Před rodiči klobouk dolů

01.02.2021

Možná existovaly čestné výjimky, ale co já si pamatuji, tak jsme byli všichni rádi, když jsme jako děti nemusely do školy. Ti starší z nás dokonce pamatují tzv. uhelné nebo chřipkové prázdniny.


 

Pokud vám mladším uhelné a chřipkové prázdniny nic neříkají, nechte si to od těch starších vysvětlit. Je dobré si naši minulost občas připomenout.

Zajímavé je, že od současných žáků a studentů jsem zatím pojem covidové nebo koronavirové prázdniny neslyšel. Možná je to proto, že většina žáků a učitelů to současné nechození do školy jako prázdniny ani moc nevnímá. Ono se totiž vlastně v této době vyučovat úplně téměř nikdy nepřestalo, pouze se osobní kontaktní výuka nebo bychom též mohli hovořit o výuce „nablízko“ změnila na výuku distanční, tedy výuku na dálku.

O čem jsem však i po rozhovorech se svými dcerami - v současnosti matkami malých dětí - jednoznačně přesvědčen je, že ten kdo dostává v rámci současné výuky na dálku lidově napsáno opravdu hodně zabrat, jsou rodiče.

Rodiče musí totiž dnes s dětmi často zůstat doma nebo si museli významně upravit svůj pracovní režim, neboť nechat děti doma bez dozoru samotné nebylo nebo není možné.

Do jaké míry považují rodiče za pozitivní, že se z nich postupně museli stát obstojní experti v oblasti elektronické komunikace a ovládání počítače, by možná stálo za speciální průzkum. Jisté ale je, že k tomu museli vynaložit nemalé úsilí a spoustu času.

Za pozitivní považuji, že se rodiče díky koronavirové pandemii a výuce na dálku se mohli podrobněji seznámit s tím, co všechno se jejich ratolesti dnes ve škole učí a kolik energie učitele stojí za třeba jednou hodinou výuky.

Pokud bych to měl stručně uzavřít, potom i koronavirová pandemie jen znovu potvrzuje, že bez fungující rodiny lze jen těžko předpokládat, že bude něco dalšího v našem státě fungovat. Zvláště to potom platí v okamžiku vzniku jakéhokoliv neočekávaného problému či komplikace.

Před zodpovědnými rodiči a fungujícími rodinami často včetně prarodičů je tedy potřeba nejen smeknout klobouk, ale také je nutné je podporovat. Všem se to totiž vyplatí.

 

Zveřejněno v únorových číslech obecních zpravodajů v senátním obvodu 52 - Jihlava.

Přílohy