Projevy

Archiv

x
04.05.2011 Projevy

Národní program reforem

Praha, 8. schůze Senátu, čas 17:11:54 - 17:17:11 a 17:19:09 - 17:19:52

Přečíst
x
27.04.2011 Projevy

Ústavní zákon - vyšší územní samosprávné celky

Praha, 8. schůze Senátu, čas 15:40:11 - 15:41:29 a 15:57:54 - 15:59:34

Přečíst
x
27.04.2011 Projevy

Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské Rady

Praha, 8. schůze Senátu, čas 11:32:20 - 11:36:27

Přečíst
x
06.04.2011 Projevy

Zpráva o životním prostředí v roce 2009

Praha, 7. schůze Senátu, čas 14:41:54 - 14:46:09

Přečíst
x
17.03.2011 Projevy

Stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020 - Unie inovací

Praha, 6. schůze Senátu, čas 14:49:31 - 14:51:48

Přečíst
x
17.03.2011 Projevy

Zákon o provozu na pozemních komunikacích

Praha, 6. schůze Senátu, čas 12:45:18 - 12:49:25

Přečíst
x
16.03.2011 Projevy

Občanský zákoník

Praha, 6. schůze Senátu, čas 17:49:15 - 17:52:13

Přečíst
x
16.03.2011 Projevy

Petice proti zastavení výstavby silnice I/11 mezi Ostravou a Opavou

Praha, 6. schůze Senátu, čas 12:57:48 - 13:01:09

Přečíst
x
03.03.2011 Projevy

Zákon o zaměstnanosti

Praha, 5. schůze Senátu, čas 16:22:16 - 16:23:57

Přečíst
x
03.03.2011 Projevy

Energie 2020: Strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou energii

Praha, 5. schůze Senátu, čas 10:24:50 - 10:32:00

Přečíst
x
27.01.2011 Projevy

Zákon o Úřadu práce České republiky

Praha, 4. schůze Senátu, čas 12:07:45 - 12:08:58

Přečíst