Přátelé Světlušky se setkali v Jihlavě

24.05.2016

I běh ve tmě má smysl. Poslání v duchu tohoto hesla se v uplynulých týdnech ve třech městech České republiky snažily naplnit tisíce lidí s čelovkami na hlavách. V Praze, Brně a Jihlavě se zapojili do charitativní akce s názvem Noční běh pro Světlušku, jenž pomáhá nevidomým.


Právě první ročník běhu v jihlavském amfiteátru v Březinových sadech si v úterý 17. května v podvečer připomněli lidé na setkání kamarádů Světlušky. Společně s ředitelem Nadačního fondu Českého rozhlasu Přemkem Filipem se sešli v rodinném parku Robinson.

Připomínkové akce se stejně jako charitativní běhu, který se v Jihlavě konal ve čtvrtek 28. dubna od 21.00 hodin, zúčastnil také senátor Miloš Vystrčil. „Na Běhu pro Světlušku mě nejvíce nadchlo nadšení a nasazení organizátorů, kteří pracují zcela zdarma a nesou veškeré organizační náklady. To znamená, že veškerý příjem od účastníků je čistým výtěžkem. Je to zásadní rozdíl, v porovnání s jinými charitativními akcemi, kde poměrně často dochází k tomu, že část výtěžku je spotřebována za náklady na organizační zajištění, reklamu apod. Samozřejmě si velké poděkování zaslouží i všichni účastníci jihlavského běhu. Bylo jich více než 600, což jak informoval pan ředitel Přemek Filip, je srovnatelné s prvním ročníkem v Brně a celkový přínos činil více než 200 000 korun. Jedná se o velký úspěch, Jihlava se ukázala v tom nejlepším světle,“ uvedl senátor Vystrčil.

Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla. Od roku 2003 pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Tedy lidem, které nelehký životní osud postavil před každodenní výzvu: znovu a znovu se učit životu ve tmě - bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů. Fond tak díky několika projektům sbírá peníze na pomoc potřebným. Jedním z těchto projektů je právě i Noční běh pro Světlušku. Výtěžek z jihlavského běhu putoval v celé výši na konto fondu.

Kdo chce přispět, může jakoukoliv částku zaslat na konto Světlušky s názvem „DESET DEVÍTEK“, číslo je 99999 99999/0100. Další možností je dárcovská SMS. Zájemci musí poslat zprávu v ceně 30 Kč ve tvaru DMS SVETLUSKA na telefonní číslo 87777. „I symbolický příspěvek se promění v konkrétní pomoc,“ vzkazují zástupci nadačního fondu.

Přílohy