roku teoreticky instalovat měli, čili jsme v takovém začarovaném kruhu, ale my jsme na začátku nebyli. My jsme to zachytili v okamžiku, kdy se to dostalo k nám do Senátu, tak jsme udělali maximum v rámci toho, co možné udělat bylo.

Zuzana HODKOVÁ, moderátorka
--------------------
Já vám děkuji za rozhovor.

Miloš VYSTRČIL, předseda, výbor pro územní rozvoj, veř. správu a živ. prostředí, Senát ČR /ODS/
--------------------
Také děkuji.

Zuzana HODKOVÁ, moderátorka
--------------------
Půlhodina určená pro Ekonomiku končí. Následuje Horizont a já vám přeji hezký večer a zítra se těším opět na viděnou.

Přílohy