Pobočky České pošty v Jihlavě

16.08.2021

Již delší dobu zejména s jihlavským zastupitelem Davidem Beke diskutujeme avizované změny v činnosti poboček České pošty v Jihlavě. Důvodem našich diskusí je záměr pošty snížit počet poboček v Jihlavě.


Z dostupných podkladových materiálů, nám totiž plánovaný záměr změny fungování poboček jako promyšlený a pro občany výhodný vůbec nevychází.

I proto jsem se ve středu 4. 8. zúčastnil společně s některými jihlavskými zastupiteli setkání s ředitelem pobočkové sítě pro Jižní Moravu Jiřím Rotschedlem.

Když to velmi zjednoduším, tak nám bylo spíše sděleno než vysvětleno, že další strategií České pošty je centralizovat (zmenšovat počet) svých poboček a zároveň tyto pobočky modernizovat, zefektivnit jejich fungování a alespoň u některých prodloužit provozní dobu i na víkendové dny. Zároveň Česká pošta plánuje otevření pobočky v obchodním centru Aventin.

Považuji samozřejmě za logické, že se Česká pošta snaží a je k tomu tlačena i svým nadřízeným orgánem, kterým je zjednodušeně řečeno stát - respektive ministerstvo vnitra, fungovat efektivněji a snižovat dosavadní deficitní hospodaření.

Na druhé straně Česká pošta je státním podnikem právě proto, aby zachovávala dostupné doručovací a další služby, které poskytuje, pro všechny.

Není tedy správné v rámci různých transformačních opatření snižovat dostupnost služeb České pošty právě té nejméně mobilní (pohyblivé) a často i sociálně nepříliš silné skupině lidí.

I ten, kdo nevládne Internetem nebo nemá možnost dopravy vlastním osobním automobilem nebo se obtížně dopravuje pomocí MHD, by měl být poštovními službami v té základní podobě odpovídajícím způsobem zabezpečen a saturován.

Kromě toho, zřizování poboček České pošty mimo místa, kde lidé žijí a bydlí, je krokem, který jde směrem k dalšímu vylidňování center měst a postupnému vytrácení života z těchto lokalit a to přece nechceme.

Společně s jihlavským zastupitele Davidem Beke, který se plánovanými kroky České pošty v Jihlavě podrobně zabývá, se snad již do konce první poloviny srpna sejdeme s generálním ředitele České pošty a budeme s ním ještě jednou jihlavské záměry České pošty diskutovat.

Je nám jasné, že o fungování České pošty rozhoduje její vrcholový management, ale naší povinností je poskytnout maximálně podrobnou a silnou zpětnou vazbu, tak jak přichází od města a minimálně části veřejnosti.

 

Zveřejněno 10. 8. 2021 v Jihlavských listech.

Přílohy