Prohlášení senátora Miloše Vystrčila k problematice rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu

31.01.2013

Ve čtvrtek 31. ledna vyšel v Hospodářských novinách na straně 5 článek s názvem „Kontroloři do měst nepůjdou. Zarazil je Senát“.


Mé více než třicetiminutové vystoupení v Senátu (záznam je k dispozici zde) k problematice rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu bylo zjednodušeno do krátkého vyjádření a velmi nepřesně publikováno.

Z textu napsaného redaktorem Vojtěchem Blažkem vyplynulo (věřím, že neúmyslně), že si myslím, že není potřeba bojovat kontrolami proti korupci. Proti tomuto závěru pana redaktora se důrazně ohrazuji. Opak je pravdou. Jak plyne z mého vystoupení v Senátu, neschválení ústavního zákona o rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu jsem navrhoval právě proto, aby jeho schopnost bojovat proti korupci nebyla nepřiměřeně oslabena a rozmělněna.

S redakcí Hospodářských novin jsem si již nedorozumění vysvětlil a domluvil se na uvedení věci na pravou míru, což vnímám jako korektní přístup.

Miloš Vystrčil

Přílohy