Postavení odpovědných majitelů bytů se zlepší

24.08.2017

Celá řada z nás (zhruba polovina obyvatel) žila nebo žije v bytech, které jsou v bytových domech. Od roku 2000 jsme se museli ze zákona stát členy společenství vlastníků a začít se starat o své bytové domy.


Problémů s tím spojených je více. Jeden z nejpalčivějších vzniká v okamžiku, když některý z majitelů bytové jednotky (člen společenství vlastníků) přestane platit například za služby či energie spojené se správou celého bytového domu. Protože společenství vlastníků je právnickou osobou majetkově odpovědnou, musí za dlužníka ostatní členové společenství jeho dluh zaplatit, a potom jej od něj vymáhat.

Bohužel zatím tomu je tak, že společenství vlastníků jako věřitel, bylo při vymáhání své pohledávky od dlužníka ve velmi slabém postavení oproti ostatním věřitelům a ve více než polovině případů, tak byly pohledávky pro společenství v podstatě nedobytné.

Díky senátnímu návrhu zákona, který jsme pod vedením senátorky Jitky Seitlové předložili, se situace, předpokládám, nejpozději na podzim změní. Společenství vlastníků se stanou upřednostňovaným věřitelem, a tím budou mít přednostní nárok na úhradu pohledávky od dlužníka při realizaci úředního procesu (exekuce, dražba, insolvence) vymáhání pohledávek od dlužníka. Dojde tedy konečně k odstranění nelogické a neférové situace, kdy povinnosti si plnící majitelé bytů museli platit dluhy za majitele bytu - neplatiče, aniž by měli rozumnou šanci následně dluh vymoci.

Miloš Vystrčil, krajský zastupitel, senátor

Přílohy