Přestat se mračit a více se usmívat

07.02.2022

Na začátku roku si nemálo lidí dává různá předsevzetí.


Slibujeme si, že se budeme více hýbat, že budeme vlídnější na své nejbližší, že se budeme více učit, že budeme pravidelně uklízet svůj stůl, slibujeme si, že se budeme každý den sprchovat studenou vodou, že si po sobě hrníček na kávu vždy ihned umyjeme nebo že již nikdy nezapomeneme na oslavu narozenin nebo svátku svých nejbližších apod.

Předsevzetí, sliby a závazky patří k našemu životu a vlastně nás provází celý život. Osobně nejsem přítelem náhlých někdy nepříliš promyšlených novoročních předsevzetí. Na druhé straně považuji přemýšlení o tom, co v budoucnu chceme dokázat, čeho bychom chtěli dosáhnout nebo co bychom se měli naučit za velmi důležité. A pokud se naše přemýšlení o naší budoucnosti potom daří přeměňovat v předsevzetí, závazky či sliby, které se nám následně daří plnit, je to určitě dobře.

Pro rok 2022 nám všem přeji, abychom byli schopni o naší budoucnosti přemýšlet realisticky, abychom dokázali přispět k lepšímu životu nejbližších, abychom se zajímali o život ve své obci nebo městě a abychom nemlčeli, když se nám něco nelíbí, abychom se v takových případech dokázali ozvat a třeba také pomohli.

Právě předsevzetí, že se budu snažit pomáhat lidem okolo sebe nebo, že se budu snažit jim alespoň občas život zpříjemnit se domnívám, že nebývá příliš časté. Přitom se jedná o předsevzetí nepříliš obtížně splnitelné, někdy úplně stačí se přestat mračit a začít se více usmívat.

Tak držím palce.

 

Zveřejněno v únorových číslech obecních zpravodajů v senátním obvodu 52 - Jihlava.

Přílohy