Balíček "Fond pro spravedlivou transformaci"

29.04.2020

Praha, 21. schůze Senátu


(Tisk EU č. N 034/12, Tisk EU č. N 035/12)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 15:54:24 - 15:56:59:

Děkuji za slovo. Já mám dvě otázky, jeden návrh. Moje první otázka se týká, jestli už tedy máme považovat tu možnost, aby část peněz, které budou v tom Fondu pro spravedlivou transformaci, byly použity třeba i na rozvoj jaderné energeticky u nás v České republice, máme považovat za ztracenou, že to není možné, byť můj názor je, že pokud my chceme provést dekarbonizaci v České republice, tak to je jeden směr, který, bych řekl, z tohoto pohledu pro Českou republiku nejvíce perspektivní a možná i z hlediska toho, jakou máme jako Česká republika polohu, tak i bych řekl nejefektivnější a nejrozumnější. Takže to je moje první otázka. Druhá je, protože to je vlastně návrh na řízení, tak jsem se chtěl paní ministryně zeptat, jestli tedy ví, kdy by to nařízení mělo být přijato. A tím pádem jakmile bude nařízení přijato, tak tím pádem, zároveň kdy bude účinné, a v okamžiku, kdy je účinné, tak je pro nás tím pádem závazné a už nedochází k žádné transpozici, maximálně k nějaké adaptaci, takže moje otázka je, jestli přijetí tohoto nařízení si vyžádá adaptaci nějakých zákonů. A v případě že ano, tak jakých a jestli je dostaneme včas, abychom se nedostali do něčeho podobného, jako jsme zažívali například při GDPR. A s tím souvisí věc další, že pokud víme, kdy by nařízení mělo být přijato, tak jsem pochopil, že bychom měli mít připraveny nějaké plány územní transformace, které by měly snad dokonce obsahovat nějaký vyčerpávající seznam investic do velikých podniků. Tak jestli tedy v tomto máme jasno, jaké velké podniky a o jaké velké investice by se jednalo? Nebo jak na tom v tomto případě jsme? Takže to je moje druhá otázka, kdy bude to nařízení zřejmě účinné a jak jsme na tom z hlediska připravenosti potom s jeho aplikací. A nebudu to opakovat, to jsem už říkal. A třetí taková drobnost, které jsem si tentokrát už všiml podruhé, spíš pro paní zpravodajku, jestli by také nebylo možné doplnit do toho návrhu usnesení zase, aby předseda Senátu byl pověřen, aby to také předal Vládě ČR, aby to tam nechybělo. Byť samozřejmě paní ministryně je přítomna, tak není možné předpokládat, že by to neřekla, ale přesto abychom udělali řekněme procedurám a formálním záležitostem za dost.