Peru - příjezd a první den: Trafico es fatal

29.05.2014

Když jsme v pondělí 26. 5. v 18,00 hodin peruánského času přistáli na letišti v hlavním městě Peru v Limě, měli jsme za sebou téměř 17 hodin cesty. Vzhledem k sedmihodinovému časovému posunu ukazovaly hodiny v Praze v té době jednu hodinu po půlnoci a některé naše smysly a pocity nám tento časový posuv neúprosně připomínaly.


Na letišti nás očekával český velvyslanec v Peru Vladimír Eisenbruk a první tajemnice Kamila Hrabáková, se kterými jsme společně odjeli do Hotelu El Olivar. Již během cestu do hotelu jsme mohli zaznamenat první zážitek. Peruánští řidiči se velmi flexibilně přizpůsobili večernímu hustému provozu a z vyznačených tří jízdních pruhů vytvořili namačkáním se na sebe pruhy čtyři někdy i pět. Neobešlo se to bez gestikulace a troubení, ale k mému překvapení se kolona aut pohybovala sice pomalu, ale neustále dopředu. „Trafico es fatal“ byl stručný komentář Kamily Hrabákové, která nás doprovázela v autě a dopravní situaci označila pro tuto denní dobu jako typickou.

Po ubytování v hotelu jsme ještě cca ve 3 hodiny ráno pražského času absolvovali s panem velvyslance a panem honorárním konzulem Raulem Alta-Torre krátkou přípravu na zítřejší den. Do postelí jsme zalehli cca ve 23,00 hodin (pondělí 26. 5.) peruánského tedy ve 4,00 hodin (úterý 27. 5.)hodin ráno pražského času.

Kupodivu jsem neměl problém celý časový posun prospat a probudil jsem se vyspalý v úterý 27. 5. v 8,00 hodin peruánského času docela svěží.

Čekal nás nabitý úterní den, který začal krátkou prohlídkou centra Limy (památka UNESCO). Potom následovala jedna schůzka za druhou. Postupně jsme absolvovali setkání s generálním sekretářem Ministerstva zahraničních věcí Peru a bývalým velvyslancem Peru v ČR Albertem Salasem. Následně jsme byli přijati ministryní zahraničních věcí Peru Edou Rivas. Obě tato setkání se týkala připravované prosincového klimatické konference. Zejména jsme informovali o pozici ČR. Velmi zajímavé byla také debata a nabídky na spolupráci v oblasti vzdělávání, životního prostředí a lesnictví. Konkrétním výsledkem byla domluva na červnové návštěvě peruánských podnikatelů v ČR a jejich přijetí v Senátu.

Poměrně odborná diskuse na Národní vodohospodářské správě vyústila kromě domluvy na obecné možnosti spolupráce v předběžnou dohodu na podpoře peruánsko-českého projektu - investice ve výši cca 200 miliónů dolarů, který se týkal pěstování cukrové třtiny a zajištění zavlažování na území v dolním toku řeky Chira.

Závěr dne proběhl v příjemné a přátelské atmosféře na českém velvyslanectví, kde jsme se setkali s českými krajany. Z množství debat, které jsou pro taková setkání typická, bylo zřejmé, že takovéto návštěvy velmi pomáhají renomé České republiky v Peru a zásadně napomáhají dalšímu rozvoji spolupráce ve všech oblastech. Kromě podpory konkrétních projektů jsou totiž návštěvy členů Parlamentu považovány ze strany Peru i za velmi důležitý signál z hlediska hodnocení důvěryhodnosti a projev skutečného zájmu země o seriosní a dlouhodobou spolupráci.

V Peru v 00,30 hodin peruánského času 28. 5. Miloš Vystrčil

Přílohy