Zbraně a domovní svoboda: EU a odzbrojení legálních držitelů zbraní

15.06.2016

ČT 24 | 22:00 | Pořad: Události, komentáře | Téma: Senátoři - Vystrčil Miloš


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Policie patrně dostane právo zadržet v určitých případech legálnímu majiteli zbraň přímo v jeho bytě, například kvůli zdravotnímu stavu. Novelu zákona o zbraních schválil po Poslanecké sněmovně taky Senát, teď míří k podpisu prezidentu Miloši Zemanovi.

Markéta ČERNÁ, redaktorka
--------------------
Oprávnění policie zadržet zbraň v obydlí bez svolení soudu nebo státního zástupce - téma, o které se už dříve hádali poslanci, dělalo problémy i mezi senátory. I v horní komoře zazněly obavy, zda se nejedná o prolomení domovní svobody.

Miroslav ANTL, senátor /nestr. za ČSSD/
--------------------
Jsme dospěli k závěru, že to není konflikt s ústavním nebo s Listinou základních práv a svobod.

Markéta ČERNÁ, redaktorka
--------------------
Vláda novelou reagovala na tragédii v Uherském Brodě, kde střelec zabil loni v únoru osm lidí a potom i sebe. Policista bude moci zadržet zbraň v případě podezření, že by s ní její majitel mohl někomu ublížit, třeba kvůli zdravotním nebo osobním problémům.

Miloš VYSTRČIL, 1. místopředseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
Ta možnost průniku, průniku do obydlí za účelem zabavení nebo zadržení, zadržení zbraně není správný krok a že bychom tyto věci měli velmi, velmi zvažovat, bychom se nedostali do situace, kdy ze zvůle a úředního rozhodnutí dojde k tomu, že budou někomu zadržovány zbraně.

Markéta ČERNÁ, redaktorka
--------------------
Ještě více by chtěla předpisy pro držení zbraní zpřísnit Evropská komise, která svá doporučení zveřejnila v pátek. Návrh by měl zakázat držení poloautomatických zbraní. Schválila ho většina států osmadvacítky, s výjimkou Česka, Polska a Lucemburska. Na tahu je teď Evropský parlament. Markéta Černá, Česká televize.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Senátor Libor Michálek, dobrý večer.

Libor MICHÁLEK, senátor /nestr. za KDU-ČSL, SZ a Piráty/
--------------------
Dobrý večer.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A senátor Jaroslav Kubera, dobrý večer.

Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu, člen ústavně-právního výboru, Senát /ODS/
--------------------
Dobrý večer.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Pane Kubero, co se stane, až ta novela začne být účinná?

Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu, člen ústavně-právního výboru, Senát /ODS/
--------------------
Tak to je právě to, co se stane, až novela začne platit, to lze velmi těžko odhadnout. Ono ty důvody, už ten první důvod, že ta novela je reakcí na události ve Vrběticích a na, na střelbu v Uherském Brodě, už to samo, a to je u nás typické, vzpomenu teplickou vraždu mladé dívky, okamžitě se začala velká debata o tom, že by se měl snížit věk trestnosti. Ty věci se mají řešit bez těchto událostí. Tady stát nejprve rezignoval na to, že začal prodávat munici a střelivo k likvidaci soukromým firmám, podle mého názoru to je výsostná povinnost státu a Armády České republiky, potažmo Policie České republiky a už dnes má policie možnost v takových případech, kdy dochází k ohrožení života nebo zdraví, tak má možnost vstoupit, ale to, co je teď napsáno v tom zákoně a pan senátor Láska mluvil o tom, že to může být jenom speciální útvar policie, to není pravda, může to být i policista, tam jsou dva paragrafy, které umožňují ten vstup do obydlí, tak to samozřejmě může vést ke zneužívání a ono to není tak. To jsou výjimečné případy, že někomu jaksi v hlavě z minuty na minutu ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Dobře, pane senátore, promiňte, já tu otázku trochu, já tu otázku trochu zkonkretizuju.

Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu, člen ústavně-právního výboru, Senát /ODS/
--------------------
Ano.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Co je špatného na tom, že policie operativně, rychle bude moci potenciálně nebezpečnému člověku odebrat zbraň? Pan Bárek, senátor Bárek dokonce mluví o tom "omezit blázny, kteří jsou schopni kohokoli postřílet"? Co je na tom špatného, že policie rychle zareaguje?

Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu, člen ústavně-právního výboru, Senát /ODS/
--------------------
No, ona nikdy dost rychle nezareaguje, protože ty takzvané "domácí zabíjačky" často dělají lidé, kteří nemají žádnou duševní poruchu, jenom dojde, dojde k nějaké hádce a oni, teď je velmi moderní zabíjet nožem, takže bude i nože zabavovat policie? To prostě není možné! To, ta ochrana obydlí, to je jedno ze základních lidských práv a my ustupujeme, ustupujeme, v rámci boje proti terorismu si necháváme tu svobodu osekávat. Ty případy, jako je střelba Uherském Brodě, jsou statisticky, ačkoli je to obrovská tragédie, ale jsou statisticky nevýznamné, nevýznamné, stejně tak jako ty vraždy mladistvých, které se stanou jednou za pět nebo za šest let. Je to velmi vždycky smutný příběh, ale není kvůli tomu nutné vlastně tisíce lidí, a vy už jste zmínili tu připravovanou směrnici, kterou samozřejmě už jsme prohráli, takže ministr tam jede s velkými silnými rameny, s mandátem Senátu a Poslanecké sněmovny a tam s tím zametou a bude ... a bude tady nová směrnice a možná, že tento zákon ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ano, pane senátore, prosím, teď neexstendujme to téma k další záležitosti. Možná se k tomu ještě dostaneme. Pane senátore Michálku, jsou tady dostatečná pravidla na to, aby policie rychle zasahovala? Proč si máme nechávat osekávat svobody, jak naznačuje Jaroslav Kubera.

Libor MICHÁLEK, senátor /nestr. za KDU-ČSL, SZ a Piráty/
--------------------
Já si myslím, že ohledně osekávání svobod se tady vytváří zbytečná panika. Dneska vlastně Listina základních práv a svobod připouští v několika svých ustanovení, že s cílem zajistit bezpečnost je možné určitá opatření přijmout, konkrétně je to v článku 12, v článku 16, 17. Takže ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ale ta opatření tady existují podle slov pana Kubery.

Libor MICHÁLEK, senátor /nestr. za KDU-ČSL, SZ a Piráty/
--------------------
Ty opatření ale neumožňují to okamžité zadržení té zbraně v rámci předběžného opatření. To, co se vlastně stalo ve Vrběticích, tam bylo zahájeno správní řízení s tím člověkem, který potom vraždil, ale on měl určitý časový prostor na to ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Myslíte Uherský Brod teď? Ano ...

Libor MICHÁLEK, senátor /nestr. za KDU-ČSL, SZ a Piráty/
--------------------
Uherský Brod a on měl určitý časový prostor na to, kdy už on věděl, že mu ta zbraň bude odebrána, a to díky tomu, že měl, měl už tu písemnost. Kdyby po zadržení byl ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
No a s těmi novými pravidly ten prostor nebude? Tam prostě někdo řekne: "To je blázen ..." a policie mu hned může sebrat zbraň?

Libor MICHÁLEK, senátor /nestr. za KDU-ČSL, SZ a Piráty/
--------------------
Je tam také určitý postup nutný, to znamená, musí tam by například lékařská zpráva, která bude svědčit o tom, že došlo k závažné změně toho zdravotního stavu, musí tam být výzva té policie, aby ta zbraň byla vydána a teprve, když prostě selže tady tento mechanismus, tak může být ta domovní svoboda prolomena, ale jak říkám, není to nic nestandardního. Je to běžné i v jiných jurisdikcích, že se toto připouští.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Pane Kubero, není to daleko rychlejší proces, který zachrání potenciálně ohrožené životy?

Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu, člen ústavně-právního výboru, Senát /ODS/
--------------------
Znovu opakuji, policie má už dnes tuto možnost i bez této novely a já se ptám pana senátora, zdali by k tomu nedošlo, k té střelbě, kdyby už platila tato novela? Samozřejmě, že by k té střelbě došlo i přesto, že by  platila tato novela. Zákon nemůže zabránit, ať ta zbraň je legální nebo ilegální, když bude mít ilegální zbraň, tak k čemu bude tento zákon? O tom nebude nikdo vědět a ilegální  zbraně se dají sehnat poměrně snadno, takže stejně o tom nikdo nebude vědět. Prostě snaha zabránit všemu zákonem, je marná, marná, marná, stejně jako pokutománie, která v České republice nabyla už hrůzostrašných rozměrů. Policie i dnes má možnost, pokud je takové podezření, tak má možnost konat. Je-li v ohrožení života nebo zdraví, tak má možnost konat i bez tohoto zákona a je nadbytečné tuto pravomoc, a pan senátor Láska říkal, že to musí dělat speciální útvar, není to pravda, může to udělat každý policista, jak je napsáno v paragrafu 56.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ano, o tom jsme mluvili.

Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu, člen ústavně-právního výboru, Senát /ODS/
--------------------
Takže nemusí to být žádný speciální útvar.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Pane senátore Michálku, to je konkrétní výhrada ze strany pana senátora Kubery. Nestal by se Uherský Brod? Vy jste říkal, musel, stejně by muselo proběhnout nějaké lékařské šetření, výzva k odevzdání zbraně. To je obrovský časový prostor na to, aby se to stejně stalo, nebo ne?

Libor MICHÁLEK, senátor /nestr. za KDU-ČSL, SZ a Piráty/
--------------------
Takhle, pan senátor Kubera má určitě pravdu v tom, že žádná legislativní úprava nemůže stoprocentně vyloučit takové excesy, jaké se staly. Jde nicméně o to, aby se pokud možno, ten prostor omezil a dneska v Senátu tam zazněl ten argument prostě, i kdyby tato novela měla zachránit pouze jeden lidský život nebo v uvozovkách "pouze" jeden, tak i tak to má prostě svůj význam, svůj přínos. Rozhodně ty procesy, jak jsou teďka tou novelou nastaveny, tak zkracují, zkracují vlastně ty časové lhůty, které jsou nezbytné dnes.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Čili přínos, nepřínos, vaše stanoviska jsou jasná. Velmi krátce, pánové, oba poprosím ještě k tomu, co pan Kubera částečně už otevřel, to je ta evropská směrnice, která má obecně omezovat legální držení zbraní. Pane Kubero, jak by vláda měla postupovat, co by měla dělat ve vztahu k Evropské unii, aby se to změnilo, pokud je potřeba podle vašeho názoru tu směrnici změnit?

Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu, člen ústavně-právního výboru, Senát /ODS/
--------------------
Je to jednoduché. Tuším, že proti bylo Česká republika, Polsko a ještě jedna země. Takže je to podle mě marné. Bruselská byrokracie ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tam bylo Nizozemsko, které ale říkalo, že je moc mírná ta směrnice, to bylo proti z jiných důvodů.

Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu, člen ústavně-právního výboru, Senát /ODS/
--------------------
Ne, já myslím z těch zemí, které byly proti té směrnici. Ty byly asi tři, které nemají žádnou váhu.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Co by vláda měla dělat?

Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu, člen ústavně-právního výboru, Senát /ODS/
--------------------
Nic, v podstatě nemůže nic dělat. Pokud nedojde k reformě Evropské unie, tak to tak bude pokračovat nejen v tom, nejen v této věci, ale i v jiných věcech, ale já se zeptám opět pana senátora velmi stručně, kdybychom omezili rychlost na silnicích na 30 kilometrů za hodinu, tak bude nepochybně zachráněno stovky lidských životů a přesto taková hloupost nikoho nenapadne. Prostě neštěstí se dějí, stalo se teď obrovské neštěstí v Orlandu, které bohužel je bruselským byrokratům ..., to je voda na jejich mlýn, oni budou to používat jako zdůvodnění pro to, ve státech nastane velká diskuse, která bude i předmětem prezidentských voleb, ale nakonec to opět dopadne jako vždycky, že Američané tu svobodu přeci jenom mají na trošku vyšší úrovni než my. My si ji necháváme den ze dne brát tak dlouho, až najednou se jednou probudíme a už žádnou nebudeme mít.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Pane senátore, vaši otázku si dovolím ponechat jako řečnickou a vás, pane Michálku, se zeptám na tu směrnici evropskou. Má se proti tomu nějak vláda bránit, případně jak, anebo ji má ve vašich očích podpořit, protože je v pořádku?

Libor MICHÁLEK, senátor /nestr. za KDU-ČSL, SZ a Piráty/
--------------------
No, tak určitě v pořádku není, protože tady je souhlas s panem senátorem Kuberou. To, na jakých předpokladech je ta směrnice vystavěna, je naprosto mylné. Není možné prostě se domnívat, že zpřísněním podmínek pro držení zbraní se vyloučí ty teroristické excesy. Tam je zjevné, že prostě nikdy tito lidé nepůjdou cestou toho, aby získávali někde nějakou licenci. Faktem ovšem je, že prostě ty možnosti jsou omezené. Ona ta směrnice také není schválena Evropským parlamentem, takže ...

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ano, proto se ptám, jestli se máme bránit nějakým způsobem?

Libor MICHÁLEK, senátor /nestr. za KDU-ČSL, SZ a Piráty/
--------------------
... je, je možné samozřejmě ještě ..., ale tak jak vlastně jsou nastaveny pravidla Lisabonské smlouvy, tak je pochopitelné, že jeden stát nemůže sám o sobě tomuto zamezit.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Pánové, senátoři, oběma díky za účast v Událostech, komentářích, na shledanou.

Libor MICHÁLEK, senátor /nestr. za KDU-ČSL, SZ a Piráty/
--------------------
Na shledanou.

Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu, člen ústavně-právního výboru, Senát /ODS/
--------------------
Hezký večer.

Přílohy