Proč Peru

23.05.2014

V pondělí 26. 5. 2014 se vydá čtyřčlenná delegace senátorů z Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ivo Bárek, Petr Gawlas, Stanislav Juránek, Miloš Vystrčil) na pracovní zahraniční cestu do Peru. Jedná se o dlouhodobě plánovanou cestu, která byla vyhodnocena jako vhodná ministerstvem životního prostředí, ministerstvem průmyslu a obchodu a ministerstvem zahraničních věcí.


Hlavním důvodem cesty je žádoucí podpora současných aktivit a hledání nových možností a příležitostí uplatnění českých podnikatelů v Peru a peruánských podnikatelů u nás. Všechna výše zmíněná ministerstva připravila pro naši cestu rozsáhlé materiály, ve kterých jsou definovány a popsány oblasti zájmů České republiky na spolupráci s Peru.

Před vlastní cestou došlo k přípravné pracovní schůzce členů delegace se zástupci peruánského velvyslanectví v ČR a k setkání s honorárním konzulem ČR v Peru. Zde se připravovaly detaily cesty, zejména termíny setkání s politickou a podnikatelskou sférou a témata jednání.

Protože oblast společných zájmů je velmi široká, dovolím si uvést jen některé příklady témat plánovaných k projednávání. Jako velmi zajímavá se jeví možnost spolupráce v oblasti likvidace ekologických havárií. V Peru je rozsáhlý těžební průmysl, ale bohužel většinou bez následných rekultivací. Jsou to právě české firmy, které v této oblasti mohou nabídnout zkušenosti a technologie. Další možností je spolupráce v oblasti lesního hospodářství včetně spolupráce univerzit. Peru také projevuje zájem o naši lékařskou techniku a distribuci tropického ovoce letecky přímo do ČR a nikoliv do Holandska a následně kamiony do ČR – centrální poloha ČR je velmi výhodná pro další distribuci. Peru má rovněž zájem o naše zařízení, které vyrábějí elektrickou energii z obnovitelných zdrojů energie (vítr, slunce). Plánované je také setkání se členy peruánské samosprávy a peruánského kongresu a debata například o plánovaných opatřeních v oblasti ochrany klimatu. Není možné, aby některé státy omezovaly na úkor své konkurenceschopnosti emise skleníkových plynů a jiné státy emise vůbec neomezovaly. Tento vzkaz peruánským politikům do Peru také povezeme.

Aby ve výše zmíněných oblastech mohla být navázána fungující spolupráce, je politická podpora právě ve vztahu k jihoamerickým zemím zásadní a nezbytná. Je mi jasné, že vždy bude možné cesty do takto vzdálených zemí zpochybňovat a stavět cestující politiky do negativního světla. I proto se dlouhodobě o všech svých zahraničních cestách snažím informovat a velmi pečlivě je zvažuji a jejich počet se snažím minimalizovat. Za čtyři roky v Senátu se jedná o mou čtvrtou senátní zahraniční cestu (USA, Brusel, Zakarpatí, Peru).

Protože náš program v Peru je nabitý, pokusím se podávat informace o naší cestě i průběžně. Podobně jsem tak činil z pracovní cesty v USA před necelými třemi roky. Vše bude záležet na tom, zda bude fungovat možnost rozumného přenosu dat.

Přílohy