Příprava významné dopravní stavby „Okružní křižovatka Kasárna“ vrcholí

30.08.2016

Na základě pozvání starosty obce Markvartice Josefa Nedvěda se v pondělí 22. 8. 2016 uskutečnilo na Obecním úřadě Markvartice jednání ve věci připravované dopravní stavby: I/38 a I/23 – Okružní křižovatka Kasárna. Účastníci jednání zde především prezentovali aktuální situaci ve vztahu k uvedené stavbě a její další předpokládaný vývoj.


„V současné době projekční firma usilovně pracuje na projektové dokumentaci potřebné pro stavební povolení a budeme se snažit ještě před jejím dokončením zadat geodetické zaměření pozemků potřebných pro stavbu a přistoupit k jejich vykoupení včetně nemovitosti č. p. 49. Ihned po uzavření kupních smluv podáme žádost o vydání stavebního povolení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina,“ sdělila úvodem Marie Tesařová, ředitelka krajské správy Ředitelství silnic a dálnic v Jihlavě.

Současná podoba křížení dvou významných silnic ve směru Praha – Vídeň a Brno – České Budějovice vznikla v letech 1739 -1749, kdy byla za panování Marie Terezie budována tzv. císařská silnice – dnešní I/38 v délce cca 330 km. V roce 1751 pak zde byla dána do provozu kasárna pro malou vojenskou posádku (osada Kasárna je součást obce Markvartice), přepřahací stanice pro koně, hostinec, kovárna a domky pro obslužný personál.

Když jsem se jednou zmínil svému otci Miloši Vystrčilovi staršímu, že se snažíme vyřešit problém Křižovatky Kasárna prosazením realizace kruhového objezdu, vykládal mi zajímavou příhodu, která je asi 80 let stará.

Tatínek mi popisoval příhodu, kdy můj děda Bohumil Vystrčil, který byl soudním znalcem pro obor strojírenství - v té době do něj patřily i posudky škod na motorových vozidlech se jednou vrátil od nehody na křižovatce Kasárna, kde se srazil rakouský obchodník jedoucí z Vídně s italskou šlechtičnou cestující od Telče do Brna. Otec si již nepamatoval, k jakým zraněním u posádek obou automobilů tenkrát došlo, ale co si pamatuje dodnes je, že po návratu od nehody můj děda Bohumil již v roce 1936 prohlásil, že s tou křižovatkou se musí něco udělat. Tak jsem rád, že se konečně věci v posledních dvou letech hnuly dopředu a že snad počet mrtvých a zraněných podaří realizovanými úpravami v nejbližší době výrazně omezit,“ okomentoval současný stav křižovatky senátor Miloš Vystrčil, který společně se starostou Josefem Nedvědem výstavbu kruhového objezdu dlouhodobě prosazují.

 „Po desítkách let přešlapování se nyní konečně našlo řešení. Nespadlo z nebe, je výsledkem práce celé řady lidí, z nichž bych chtěl vyzvednout senátora Miloše Vystrčila za osobní přístup k celé záležitosti a ředitelku Marii Tesařovou za vysokou profesionalitu a vstřícnost. Příjemným překvapením pro mne byl kladný přístup vlastníků nemovitostí, které budou vykoupeny a zastavěny. Jejich zodpovědného přístupu si osobně moc vážím, nebývá to dnes standardem,“ řekl starosta obce Josef Nedvěd.

„Spolupráce na přípravě stavby je velice dobrá. Zástupci Krajské správy a údržby silnic Jihlava, Policie České republiky a další odborníci jsou pravidelně zváni na pracovní porady, které probíhají na Ředitelství silnic a dálnic a mohou tak v průběhu zpracování projektu uplatňovat svoje připomínky,“ shodně uvedli Eduard Fiala z Krajské správy a údržby silnic a kpt. Ing. Augustin z Odboru dopravní Policie České republiky.

„Hodně cestuji, a proto dokážu docenit význam navrhované okružní křižovatky pro bezpečnost a plynulost provozu,“ poznamenal Jiří Kovář, „a jako podnikatel zde také vidím přínos pro budoucí zlukrativnění pozemků v oblasti této křižovatky“.

Závěrem jednání zazněla od ředitelky Tesařové optimistická slova „Pokud vše dobře dopadne, je reálné, abychom stavbu okružní křižovatky zahájili v průběhu roku 2017“.

 

Kontakt pro případné dotazy:

Josef Nedvěd
Starosta Markvartic
608 820 833

Přílohy