Obtížný start

28.12.2020

Tradičním seminářem o návrhu krajského rozpočtu začalo šesté volební období krajských zastupitelů na Vysočině. Nově zvolený hejtman a krajská rada to nebudou mít jednoduché.


Pro rok 2021 musí počítat s propadem příjmů možná i několika stovek miliónů korun. Přesnější odhady propadu příjmů bude možné bohužel učinit až po projednání tzv. daňového balíčku v Senátu.

V této souvislosti si dovolím alespoň krátce popsat situaci, ve které se dnes nejen obecní a krajské samosprávy, nýbrž především zaměstnanci, zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné nacházejí.

Teprve v pondělí 23. listopadu byl do Senátu doručen návrh změny hned několika daňových zákonů, který byl poslancům rozeslán k projednání 24. června, tedy před více než čtyřmi měsíci.

Senát mohl tedy začít projednávat na konci listopadu a vše nasvědčuje tomu, že bude projednán již 10. prosince.

I kdyby byl obsah navrhované změny daňových zákonů bezproblémový, což v žádném případě není, tak projednávání na konci roku je nešťastné a vnáší do hospodaření zaměstnavatelů, zaměstnanců, živnostníků a samospráv značnou nejistotu.

K vlastnímu obsahu daňových změn si potom dovolím napsat, že dle mého názoru nemá Senát při projednávání tohoto daňového balíčku, pokud chce návrh schválený Poslaneckou sněmovnou změnit, možnost přijmout dobré řešení.

Velmi zjednodušeně řečeno je Senát v obdobné situaci, jako povinná osoba, která má za úkol posoudit kvalitu jídla, které má být vařeno pro zákazníky restaurace, přičemž je zároveň této povinné osobě zřejmé, že ať jídlo posoudí, jak chce, tak se bude stejně vařit guláš s knedlíkem a že jediné o čem je možné se bavit, co je možné případně měnit, je velikost porce a případně způsob ochucení.

Asi čtenáře nepřekvapí, že tento způsob projednávání zákonů se mi vůbec nelíbí. Bohužel z dosavadních postojů nejen pana premiéra a ministryně financí plyne, že nemá žádný smysl v Senátu navrhovat například zamítnutí daňového balíčku. Jediné čeho bychom tím v Senátu totiž dosáhli je, že by byl daňový balíček přijat v podobě schváleném Poslaneckou sněmovnou. To znamená například bez náhrad daňových příjmů pro obce a kraje a to by znamenalo pro obecní a nové krajské samosprávy skutečně obtížný start do roku 2021.

 

Miloš Vystrčil, krajský zastupitel, senátor

Přílohy