Vystrčil: Nemám pocit, že bychom s aktivací článku 66 tlačili na pilu. Nebudeme pak zdržovat Sněmovnu

19.10.2021

ČRo Radiožurnál | Rubrika: Dvacet minut Radiožurnálu | Autoři: Tomáš Pancíř, jkh 


Přibližuje se možnost, že zákonodárci zbaví prezidenta republiky kvůli zdravotní nezpůsobilosti dočasně jeho kompetencí? Je nutné čekat na ustavující schůzi nové Poslanecké sněmovny? Kdo může kontrolovat činnost prezidentské kanceláře, kterou kvůli podezření ze zločinu proti republice prošetřuje policie? Tomáš Pancíř se ptal předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS.

* Ústavní právníci se shodují, že v tuto chvíli do ustavující schůze Sněmovny vlastně od pana prezidenta nejsou potřeba nějaké konkrétní aktivity, konkrétní kroky. Nebylo by v takové situaci citlivé, vzhledem k rodině a samotnému panu prezidentovi, vydržet a začít s tím až po tom osmém listopadu?

To, že po panu prezidentovi nejsou vyžadovány žádné kroky, není tak úplně pravda, protože prezident podepisuje zákony. Pokud ten zákon nepodepíše, tak platí bez toho aniž by ho podepsal, nebylo tím pádem ale uplatněno právo veta a my nevíme, jestli by ho neuplatnil.

* Pardon, na druhé straně, tato pravomoc by stejně na nikoho nepřešla, jestli se nepletu.

Právo veta, to by teda přešlo. To si myslím, že by byla věc, která by přešla na předsedu Poslanecké sněmovny. Nechci se hádat, ale řekl bych, že to tak je. Pak je tady samozřejmě například jmenování soudců. Pan prezident má nějaké další povinnosti, které by za něj někdo měl plnit. Je ale pravdou, že taková zásadní povinnost, jako je přijetí demise, tam žádná není a do toho 8. listopadu je možné čekat. Tak to nakonec i dopadne, my do toho 8. listopadu čekat musíme, protože teprve tehdy se sejde Sněmovna na zasedání a bude první ustavující schůze.

* Jestli se mezitím dobře dívám do Ústavy, vracení zákonu je podle článku 62, písmena h) a jestli se dobře dívám, tak ta pravomoc opravdu na nikoho nepřechází. Je ale možné, že jsem se přehlédl. Kam jsem ale směřoval s tou původní otázkou: Nemáte pocit že, lidově řečeno, Senát v tuto chvíli ohledně článku 66 příliš tlačí na pilu?

Já ten pocit nemám. Když je v Ústavě napsáno, že pokud prezident není schopen vykonávat svůj úřad, tak má být aplikován článek 66, a vy máte dopis, ve kterém je napsáno, že prezident není schopen vykonávat svůj úřad, tak je vaší povinností jako zákonodárce s tím něco dělat. Když mi řeknete, že ‚teď nic nehrozí a teď s tím nic dělat nebudu‘, tak si myslím, že říkáte, že zákon někdo porušuje a není naplněn. To ale přece neznamená, že já nemám konat.

* Pardon, na druhé straně, kdyby měl pan prezident zápal plic a bylo by jasné, že bude tři týdny pryč, tak ten článek přece také nebudete aktivovat.

Počkejte, znovu se ale bavíme o tom, že stejně dojde k tomu, že bychom přijímali usnesení Senátu velmi blízko tomu datu, kdy by ho případně přijímala Sněmovna. Pokud vy mluvíte o nějakém chvatu, tak se mě ptáte, proč to nepřijmete až po Sněmovně a proč to chcete přijmout pět dní před Sněmovnou. Na to říkám: já si myslím, že je lepší, když to uděláme velmi krátce – s tím souhlasím – před tím, než by o tom případně hlasovala Sněmovna.

Musíme s co možná největší jistotou vědět, že o tom také bude hlasovat Sněmovna: to zjistíme tak, že se předtím, než bychom hlasovali my, zeptáme, jaké je prezidentův aktuální zdravotní stav. Následně o tom budeme hlasovat a budeme vědět, že za pět dní – což je velice málo pravděpodobné, že by se během nich zdravotní stav změnil – bude hlasovat Sněmovna. Nepřipadá mi tedy, že nějak výrazně tlačíme na pilu. Můj názor je, že bychom to měli udělat před Sněmovnou, protože by to měla být Sněmovna, kdo bude rozhodovat o tom, zda se tak stane nebo ne. Nebude ji Senát zdržovat, jestli si rozumíme.

 

Jak si Miloš Vystrčil představuje případný proces, který by v případě zlepšení stavu prezidenta vedl k navrácení jeho pravomocí? Co soudí o fungování kanceláře prezidenta republiky? Poslechněte si celý rozhovor vedený Tomášem Pancířem.

 

Přepis rozhovoru

Neprošlo kontrolou a jazykovou korekturou, neautorizováno!

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je předseda Senátu, místopředseda Občanské demokratické strany Miloš Vystrčil. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Hezké odpoledne, děkuji za pozvání.


Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Vy dnes máte, kromě jiného za sebou dopolední jednání Senátní komise pro ústavu a odpolední schůzku předsedy senátorských klubů a šéfy stran a hnutí zastoupených v nové Poslanecké sněmovně. Jak se po těchto jednáních přiblížila nebo vzdálila možnost, že parlament přijme usnesení zbavující pana prezidenta kompetencí?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Ta jednání byla velmi důkladná a měl jsem z nich pocit, který nakonec i sdílím, že nikdo vlastně z té vzniklé situace nemá radost, protože mnohem přehlednější a lepší by byla, kdyby pan prezident mohl normálně vykonávat své kompetence a my jsme nemuseli používat nástroje, které vlastně nebo nemuseli hledat, zda použít nástroje, které zatím ještě nikdo nepoužil, to je takový první poznatek. Tzn. všichni si spíše přejí a já to tady opakuji panu prezidentovi, aby, pokud to bude možné se ten jeho zdravotní stav zlepšil a mohl ty své kompetence zastávat. Na druhé straně, ale musím říci, a to také uznali snad všichni, že ta zpráva Ústřední vojenské nemocnice je naprosto jasná, a to, že pan prezident v současné době vlastně není schopen výkonu žádných pracovních povinností, jinými slovy řečeno, že není schopen vykonávat svůj úřad a tzn. že vlastně ta ústava říká, že naší povinností potom aktivovat ten čl. 66, ale my jsme situaci, kdy za 2 dny končí stará Poslanecká sněmovna. A aktivace toho článku může nastat jedině, když by to učinil i Senát i sněmovna, tudíž vlastně vzniká jakýsi prostor, ve kterém se bavíme o tom, zda tak učinit a kdy tak učinit a toho my hodláme využít a o tom jednala jak ta komise, tak potom i to setkání těch zástupců stran zastoupených ve sněmovně hnutí a senátorských klubů a domluvili jsme se na tom že ty jednotlivé kroky budeme činit tak, že se o tom budeme informovat.


Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Vy jste říkal že jste se shodli na tom že z toho nemáte radost, že jste se shodli na tom, že ta zpráva je zásadní a říká, že pan prezident nemůže svůj úřad v tuto chvíli vykonávat. Shodli jste se na tom to, co jste říkal po tom, že je povinností parlamentu v tuto chvíli jednat o čl. 66.?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
O tom, že je potřeba se bavit, jak tu situaci řešit to jsem měl pocit, že uznávají všichni. Teď se bavíme o tom setkání se zástupci Poslanecké sněmovny, ale jestli aktivovat čl. 66, tam už na to názory byly různé. Někteří se zatím čl. 66 ani nechtěli moc bavit. Někteří zase říkali, počkejme, až bude nastane situace, že bude potřeba, aby ta vláda podá v demisi, tzn. chtěli to odsunout až po té ustavující schůze sněmovny. A obecně na čem se shodli nakonec je, že, protože vlastně by bylo dobré, aby pokud dojde k tomu hlasování, a to pokud dojde k tomu hlasování tak, aby to bylo hlasování ve sněmovně a Senátu byla blízko sebe, časově si myslím blízko sebe.


Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Shodli, jste se co tzn. jestli by to mělo být, do týdne třeba?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
No, třeba myslím do týdne do 14 dnů maximálně ale protože, tzn. že by to mělo snad někdy až na začátku listopadu a že by snad mohl být první Senát, případně znovu říkám, případně tak, protože je to za měsíc nebo necelý měsíc tedy, tak tam ten návrh, abychom aktualizovali tu zprávu o tom zdravotním stavu pana prezidenta docela rezonovala. Já tomu i rozumím, že to není zpochybnění té současné zprávy, ale když máte nějakou nemoc, tak za 14 dní se může změnit ten váš stav a tudíž jí je potřeba aktualizovat, tak tam zazněla, tudíž to bude hrát roli potom při tom rozhodování, zda ten čl. 66 bude aktivován či nikoliv a tady ještě řeknu 2 poznámky, které jsou důležité, vždyť se na to neptal. První je, že aktivace čl. 66 neznamená, že prezident přestává být prezidentem, zůstává prezidentem a je to obyčejní odchod vlastně na nemocenskou, kdy on, pokud je nemocný tak nemůže ani plnit pracovní povinnosti a plní je na něj někdo jiný, takže to je vlastně důležitá věc. A ta druhá, že to je vlastně věc, která je dočasná, a když pan prezident případně se znovu uzdraví, tak potom opět přebírá své kompetence.


Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Vy už jste řekl jeden ze závěru, a sice, že jste se domluvili, že před případným hlasováním by jste požádali o nové posouzení zdravotního stavu. To byste opět žádali Ústřední vojenskou nemocnici a opět byste žádal vy?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Opět bychom žádné Ústřední vojenskou nemocnici, protože nikdo nezpochybnil erudici, naopak byla velmi velmi chválena. A prosím pěkně ještě zopakuju, nebylo by to nové posouzení, bylo by to jenom aktualizace toho stavu, to znamená, jestli by tam došlo k nějakým vyšetřením nebo nedošlo, to já neumím posoudit, ale není to tak, že by jako někdo chtěl nové posouzení buď někoho jiného, protože tady není důvěra, je to naopak. Je tady naprostá důvěra, aspoň tak jsem to chápal já ve vojenskou nemocnici a její nálezy, ale je tady potřeba zjistit, zda se to nezměnilo za těch 14 dní nebo 3 týdny, co bychom to potřebovali vědět proto, abychom se mohli rozhodnout, zda budeme aktivovat ten článek nebo ne.


Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
předseda SPD Tomio Okamura ráno ve speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus mluvil o tom, že by chtěl pro případné jednání o aktivaci čl. 66 další podklady, třeba mluvil o zprávě lékařského konzilia. To nezaznělo, tedy na té vaší schůzce, jestli to dobře chápu?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
To tam také zaznělo, ale tady je evidentní, on to teda pan Okamura ještě v té době ten dopis v té plné podobě neviděl, ale ten dopis od Ústřední vojenské nemocnice, tu je zpráva konzilia, protože v tom dopise je odkaz na stanovisko, které vzniklo tím, že podle mě několik možná i desítky lékařů se vyjádřili ke zdravotnímu stavu pana prezidenta a vzniklo stanovisko, a to stanovisko je takové, že zahrnuje 2 body. Ten první je, že v současné době pan prezident není schopen plnit nebo vykonávat žádné pracovní povinnosti, a to druhé je vzhledem k tomu, že má nějaké, nějakou trvalou chorobu nebo trvalou zátěž, tak to je, takže ta situace, jak bude do budoucna krajině nejistá, ale to, že by se ve v průběhu několika týdnů změnil ten zdravotní stav, je málo pravděpodobné, to je ta, řekněme prognóza do budoucnosti a je tam málo pravděpodobné, to znamená nějaká malá, pravděpodobnost, že by se to mohlo zlepšit. A proto to chceme aktualizovat, zda se přece jen tak třeba a všichni bychom si to přáli nebo věřím, že by to většina lidí, naprostá většina lidí panu prezidentovi přála, tak proto se na to chceme znovu zeptat, protože tam je nějaká malinká, malá, bohužel malá pravděpodobné, že se to může zlepšit existuje.


Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Předseda Senátu z Občanské demokratické strany Miloš Vystrčil je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Pane předsedo, nakolik je pro vás důležité, aby se na případné aktivaci čl. 66 shodly strany napříč politickým spektrem?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Pro mě je to důležité z toho hlediska, že pokud by se to podařilo, tak by nedošlo k rozdělování společnosti, bylo evidentní, že tady je nález, který, jehož autorem je renomovaná nemocnice Ústřední vojenská nemocnice a, že my ho bereme na vědomí a nemáme jinou možnost, než se podle toho nálezu zachovat. A pokud bychom se na tom shodli a všichni jsme následně například, když to bude ten nález takový, jako je dnes, jako máme dnes jsme aktivovali čl. 66, tak by to znamenalo, že ti lidé by nešli proti sobě.


Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Právě proto se ptám, jak je to důležité, možná se zeptám opačně. Je pro vás přijatelné zahájit to řízení, i kdybyste věděl, že proti budou poslanci SPD a hnutí ANO?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Pro mě je důležité co a jak bude vypadat v ten okamžik, když se o tom bude jednat. Ten nález té nemocnice, pokud bude konstatováno, že se nezměnil, tak my nemáme jinou možnost dle mého názoru, než podle ústavy aktivovat čl. 66.


Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
I kdyby tyto dva subjekty byly proti?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
I kdyby byly tyto subjekty proti, protože když budou proti, tak to nebude mít žádnou logiku, protože tím, že jsou proti, vlastně jsou proti tomu, co je napsáno v ústavě a já jenom musím znovu říct, že aktivace toho článku je ochrana prezidenta jako instituce a vlastně ochrana prezidenta jako osoby, aby se mohl léčit a nemusel vykonávat některé povinnosti tak přechází na nikoho jiného a když se vyléčí, tak se vrací.


Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Mimochodem na té schůzce, kterou jste měli, jaké bylo stanovisko předsedy hnutí ANO, řekl jasně, jak se k tomu hnutí ANO v tuto chvíli staví?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Pan premiér se vyjádřil v tom smyslu, že by chtěl tu věc řešit ohledně aktivace čl. 66 až poté, co, jak se tomu porozuměl, co proběhne ustavující schůze sněmovny. Já jsem tomu ale neporozuměl, jak by si to představoval, protože až proběhne ustavující schůze sněmovny, tak je potom povinností vlády podat bez zbytečného odkladu, podat demisi do rukou prezidenta republiky.


Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Pardon, že do toho skáču. Vy říkáte, že jste tu nechápal, proč jste se nezeptal, proč jste si to nevyříkali?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
To jsem se ptal a on zopakoval, že si to takhle představuje, že by se klidně mohlo počkat, protože tam existujou precedenty, kdy třeba ta vláda podá demisi za týden. Takže on říká, tak by jsme se do týdne mohli sejít a všechno by jsme to vykomunikovali a pak bychom to rychle udělali. Já si myslím, že by to tak být nemělo, že by jsme situaci měli být připraveni. A ten, kdo by potom, případně měl nějak rychle konat by měla být sněmovna, ale ten Senát už může být v předstihu, případně to usnesení udělat a sněmovna buď ho udělá, pak to platí a k té aktivaci dochází nebo neudělá a pak to neplatí a k té aktivaci nedojde.


Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Na druhé straně ústavní právníci se shodují, že v tuto chvíli do té ustavující schůze sněmovny vlastně od pana prezidenta nejsou potřeba nějaké konkrétní aktivity, konkrétní kroky. Nebylo by v takové situaci třeba i citlivé vzhledem k rodině pana prezidenta a k samotnému panu prezidentovi opravdu vydržet a začít s tím, až po tom osmém?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
S tím, že nejsou po panu prezidentovi žádné kroky, to tak úplně není pravda, protože pan prezident podepisuje zákony. Pokud zákon samozřejmě nepodepíše, tak on platí bez toho, aniž by ho podepsal a tím pádem nebylo uplatněno právo veta a my nevíme jestli ho neuplatnil.


Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Pardon, na druhé straně tato pravomoc by stejně na nikoho nepřešla jestli se nepletu, právo veta k zákonům?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Ne, právo veta, to by teda přišla, to si myslím, že by tak bylo, že tohleto zrovna byla věc která by přišla na předsedu Poslanecké sněmovny mám pocit. Takhle bych to řekl já, aspoň nechci se hádat, ale řekl bych, že to takhle je. A pak je tady samozřejmě jmenování soudců, například. A další zase další věc, kterou zase někdo vykonává, tzn. pan prezident má nějaké další povinnosti, které by za měj někdo měl plnit a já si myslím, že je to potřeba říci, ale je pravdou, že taková zásadní povinnost, jako je přijetí demise, tam žádná není a do toho 8. listopadu je možné čekat. Nakonec i takto dopadne, protože my do toho 8. listopadu čekat musíme, protože teprve 8. listopadu se sejde první zasedání nebo se sejde sněmovna své zasedání a bude první ustavující schůze.


Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Jestli se dobře dívám, tedy do ústavy mezitím, tak vracení zákonů je podle čl. 62 písmene h) a jestli se dobře dívám, tak opravdu ta pravomoc na nikoho nepřechází, ale je možné, že jsem se teď přehlédl. Ale ještě k té původní otázce nebo kam jsem směřoval. Nemáte pocit, lidově řečeno, že Senát v tuto chvíli ohledně čl. 66 moc tlačí na pilu?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Já ten pocit nemám, protože když je v ústavě napsáno, že pokud prezident není schopen vykonávat svůj úřad, tak má být aplikován čl. 66 a vy máte dopis, ve kterém je napsáno, že prezident není schopen vykonávat svůj úřad, tak je naší povinností jako zákonodárce s tím něco dělat a když vy řeknete, no, ale teď nic nehrozí, teď s tím nic dělat nebudu, tak si myslím, že říkáte, no, ale když ten zákon někdo porušuje a není naplněn, tak přece to neznamená, že já nemám konat. Já nevím, kdybych to...


Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Ono na druhé straně, kdyby pan prezident měl zápal plic, bylo jasné, že bude 3 týdny pryč, tak to přece také nebudete aktivovat?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Ale počkejte, ale znovu se bavíme o tom, že stejně dojde k tomu, že bychom přijímali to usnesení Senátu velmi blízko tomu, kdyby ho, případně přijímala sněmovna. Tzn. pokud vy mluvíte o nějakém chvatu, tak se mě ptáte, proč to nepřijmete až po sněmovně a proč chcete to přijmout 5 dní před sněmovnu. Na to já říkám, já si myslím, že je lepší, když uděláme velmi krátce, s tím souhlasím předtím, než by o tom, případně hlasovala sněmovna, tzn. musíme vědět, že o tom také bude hlasovat sněmovna s co možná největší jistotou. To zjistíme tak, že předtím než bychom hlasovali my, tak se zeptáme, jaký je ten aktuální zdravotní stav a následně o tom budeme hlasovat budeme jen za 5 dní, což je velmi málo pravděpodobné, že zdravotní stav změnil může hlasovat sněmovna. Tzn. nepřipadá mi že nějak významně tlačíme na pilu a můj názor je, že bychom to měli udělat přesně proto, protože by to měla být sněmovna, bude rozhodovat o tom, zda se tak stane nebo ne.


Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
A bude mít jakési právo veta?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
A nebude ji Senát zdržovat, jestli si rozumíme, nebude ji zdržovat.


Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Já se na to ptám, protože někteří senátoři v těch posledních letech se opakovaně vymezovali proti Miloši Zemanovi. Koneckonců Senát jednal o ústavní stížnosti na prezidenta. Považujete za šťastné, že je právě Senát teď tím, kdo iniciuje to rozhodování? Nebude to částí veřejnosti bráno jen jako další pokus některých senátorů zbavit nepohodlného prezidenta?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Na komisi pro ústavu také zaznělo, že je škoda že je nešťastné, že jsme už jednou tuto iniciativu ne my teda, ale někteří senátoři vyvíjely. Ale tady chci upozornit, že ta se má komise pro ústavu která dnes řekla, že bychom měli postupovat tak jak se spolu o tom bavíme, že pokud se ukáže zdravotní stav pana prezidenta se nezlepšil, tak bychom měli těsně před tím než tak bude činit sněmovna aktivovat čl. 66. Předtím ta samá komise řekla a v případě toho předchozího návrhu, který pocházel vlastně od Pavla Fischera a zahraničních výborů, řekla ne, ne, ne, my si myslíme, že toto není aktivací čl. 66 a vlastně k tomu nedošlo. Tzn. já si myslím že třeba ta komise pro ústavu se v tomto chová velmi, bych řekl kontinuálně a čitelně. Tehdy řekla ne a teď říká, je to tak vážné, že bychom měli. A pojďme to ještě jednou před tím, než se do toho pustíme zkontrolovat tak, že se zeptáme, jak to je aktuálně.


Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Předseda Senátu, místopředseda ODS Miloš Vystrčil zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Vy jste včera citoval z té zprávy Ústřední vojenské nemocnice také informaci, že vedoucí Kanceláře prezidenta republiky pan Mynář informace o neschopnosti Miloše Zemana vykonávat pracovní činnost věděl už od minulé středy. Včera jste to nechtěl moc komentovat s tím jednodenním odstupem. O čem to podle vás svědčí?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Ještě jednou, aby případně posluchači rozuměli. Pan vedoucí Kanceláře prezidenta republiky se ve středu v 8 hodin ráno dozvěděl, že pan prezident není schopen žádných pracovních úkonů.


Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
A o den později tam přivedl předsedu Poslanecké sněmovny. O čem to podle vás svědčí?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Předsedy Poslanecké strany, aby podepsal rozhodnutí o svolání zasedání Poslanecké sněmovny. To svědčí o tom, že pan vedoucí buď zapomněl, co mu ve středu lékaři říkali, anebo udělá věc, která se nedělá a která je pro mě nepřijatelná a nehodlám to víc komentovat.


Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Mimochodem vy jste se na to Ústřední vojenské nemocnice výslovně ptal? Vy jste měl nějaké indicie, že to pan Mynář věděl?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Ne, já jsem se vojenské nemocnice ptal na to, jestli je Kancelář prezidenta republiky informována, protože Kancelář prezidenta republiky o zdravotním stavu pana prezidenta, protože Kancelář prezidenta republiky měla ode mě v úterý dotaz.


Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Na který neodpověděla.

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Já jsem říkal, tak se, když píšu teda teď té nemocnici, protože Kancelář prezidenta republiky pořád nic, tak kromě jiného se zeptám i na to, jestli to ta Kancelář prezidenta republiky ví. Když řekne, že to ona to neví, že to ví třeba jenom rodinní příslušníci a podobně, tak tím se vysvětlí, proč neodpovídá. Já jsem si to moc nemyslel ale rozumíte, jak jsem už prostě říkal, jsem vyčerpal všechny možnosti, tak proto jsem se musel zeptat.


Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Vy jste v pátek mimo jiné řekl, že pracovníci prezidentské kanceláře podle vašeho mínění činí kroky, s nimiž by Miloš Zeman ne vždy souhlasil, co konkrétně jste tím měl na mysli?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Měl jsem tím na mysli ten způsob, jakým je o zdravotní stavu prezidenta Zemana informováno a i vyjádření Miloše Zemana z roku 2019, kdy on říkal, že je občan nebo občan má právo na to aby byl informován o zdravotním stavu prezidenta a připadalo mi, že to musí být tak, že buď pan prezident není v dobré kondici, anebo to je tak, že Kancelář prezidenta republiky neříká o panu prezidentovi všechno v tom smyslu, že neříká, jakým způsobem o něm informuje. Já prostě nevěřím tomu, že pan prezident Zeman, kdyby byl v kondici by souhlasil s tím, aby, když je na jednotce intenzivní péče, jeho mluvčí psal, že dneska měl buchtu s meruňkami a zítra bude mít pyré s vinnou klobásou, tomu prostě nemůžu uvěřit. To, jak já znám pana prezidenta Zemana, není jeho styl.


Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Kdyby byl aktivován ten čl. 66 ústavy přišlo by pravomoc odvolat vedoucího Kanceláře prezidenta na předsedu vlády? Měl by podle vašeho názoru v takovém případě premiér jako jeden z prvních kroků odvolat Vratislava Mynáře?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Pan kancléř Mynář dle mého názoru není člověkem na svém místě. Tolik má odpověď, já myslím, že to je jasné.


Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Jak by v případě aktivace čl. 66 měli předsedové vlády a sněmovny ke Kanceláři prezidenta republiky přistoupit? Byly by podle vás na místě třeba nějaké audity nebo nějaké zásadnější změny v kanceláři prezidenta?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
To hodně spekulujeme, ale to že kancelář by prezident republiky funguje způsobem, který není standardní, je pravdou a že by pokud k tomu ke všemu dojde, bylo dobré, aby se zjistilo, jakým způsobem tam věci fungovaly. To si myslím, že by bylo správné.


Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
V případě, kdyby byl aktivován čl. 66 ústavy, tak by vzrostla důležitost předsedy Poslanecké sněmovny. Hypoteticky by přitom mohlo dojít k tomu, že vlastně všichni nejvyšší ústavní činitelé této země budou z jednoho volebního subjektu. Koalice Spolu chce obsadit post předsedy sněmovny. Lídr koalice Spolu předseda ODS Petr Fiala aspiruje na post premiéra. Vy jste předsedou Senátu a jste také z Občanské demokratické strany. Je něco takového šťastné?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Já nevím, já jsem se tím nikdy nezabýval. Asi měli rozhodovat, řekněme, zejména jiná kritéria, než to ze které jste strany. Osobně si myslím, že možná je to lepší, když takto není, protože to umožňuje ty typy otázek, kterou jste mi položil, ale zase, když ten člověk má důvěru a případně by byl k tomu dobře disponován, tak si myslím, že by neměla být ten vyloženě nějaká překážka která tomu zabrání.


Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Kancléř Vratislav Mynář vás osobně včera odpoledne obvinil, že jste vyvolal mediální hru, která měla sloužit jen k vašemu zviditelnění. Chcete se zviditelnit?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
To vyjádření pana vedoucího Kanceláře republiky mě uráží a já jsem o tom hodně přemýšlel, zda na to nějak reagovat ta. Nakonec jsem se rozhodl, že zatím na to reagovat nebudu a co se týká té vaší otázky, tak já nevím, jak to mám udělat, abych upozornil na to, že tady se nikdo nestará dobře o našeho prezidenta a informuje správně občany a zároveň se teda zviditelňovat nebo nebýt s vámi v rozhlase a někde jinde zase v televizi to nejde, to je jako jedno s druhým, ale jestli to myšlený tak, že to dělám pro to, abych byl víc vidět, tak to teda teda fakt odmítám.


Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Ještě k tomu samotnému případnému jednání o aktivaci čl. 66, k tomu samozřejmě není precedent. Spousta věcí tam není upravena, jedna z věcí, o kterých se debatuje, je i to, za jakých okolností a jak by se prezident, případně k těm pravomocem vrátil. Máte v tomhletom jasno, kdy a jak, jestli rozhodnutím parlamentu, nebo jestli třeba tím, že už na začátku byste dali nějakou lhůtu pro omezení pravomocí nebo zbavení pravomocí, jakým způsobem byste to chtěli udělat?

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
To je spíš otázka pro ústavní právníky. Není potřeba ji vyřešit v okamžiku, kdy ten článek aktivujete. Můj názor, to je takový, že trochu tam dobře dát nejde, ale co je zřejmé z toho čl. 66, že je, pokud pan prezident nebo jeho okolí nabyli dojmu, může to být třeba zase nějaká zpráva lékařského konzilia a že už je zdráv, nebude schopen vykonávat úřad, tak to oznámí jednotlivým komorám parlamentu a ty odhlasují stačí podle mého názoru jednak, že už je zdráv a, že může vykonávat svůj úřad a v tom okamžiku se vrací do svého úřadu a kdyby náhodou ty komory to chtěli nějak zablokovat a nechtěli o tom hlasovat, protože se jim to takhle líbí tak potom má pan prezident možnost se obrátit na Ústavní soud. Já si myslím, že tam přijde jenom, nebo když se nechá dovézt a řekne já jsem tady a jsem zdráv, tak v tom okamžiku Ústavní soud musí rozhodnout, že se vrací do úřadu.


Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Říká dnešních 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus předseda Senátu ODS Miloš Vystrčil. Díky, že jste byl naším hostem. Na shledanou.

Miloš VYSTRČIL, předseda Senátu /ODS/
--------------------
Děkuju za pozvání. Na shledanou.

Přílohy