Balíček k DPH

15.02.2018

Praha, 12. schůze Senátu


(Tisk EU č. N 075/11, Tisk EU č. N 076/11)

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 16:36:25 - 16:38:03:

Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, kolegové, já jednak musím vyslovit potěšení nad pozicí vlády, že je také proti tomu, aby vznikli plátci DPH dvojí kategorie. Ti certifikovaní a ti necertifikovaní. Ale můj dotaz je jiný. My jsme tady dneska měli poměrně obsáhlou debatu k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů. A my se tu dnes vlastně bavíme o jednom nařízení a dvou směrnicích. A to nařízení, které třeba zavádí ty certifikované osoby, plátce DPH, vzniká tak, že v tomto případě, předpokládám, Ministerstvo financí má nějaké v pracovní skupině komisi, pracovníka, který má sledovat, jak se to nařízení vyvíjí. A v případě, že to není v souladu s tím, co si myslí ČR, tak se má snažit získat spojence, aby následně tu příslušnou formulaci, která vadí ČR, zkusil vyjmout nebo zabránil tomu, aby v tom nařízení byla. A moje otázka na paní ministryni je, kdo tam tedy za Ministerstvo financí ČR zastupoval? Jestli návrh na certifikované osoby vznesl námitku? Jakým způsobem ta námitka byla vypořádána? Zda se stalo to, že díky aktivitě našeho úředníka došlo k tomu, že se to rozhodovalo na Radě ministrů? Jak jsme se na Radě ministrů, kde by měl být ministr financí, zachovali? A jak se tedy mohlo stát, že tam ty certifikované osoby jsou, když my je tam nechceme? Děkuji za pozornost.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 16:39:35 - 16:40:43:

Velmi se omlouvám, poprosil bych paní ministryni, ať řekne, jestli zná odpověď na moje otázky, nebo nezná, protože buď zná proces vzniku nařízení Evropské rady, nebo nezná. A to nařízení vzniká tak, a my dnes diskutujeme návrh toho nařízení, že někdo za příslušné ministerstvo příslušného člena EU se účastní práce pracovní skupiny. A tam vznáší případné námitky. Já jsem se ptal, zda byly vzneseny a kdo nás tam zastupoval a jak byly vypořádány, když ten návrh tady dneska máme v podobě, se kterou nesouhlasíme? Jestli byly vypořádány tak, že ten člověk byl přehlasován přímo v té pracovní komisi nebo skupině, a nebo jestli byly vypořádány až na úrovni rady ministrů financí, kde nás měl zastupovat v té době, nevím, kdo byl ministrem financí. Buď ať paní ministryně řekne, že to sdělí písemně, já bych to pochopil, protože vím, že nemůže všechno sledovat, ale ať mi neodpovídá odpovědí, větami, za které já jsem chválil, protože já obecně souhlasím s tím, co paní ministryně říkala z hlediska toho, že zavádění certifikovaných osob a ty věci s tím spojené nejsou dobré pro ČR.