Autorský zákon - senátní návrh

06.01.2016

Praha, 17. schůze Senátu


Návrh senátního návrhu zákona senátora Iva Valenty a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o znění některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 125)

čas 12:06:21 - 12:08:07:

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové. Taky ode mě požehnaný rok 2016 na úvod. Co se týká toho návrhu zákona, tak co jsem mohl pozorovat aspoň z jednání se senátorkami a senátory, tak panuje všeobecná podpora, neboť zásadním způsobem umožňuje odstranit administrativní náročnost krokům, které musí absolvovat např. folklorní soubory, když chtějí zpívat v uvozovkách lidové písničky. Já jsem se přihlásil jednak proto, abych přijetí toho zákona podpořil, ale také proto, že chci upozornit, že je to vlastně jenom nějaký vrchol toho ledovce. Jsou tady potom ještě další problémy, které souvisí s tím, že různé folklorní soubory, které, jak tady říkal můj pan kolega, žijí vlastně pouze z členských příspěvků, příp. nějakých podpor, ještě musí platit za lidové písničky, které také vlastně nemají známého autora, ale poté se stalo to, že byly někomu zazpívány, a on je přepsal do nějakého zpěvníku a dal k nim noty. Tyto písničky potom jsou např. přisuzováno, jejich autorství, např. panu Sušilovi, nebo někomu dalšímu, a přitom to není tak, že oni by je složili, že oni by je vymysleli. Ale pouze přepsali do not, co někde slyšeli. To je docela velký problém, který se týká také většiny folklorních souborů. A jak toto řešit, úplně nevím. Ale nejsem si jistý, že je spravedlivé v tomto případě to, že ty folklorní soubory na různých vystoupeních za tyto písničky platí, neboť to není tak, že ti, co je někde napsali do nějakého zpěvníku, je složili, nebo vytvořili.

 

Přílohy