Peru - třetí den: Peru a životní prostředí

31.05.2014

Ve čtvrtek 29. 5. dopoledne jsme tentokrát den začínali společnou přípravou na setkání s ministrem životního prostředí Peru Manuelem Pulgarem Vidalem. Po dopoledním rozboru situace a porovnání našich témat pro jednání se zkušenostmi a názory členů naší ambasády jsme ještě stihli krátkou prohlídku olympijského muzea, které je umístěno na národním fotbalovém stadiónu Peru. Po prohlídce výstavy a návštěvě stadiónu jsme si následně krátce prošli a prohlédli některé spíše periferní částí Limy a v jedné z restaurací si dopřáli typické peruánské jídlo.


Hlavní částí odpoledního programu potom bylo setkání s ministrem životního prostředí Manuel Pulgar Vidalem a ředitelem jeho odboru pro mezinárodní spolupráci José Antonio Norrisem. Na schůzce s panem ministrem jsme podrobně diskutovali možnosti spolupráce České republiky a Peru v oblastech vodního hospodářství, odpadového hospodářství a revitalizace zamořených oblastí. Poměrně dlouhou a podrobnou debatu jsme také vedli z iniciativy senátora Stanislava Juránka o možné pomoci České republiky při organizaci zalesňování části peruánského území, které bylo v minulosti poškozeno těžbou nebo odlesněno vykácením částí deštného pralesa.

Součástí jednání byla i podrobná informace o připravovaném postoji České republiky na prosincové mezinárodní klimatické konferenci v Limě.

Za vůbec nejdůležitější považuji kladnou reakci ministra životního prostředí Peru na nabídku spolupráce v oblasti lesnictví a vodního hospodářství. Bylo evidentní, že představitelé Peru stojí o naše zkušenosti a jsou připraveni spolupracovat.

Na závěr si dovolím zakončit poznámkou, která se týká současného nakládání a hospodaření s pitnou vodou v Peru. Kromě toho, že obecně se nedoporučuje, aby cizinci pili vodu tzv. přímo z kohoutku, je na každém kroku zřejmá důležitost dostatku pitné vody. V Limě totiž téměř neprší, domy nemají okapy a také kanalizace není vůbec na případné deště připravená. Přesto všichni pitnou vodu pijí, chtějí se umýt a v lepším případě nejlépe pitnou vodu zalít své květiny. Osobně se domnívám, že Peruánci se budou muset naučit pitnou vodou šetřit a samozřejmě ji řádně upravovat. Zejména v té druhé věci má Česká republika určitě, co nabídnout.

 

Ve čtvrtek před půlnocí na pátek ve 21,30 2014 Miloš Vystrčil

Přílohy