Zmizíková aféra: Předseda sdružení Vysočan Jan Havel rezignoval

24.08.2012

Jihlavské listy | Rubrika: Aktuality | Strana: 2 | autoři: Miroslav Mareš, Jiří Varhaník


Jihlava - Změny nastaly ve vedení Horáckého souboru písní a tanců Vysočan. "Mohu potvrdit, že jsem na výborové schůzi rezignoval na svoji funkci, a to z osobních důvodů," sdělil JL bez dalšího komentáře Jan Havel, dosavadní předseda Vysočanu. Ve sdružení také zbylo v polovině srpna jen 28 z původních 108 kmenových členů.

Jde o další vývoj v situaci, kdy radnice požaduje po souboru vrácení cca 1,2 milionu Kč. Důvodem jsou údajně špatně vyúčtované dotace na tři ročníky akce Jihlavské folklorní léto.

Jak uvedly JL už v úterý, mělo dojít např. k přepisování některých faktur na dopravu zahraničních souborů. Ty se ve vyúčtování neshodují s originály. Pětasedmdesátitisícová faktura Vysočanu byla vylepšena zmizíkem - jugoslávské město Záhřeb na ní nahradilo slovo Zábřeh, aby vyhověla kritériím pro čerpání městské dotace.

Změny ve vedení Vysočanu reflektují od tohoto týdne i webové stránky souboru. Z nich bylo např. odstraněno uvádějící prohlášení ve znění, že ani jednotlivec, ani dva jednotlivci, ani nikdo další ze souboru neukradl, nezpronevěřil a nezneužil žádných prostředků.

Na stránkách byl nově v sekci Kontakty uveden pouze výbor sdružení ve složení Lenka Ondráčková, Edita Havlová, Miluše Mrkvičková, Jaroslav Veselý a Iveta Urbanová, avšak zcela bez telefonických kontaktů na jednotlivé členy. "Je to bez kontaktů záměrně - z rozhodnutí výboru, aby se zamezilo vlně dotazů. Já už nejsem členem výboru a žádné další informace ohledně Vysočanu tedy nemohu podávat," sdělil JL Jan Havel. Nový předseda sdružení má být navržen a zvolen na první zkoušce po prázdninách.

Jediný telefonický kontakt nyní webovky Vysočanu uvádějí na uměleckého vedoucího Mílu Brtníka, zakladatele a nestora souboru. "Já na nikoho z výboru nemám kontakt, přestal jsem se o to zajímat," řekl JL Míla Brtník, "celou touhle situací, kterou Jan Havel ve vedení sdružení způsobil, jsem znechucen."

Brtník se podle svých slov zaměřil na širší práci pro Folklorní sdružení ČR. Lituje však znehodnocení mnohaleté práce na budování tradice a jména Vysočanu: "Je třeba hledat nějaké řešení, aby Vysočan nepadl - doufám, že k tomu tak přistoupí i lidé z radnice," dodal Brtník.

Co na to politici?

Postup kontrolních úředníků Magistrátu při provedené kontrole potvrdil Krajský úřad jako odvolací orgán a zamítl odvolání Vysočanu.

Už v září mají jihlavští zastupitelé jednat o eventuálním odpuštění povinnosti souboru vrátit městu celou dotaci, anebo její část.

Odborná veřejnost se k celé kauze staví opatrně: "Na zastupitelstvu jsme se ptali na podrobnosti k problémům dotace pro Vysočan a primátor nám sdělil, že nebude nic k tomu říkat on, ani ostatní pracovníci z magistrátu," řekl komunistický zastupitel Pavel Šlechtický. Pokud by ovšem byla informace o zmizíku na faktuře pravdivá, jednalo by se podle něho jednoznačně o selhání toho, kdo takto fakturu upravil a faktura by neměla být proplacena.

"Pokud jsou některé skutky v šetření policie, nebudu se vyjadřovat s ohledem na případné ovlivňování či maření vyšetřování," řekl náměstek primátora František Zelníček (ČSSD) s tím, že je pro ponechání té části dotace, která byla řádně Vysočanem využita.

K zastupitelům zatím nedorazily podklady pro příští jednání zastupitelstva. "Nemám v obecné rovině pochopení pro porušení zákona, ale to musí posoudit orgány k tomu určené," reaguje na celou kauzu lidovecká zastupitelka Marie Stejskalová. Podle svých slov si ale dovede představit, že by se vrácení dotace mohlo týkat pouze části peněz, u kterých k porušení došlo.

Zastupitel Milan Kolář je statutárním zástupcem občanského sdružení Jihlavský havířský průvod. I tohoto sdružení se týkají podobné kontroly. "Představa, že by se to mohlo stát nám, je hrůzostrašná. Ovšem my zmizík nepoužíváme, takže jsem se dost uklidnil," řekl Kolář.

Jednání kolem vrácení dotace nechce v této chvíli komentovat současný senátor za Jihlavsko Miloš Vystrčil: "Nevím, zda někdo něco spáchal či nespáchal. Věřím, že zastupitelé budou mít dostatek informací, aby se mohli správně rozhodnout. Já je v tuto chvíli nemám."

Přílohy