Metoda pokus - omyl nikomu nepomůže

01.10.2012

Senátní Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí uspořádal v úterý 11. září v sídle Senátu seminář na téma „Veřejná správa – součást života měst a obcí“.


Seminář reagoval na materiál s názvem „Koncepce dokončení reformy veřejné správy“ zejména potom na v Koncepci obsažený záměr radikálního zrušení matričních a stavebních úřadů na menších městečkách a obcích a plánovanou koncentraci další agendy do takzvaných obcí s rozšířenou působností. V případě našeho senátního obvodu by se jednalo o Jihlavu, Telč a Dačice.

Velmi zjednodušeně řečeno je celý návrh „Koncepce dokončení reformy veřejné správy“ připraven ministerstvem vnitra tak, že například získávání stavebního povolení, nahlášení změny trvalého bydliště apod. nebude možné v menším městečkách nebo obcích vyřídit a bude nutné se vypravit do příslušného většího města.

Naprosto zásadní změnu by pak způsobilo přijetí této „Koncepce dokončení reformy veřejné správy“ v případě takzvaných pověřených obcí. V našem senátním obvodu se jedná o města Polná, Třešť a Slavonice. V těchto městech by totiž došlo postupně například k zásadnímu omezení provádění výkonů a činností v oblasti ochrany přírody, krizového řízení, regionálního rozvoje, sociální činnosti, ochrany zemědělského půdního fondu atd.

Osobně jsem přesvědčen, že přenos těchto výkonů a činností v případě našeho senátního obvodu z Polné, Třeště a Slavonic do Jihlavy, Telče a Dačic by vůbec nikomu nic pozitivního nepřinesl. Všechna tři města (Jihlava, Telč, Dačice) sice již tyto činnosti vykonávají, ale rozhodně nejsou připravena na jejich rozšíření ani finančně ani personálně ani prostorově. Navíc nemají motivaci ani důvod zajišťovat, organizovat a platit nějaké další služby pro občany, kteří nejsou jejich obyvateli. Jinými slovy celé by to znamenalo jenom vzdálení služby občanovi a paradoxně s tím navíc spojené další náklady do dalších lidí, kanceláří archivů atd. Navíc jsem bytostně přesvědčen, že by se ve výsledku vůbec nic neušetřilo. Naopak.

Asi Vás nyní nepřekvapí, když napíši, že účastníci semináře zaujali k materiálu „Koncepce dokončení reformy veřejné správy“ velmi kritický postoj a materiál odmítli jako nepřipravený a ohrožující fungování veřejné správy zejména na menších městech a obcích.

Možná je zajímavé na závěr také dodat, že účastníci semináře také dospěli k závěru, že materiál je v rozporu s Programovým prohlášením vlády, které předpokládá, že se služby občanům budou přibližovat a že před realizací dokončení reformy veřejné správy vznikne koncepce optimálního uspořádání těchto služeb. Metodou pokus – omyl zkrátka nelze nadále v reformě veřejné správy postupovat.

Pokud by náhodou někdo ze čtenářů měl zájem se se všemi v článku zmiňovanými materiály seznámit podrobněji, případně se seznámit i s obsahem tiskové konference, která proběhla po semináři, vše lze nalézt na www.vystrcil.cz v sekci Články.

Miloš Vystrčil, senátor

Přílohy