Autorský zákon - senátní návrh

22.10.2015

Praha, 13. schůze Senátu


Návrh senátního návrhu zákona senátora Iva Valenty a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o znění některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 125)

čas 09:29:01 - 09:29:49:

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové. Já jenom velmi stručně. Protože jde o 1. čtení, tak dvě věci.

První je, že jsme si vědomi, že ten zákon není dokonalý. Na druhé straně to, že svým zaměřením trefil hřebíček na hlavičku, dokladuje i to, že Ochranný svaz autorský ústy, nebo písemně, díky předsedovi představenstva, panu Strejčkovi, už reagoval, ten zákon rozebral a doporučuje v žádném případě ho neprojednávat. Čili já si myslím, že udělat opak je přesně to, co bychom udělat měli. Jako předseda VUZP se zároveň, pokud ten zákon bude poslán do 2. čtení, hlásím o práci, abychom ten zákon mohli dopilovat do té podoby, aby to všem vyhovovalo.

Přílohy