Musíme postupovat společně, shodli se parlamentní zástupci Visegrádské čtyřky

12.05.2012

Praha (11. května) – Příprava na nové období čerpání financí z fondů Evropské unie, předání zkušeností a zhodnocení stavu elektronizace ve veřejné správě. To byly hlavní body dvoudenního setkání výborů pro veřejnou správu parlamentů zemí Visegrádské čtyřky.


Ve dnech 9. až 10. května 2012 se ho v Praze zúčastnilo jedenadvacet zástupců výborů Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky, Národní rady Slovenské republiky, Polského Senátu a Národní rady Maďarska. Výsledkem setkání bylo schválení memoranda z jednání přítomných delegací.

Zástupci Visegrádské čtyřky se shodli na tom, že lidé mají právo na dobrou veřejnou správu, na informace a služby v přehledném a jednoduše fungujícím systému. Proto je mimo jiné nutná modernizace a elektronizace veřejné správy, která je schopná vyhovět požadavkům občanů,“ prohlásil senátor Miloš Vystrčil, který se setkání skupiny V4 zúčastnil.

Účastníci setkání vyjádřili zároveň potřebu společného aktivního přístupu středoevropských zemí při čerpání financí z fondů Evropské unie v období 2014 až 2020. Podle nich je přitom zásadní, aby případné krácení prostředků bylo směřované na všechny výdajové kapitoly rozpočtu Evropské unie. Zároveň zástupci skupiny V4 upozornili, že je třeba nastavit systém tak, aby se minimalizovalo riziko vrácení peněz do rozpočtu Evropské unie.

Součástí memoranda se stal i požadavek, aby nebyly vyčleněny zvláštní prostředky z fondu Evropské unie, které by směřovaly do nového nástroje propojení Connecting Europe of facility (infrastrukturního fondu), a nebylo do něj tak přesunuto deset miliard Euro.

Setkání členských zemí V4 se na základě usnesení budou konat každý rok, v případě potřeby i častěji. V roce 2013 se pořádající zemí stane Polsko.

Visegrádská čtyřka je uskupení čtyř středoevropských států – České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska – ustavené roku 1991. Aktivity vzájemné spolupráce zemí V4 inicioval společný zájem zemí postkomunistického bloku o integraci mezi vyspělé západoevropské demokracie. Visegrádská skupina vznikla z úsilí zemí střední Evropy o spolupráci v řadě oblastí společného zájmu v rámci celoevropské integrace. Země Visegrádské skupiny (V4) usilovaly o členství v Evropské unii. Tohoto cíle dosáhly 1. května v roce 2004, kdy se všechny staly členskými zeměmi EU.

 

Kancelář senátního obvodu 52
kancelar@vystrcil.cz

Přílohy