Předpokládané daňové příjmy obcí v senátním obvodu 52

31.08.2012


Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

V příloze si Vám dovoluji zaslat predikci Ministerstva financí, která porovnává předpokládané daňové příjmy obcí v senátním obvodu 52 podle současně platného zákona o RUD (bude platit do konce roku 2012) a nově schváleného již i prezidentem podepsaného novelizovaného zákona o RUD (platný bude od 1.1. 2013).

Z predikce plyne:

1. Všechny obce v našem senátním obvodu by si měly v roce 2013 polepšit - předpokládané absolutní navýšení příjmů je uvedeno ve sloupci s názvem "Absolutní rozdíl" a relativní navýšení daňových příjmů je uvedeno  ve sloupci "Relativní navýšení oroti původnímu RUD". Je to uvedeno celkově (poslední řádek) i pro každou obec zvlášť - jednotlivé řádky tabulky.

2. Souhrnně všechny obce dohromady v senátním obvodu podle předpokladu navýší své příjmy celkem o cca 191 miliónů ročně , tj. o cca 18% ročně


Důležitá upozornění - varování:

1. Je zrušena dotace na žáka - od roku 2013 (včetně) již obce neobdrží dotaci na žáka jako dotaci.

2. Předpoklad navýšení příjmů předpokládá, že bude schválen zákon o 1% navýšení spodní i horní sazby DPH. Pokud by se tak nestalo (zákon je vrácen Senátem zpět do PS), potom by se navýšení příjmů obcí snížilo cca o čtvrtinu tj. o 25% (snížilo by se tedy na tři čtvrtiny předpokládané absolutní hodnoty navýšení).

3. Osobně považuji v tabulce uvedený předpoklad Ministerstva financí o navýšení daňových příjmů obcí za dosti optimistický. Pokud mohu doporučit, spíše bych počítal při sestavování rozpočtu na rok 2013 cca s 80% naplněním předpokladu absolutního navýšení daňových příjmů (při navýšení sazby DPH o 1%) nebo s 60% naplněním předpokladu navýšení daňových příjmů (při nenavýšení sazby DPH o 1%).

5. Dosud není známo, zda budou od roku 2013 zrušeny některé další dotační tituly, zákon o RUD ani žádný jiný to sám o sobě nepředpokládá. Nejčastější vyslovovaná domněnka říká, že spíše než ke zrušení dotačních titulů dojde v rámci schvalování rozpočtu na rok 2013 k jejich nenaplnění nebo nižšímu naplnění.

To je snad z toho nejdůležitějšího vše. Osobně si myslím, že jsme společně dosáhli maxima možného.

Přílohy