Projevy

Archiv

x
26.01.2011 Projevy

Informace vlády ČR o pozicích vlády na jednání Evropské Rady

Praha, 4. schůze Senátu, čas 17:36:40 - 17:41:33

Přečíst
x
26.01.2011 Projevy

Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské Rady

Praha, 4. schůze Senátu, čas 16:07:29 - 16:08:47 a 16:10:42 - 16:13:48

Přečíst
x
26.01.2011 Projevy

Zákon o dani z přidané hodnoty

Praha, 4. schůze Senátu, čas 10:23:27 - 10:26:40

Přečíst
x
09.12.2010 Projevy

Zákon o protikomunistickém odboji

Praha, 2. schůze Senátu, čas 09:55:26 - 09:56:53 a 09:57:00 - 09:57:05

Přečíst
x
08.12.2010 Projevy

Zákon o podpoře výroby elektřiny

Praha, 2. schůze Senátu, čas 17:31:07 - 17:33:57

Přečíst
x
08.12.2010 Projevy

Zákon o krizovém řízení

Praha, 2. schůze Senátu, čas 12:16:01 - 12:18:07

Přečíst