Ministerstvo školství odpovědělo do týdne

04.11.2011

Na základě dotazu ředitele Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy v Telči RNDr. Stanislava Máci jsem na konci října položil panu ministrovi školství Josefu Dobešovi dva dotazy, na které jsem téměř obratem obdržel odpovědi. Dotazy se týkaly organizace a způsobu realizace maturitních zkoušek ve školním roce 2011/2012. Protože se domnívám, že odpovědi MŠMT mohou být zajímavé i minimálně pro širší odbornou veřejnost, rozhodl jsem se je společně s dotazy zveřejnit na mých webových stránkách.

Dotazy zaslané ministru školství Josefu Dobešovi:

  1. Dle  školského zákona -  § 81 odst. 7 žákům náleží 5 vyučovacích dnů volna k přípravě na konání maturitní zkoušky, a to v termínu stanoveném ředitelem školy.

    Znamená to, že citované volno náleží žákům v roce 2012 v termínu do 2. května, kdy začíná blok konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky, nebo lze toto volno udělit i později, tj. až před konáním profilové části maturitní zkoušky a lze tedy za volné dny dle § 81 odst.7 považovat také dny, kdy žák nekoná žádnou zkoušku ve zmíněném bloku společné části maturitní zkoušky?
     
  2. Může žák v rámci povinné maturitní zkoušky společné části (český jazyk, cizí jazyk, ...) maturovat v základní úrovni a současně si zvolit ve společné části vyšší úroveň z téhož předmětu v rámci nepovinné zkoušky? Údajně to tak bylo v roce 2011 možné.  Jestliže ano, kde je možné tyto rozšížené a upřesňující informace nalézt? 

Odpovědi na výše uvedené dotazy najdete v souboru PDF v příloze. 

Přílohy